Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Eisteddfod Gadeiriol y Wladfa.…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Eisteddfod Gadeiriol y Wladfa. A GYNHELIR YN TRELB, Hydref 21 a'r 22, 1915. Rfoeslr olr Tcslynau. Rhyddiaeth. I. Diw"vdianau priodol i'r Wladfa." Gwobr $3°- 2. Cenedlgarwch," (cyfyngedig i rai dan 25 oed). Gwobr$25. 3. Rhan y fam ym mhenderfynu cymer- iad ei phlentyn," (cyfyngedig i ferched). Gwobr $25. 4. Stori fer, seiliedig ar unrhyw ddigwydd- iad neu ddigwyddiadau Gwladfaol." Gwobr 115. 5. "Adar y Diriogaeth." Gwobr $ie. Barddoniaeth. 6. Pryddest heb fod dan ddau can ISinell, "Yr Andes." Gwobr 830 a Chadair Dderw. 7. Myfyrdraith, "Ac ni ddysgant ryfel mwyach." Gwobr$20. 8. Tuchangerdd, "Em Cynghorau.' Gwobr $20. 9. Tri Hir-a-Thoddaid Coffndwriaethol—I'r diweddar Barched;gion D. Lloyd Jones, R. Jones, Tryddyn, a J. C. Evans. Gwobr 630. 10. Englyn, Jiwbili y Wladfa." Gwobr$5. J i i. Emyn Gwladfaol tri peniU, ar fesur Hen Wlad fy Nhadau." Gwobr §10. Cerddoriaeth. 12. Y Brif Gystadleuaeth Gorawl.-I Gor heb fod dan 40 o nifer, Ii Llais y Gwan- wyn," (J. H. Roberts, Mus. Bac.), heb gyfeiliaut. Gwobr$50 a Chwpan arian. 13. Yr Ail. Gystadlcuaeth Gorawl.-I Gor heb fod dan 30 o nifer, "Ogylch gorsedd- fainc Duw dilyth," (Handel), allan o "Samson." Gwobr $-o. 14. Cor o Un Gynulleidfa, Fel y brefa'r hydd," (John Thomas), o Lyfr Tonau y M.C. Gwobr$30. 15. Cor Meibion, heb fod dan 30 mewn nifer, Nyni yw'r Meibion Cerddgar," (Gwilym Gwent). Gwobr $60. J 6. Cor Merched, heb fod clan 20 o nifer, "Can y C!ychau," (Gwilyai Gwent. Gwobr $50. 17. Parti o 16eg, "Priod yMorwr," (J. Price) Gwobr $30. 18. Cor Plant, Madeline," (G. Marks Evans, Mus. Bac.) Gwobr §25. 19. Pedwarawd. Gwobr PI2. 20. Deuawd T. a B., Arwyr Cymru Fydd,' (R. S. Hughes, R.A.M.) Gwobr $10. 21. Unawd Soprano, "Perl fy Nwyfron," (R. Bryan \Varhurst). Gwobr $6. 22. Unawd Tenor, Baner ein Gwlad," (Dr. Joseph Parry). Gwobr $6. 23. Unawd Baritone, Pwy sy'n mynd i'w fagu ef," (W. Davies). Gwobr $6. 24. Unawd Bass, "Caradog," (R. S. Hughes). Gwobr $6. 25. Deuawd i Blant (S. ag A.) Gwyliau'r Haf," (Llew Owain), allan o "Cymru'r Plant" Awst 1913. Gwobr$4; ail, $2. 26. Unawd i Ferched dan I scg oecl, "Can y Fam i'w Baban Cyntaf," (D. Emlyn Evans). GVJObr $"t. 27. Unawd i Fechgyn dan 15 oed, Y Bwth- yn Mynyddig," (D. Emlyn Evans). Gwobr $4. 28. Darllen darn o Gerddoriaeth roddir ar y pryd, i barti o bedwar. Gwobr$4. 29-: Cyfansoddi Ton i leisian plant, S.A.T.B. ar eiriau ddewisa'r ymgeiswyr. Gwobr §10. 30. Dadansoddi y Don Heatherdale," (Car- adog Roberts), allan o Raglen Cymania Gauu y Wladfa, 191;. Gwobr §5. 31. Canu ar y Berdoneg, Ymdaith yMwnc" oir 11 Gems of Welsh Melody," (Owain ■ A law). Gwobr $5. I Amryw. 32. Adroddiad i Feibion, "Brwydr olaf Lly- welyn," (Elfed). Gwobr $10. 33. Adroddiad i Ferched, Y baban ar fin y dibin," (Gwyrosydd). Gwobr $10. 34. Adroddiad i rai dan i oed. Gwobr 55 35. Drama i Blant, Caradog yn Rhiifain, (T. Gwynri Jones). Gwobr$30. 36. Cyfieithu i'r Saesneg, Ffydd y Cymry," (Tom Ellis). Gwobr $8. 37. Etto i'r Sbaeneg. Gwobr$8. 38. Cyfieithu o'r Sbaeneg i'r Gymraeg "Pro- greso y Miseria." Gwobr$8. Celfyddydwaith. 39. Clustog Grugweuedig (Crocheted Cush- ion) gyda'r DdraigGoch wedi ei gwdthio i'r Faner Arianin. Gwobr $20, rhodd-i edig'gan y Br. J. Howell Jones. 40. Cadach poced wedi ei frod-weithio (Em- broidered Handkerchief), i ferched dan 12 oed. Gwobr <53 ail, §2. 41. Cap Tepot (Tea Cosy). Gwobr §3 ail, $2. 42. Plethu Basged-ddel (Fancy Basket) o wellt neu wial Gwladfaol. Gwobr «i>3 ail, -5,2. 43. Darlun Pvvyutil o unrhyvv oygfa Wlad- faol. Gwobr ail,$3. 44. Map o Diriogaeth y Camwy, i fechgyn dan ixeg oed. Gwobr %y. 45. Cadw-Mi-Gei, o unrhyw brcn Gwladfaol, gyda chauad a chlo. Gwobr 85. 46. Paentio ar Wy Estrys, "Cocit of Arms Prydain ar un ochr, ar Escudo Ar- elle-ntino"iryllall. Gwobr §5. Ceir yr holl fanylion barthed y beirniaid etc., ar fyrder. Y Fwyllgor.

Advertising