Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

I <4FR]EEDOM.wI ! '

PARCHU YR HEN ALLORAU.

.,Correspondencia Detenida.,

Advertising

Advertising
Cite
Share

AR WERTH. TY YN CYNWYS SAITII 0 YSTAFELI.- OEDD. Am bob manyliou, ymofyner DERFEL ROBKRTS, G AIM A V. TYDDYN AR OSOD. Rhentir Tyddyn Rhif 340 yI1 Tir 1 lah n Mae 100 Erw o dan Alfalfa yn barod. Air; fanyliou pellach, ymofyner a D. LLOYD TIIOAIAS, RAWHON. u_ -u_ -w JAVIER MARRAZZO. Ex Inspector dotirras y Colonias Nacionkles dc Primera Clase. Adquisicion en cornpra, arrendamiento y dcmas gestiones refereiitesi tiei-ras iis- cales, como boletos provisorios, ti- tulos de propiedad de solares, chacras, campos, etc., etc. Se abonara el importe,?de la comision conve nido, nna vez terminado definitiva- mente el asunto. OniGIIVA £ 3IV TREU^W, abiertatodos los dias habiles de 10 am. a 3 pm (Casa de It- I SPLIL. Carella.) -u- _n_ Ar Werth yn Dyffryn Uchaf. Dymuna JOSE ETCHEVERRY, (yr hwn sydd yn jnnadael o'r I)iriogaetl,. hysbysu fod y pethau canlynol ar wertti am brisiau rhesymol 7 o Geffylau gwaith, 3 o frid. Can unrhyw un ddewisa eu rhoddi ar brawL: 2 fuwch odro gyda lloi. 2 lleffci. 4 o Foch o rywogaeth da. 50 i 70 o Ieir. Oflerynau Amaethyddol—Mower dim gwacth na newydd. Wagen (3). March-raw. Ysgilbreni. Sulky a Gcr yn gyflawn ac mewn cyflwr da. Amryw setiau heb fod yn gyflawn. 0 900 i 1000 o beli Alfalfa o ansawdd da. Dodrefn Ty. Stove, &c. &c. Gellir cael y prisiau a phob manyliou gau y perchenog ar Dyddyn y HR. fENKIN RICHARDS, DYFFRYN UCHAF.

J - - . V Qymanfa Ganu.