Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Canu Cyssegredig.

I I Gwledd-Briodas yn Mod…

Nodioii RhyfeL

News
Cite
Share

Nodioii RhyfeL (GAN IIEN FKARMWR). Mae Marconi wedi 1113med i'r ffrynt, ac wrthi yn dyfeisio pa fodd i anion negeseuon di-wifrau heibio'r gelyn heb irkb/nt allu eu gwneud yn ddifudd. Dyma'r prif ddifiyg hycl yn hyn gyda'r peilebr diwifrau. Pan fydd dwy blaid yn ceisio a 11 foil newycldion at eu gilydc1, gaB y gelyn cu cymeryd i fyny, er nas gall eu deal! am mai code ddefnyddir, ond gall eu gwneud yn ddifudd i'r Hall trwy anfon Sigyrau neu lythremm gwahanol. Dyma'r hyn elwir yn jamming.  Mae Ainericainvr wedi d\*feisio peilebr di- wifr 0 dan y dnT, fel y gellir clywed swn o 6 i 8 milklir. Rhoddir yr aparahts ar ochr y Hong ryw naw trcedfedd islaw wyneb y dwfr, a gellir clywed y swn ar y pcllseinydc1 yn y Hong. Y mae wedi gwneud arbrawfion boddhaol gydag Icebergs, a gellir eu clywed am fdldiroedd o ffordd. Dyna rhywbetb golew, onide? ciywir llawer yn dweud y dyddian hyn, fod pofe dyfnis yn cael ei defuyddio i JacJd pobl. Yn y ilrynt ar hyn o bryd, defnyddir gyn- au mawr heb swti iddynt, nis gellir clywed yr ergyd end tua chan llath o bellder. Mae hyn, yn nghyda'r pylor difwg ddefnyddir, yu ei gwneud ya anhawdd darganfod y gelyn. Mae gan yr Aimaen gyfleviwad o flawd, (mwy nag sydd ei atigeii), ties (Itw'r cynhau- af nesaf i mewn. DeTiwddir y gwellt, trwy ei falu yn ilawd a'i gymysgu, er ychwanegu'r ymborth. Mae'r Onsen Elizabeth yn cario wytli o ynau mawr pymtheg modfedd, pob nil yn taflu ergyd agos i dunell o bwysau, i'r pell- der o bedair milldir ar hugain. Mae'r Dread- noughts ei-e;ll sydd a gynau 13.5 modfedd pan yn gollwng un broad sirfc salvo yn taflu'f swin o 14,000 pwys o ergydion, a gallant daflu 100.000 o bwysi mewn pum munud. -0- Ystyrir fod y French ï5 millimeter, gWi1 tua 3 modfedd, y goreu ar y maes, gyda'r hwn y gellir goilwng ergyd bob eiliad. Y fath gvfuewidiad sydd er amser rhyfel y Crimea, pryd y defnyddid pylor du, a byddai raid en Hwytho gyda'r ilaw. Mae'r Machine-guns 37n gollwng o bump 1 chwe chant o ergydion bob munud. Goscdii; yr ergydion ar belt bob rhyw 250. Clywsom am un milwr Prydeinig pan wnaed ymcsod- iad gan yr Aftiaenwyi-, wedi gollwng 90 rounds gydag un o'r peirianau dinystriol hyn, gan eu medi fel gwair, ond deuent yn mlacn o hyd, a cl iivvy fwy d ef Yl1 ei fraich. Dyma fel y dyfethir bywydau gwerthfawr ar faes y gwaed.

Ir' I Esgoli Llisndaifi a'r…

i =-==::....:-_-'-'-. I Ar…

Advertising