Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

Marwolaeth Mrs. Morris, .Coronel…

News
Cite
Share

Marwolaeth Mrs. Morris, Coronel Suarez, ,I Br. Gol.-Gati fod Mr. a Mrs. Morris wedi bod yn dderbynwyr y DRAFOD er's rhai blyu- yddau bellach, credaf fod Mrs. Morris yn i haeddu colofn goffa yu y DRAFOD. Dydd Iau, yr i/egb Mehenn, 19? 5; bu farw Mrs. Eleazer Morris, yn COfO neISU3rez.¡1 Merch hynaf i'r diweddar Charles Footman, Hafod Wen, Caerfyrddin, oedd Mrs. Morris. Mae arnryw yn y Wladfa yn adnabod ei theutu a'r lie ei ganwyd. Cafodd ysgol dda, a dygiad i fyny anrhydeddus. Pan ar ei holidays yn lau y mor yn Llan Stephan y cyfarfyddodd gyntaf ag Eleazer Morris, yntau hefyd yn ysgclhaig da, yn gerddor, ac yn siaradwr hyavvdl, (efe oedd yr ieuengaf o deulu llaosog, enw ei frawd hynaf yw Eben- ezer,-sylwer fod enw y brawd hynaf a'r ieuengaf yn debyg. Yr oedd bHvyddi lawer rhyngddynt). Pasiodd Eleazer Morris ei brentisiaeth fel masnachwr mewn Co-oper- ative, a dringodd i safle anrhydeddus. Yn y flwyddyn 1885, unodd mewn glan briodas a Elizabeth Footman, a gwnaethant eu cartref yn Mountain Ash, lie y ganwyd iddynt ferch, sef gwraig j'sgrifenydd y nodiadau hyn, a chartrefa yn y Wladfa. Yn y flwyddyn 1886, pan oedd y Parch. A. Mathews yn darlithio ar Batagonia, pender- fynodd Eleazer a dau o'i frodyr ymfudo i Patagonia, sef William a George, y tri yn briod ac un plentyn gan bob 1111 (os wyf yn colio yn iawn). Peuderfynwyd fod William ac Eleazer i fyned yn gyntaf i baratoi lie i'r teuluoedd ond tra yr oeddynt yn aros am Jong yn B. Aires i ddod i lawr i Chnbut, cyf- arfuasant a rhai o'r Cymry aethant yn 1885-6 i Curamalam i sefydlu gvvladychfa Gymreig, oblegid nad oedd llwyddiant, ua gobaith am ddigon o ddwr yn Chubut. Felly penderfyn- odd y brodyr Morris droi en hwynebau i Curamalan, Coronel Suarez. Wedi ychydig flwyddi gweddol Iwyddianus trodd yn aflvvyddiant, rhewai ycnydau i gyd, a dechreuodd y Cymry ddigaloni ac anes- mwytho, a dychwelodd rhai i'r Hen Wlad a'r gweddill o dro i dro ddyclnvelasant yn ol i'r Wladfa (oddieithr ychydig deuluoedd), dewis- asant gartrefu yma, yn foddlouach yrahlith eu pobl eu hunain nag yn y gymysgfa a'u cylchynai yno, a phethau erbyn hyny wedi gwella yn Chubut. Aeth William a George Morris hefyd yn ol i Gymru a'u teuluoedd, ond arhosodd Mr. a Mrs. Eleazer Morris yn Coronel Suarez drwy yr hoi! galedi a'r an- hawsderau, ac y maent yn awr yn perchen tair o ffermydd yn agos i'r brif dref, hefyd anifeiliaid ac offerynau. Y mae iddyn): i3eg o blant,-un yn Brydeineg a deuddeg yn Ar- chentinos, sef 8 o feibion a 5 o ferched, yr hynaf yn 29 oed a'r ieuengaf yn 9 oed. Aberthodd y rhieni lawei- ei- rliodcli addysg i'w plant, codent yn foreu a gweithient yn ddiwyd hyd yr hwyr. Wedi i'r plant orphen eu hysgol elfeuol, aberthasant lafur ac arian i'w rhoddi ar y fiordd i gael addysg uwch. Bu 4 yn yr Hen Wlad, 2 yn Bahia Blanca, a 2 yn Chubut, ac mae'r 5 eraill wedi cael, ac yn cael addysg yn Saesneg ac Hispanaeg yn y dref yn awr ac yn gorfod talu yn fisol am hyny. Mynychant y cyfarfodydd Sabbothol ac wythnosol yn nghapel y dref. Mae 6 o honynt yn aelodau o'r eglwys; hefyd bu 6 o'r meibion yn chwareu gyda'r seindorf sydd yu perthyn i'r eglwys; talant yn fisol am gael yr offerynau, ac os torant wrth eu cario yn ol ac yn mlaen i'w cartrefi rhaid talu am eu hadgyweirio talai aelodau y seindorf am de yn y dref er nnvyn bod mewn amser i chwareu cyn cwrdd y nos y tu allan i'r capel, a phan oeddwn yn beio ar y dull hwn o gy- meryd arian y bechgyu wrth Mrs. Morris un- waith, dywedai,—1" Tom bach, pan glywaf y band yn chwareu, a meddwl fod yr hen fech- gyn ni yno, byddaf yn cael rhyw cheer up ac yn teimlo fy mod yn cael gwerth yr arian maent yn wario lawer gwaith drosodd." Felly anwyl gyd-ieuengctid teimlais y pryd hyny y gwerth mae ein rhieni yn roddi ar ein hymdrechion cyhoeddus, a'r mwynhad maent yn ei gael wrth ein gweled a'n cly wed, Os na chafodd Mr. a Mrs. Morris gyrhaedc1 y Wladfa Gymreig yn Chubut, gwnaethant hwy ar Cymry eraill sydd ar ol yn Coronel Suarez gyrhaedd amcau yr ymfudiad i Pata- gonia, mi gredaf, gan eu bod drwy eu hym- drechion dros grefydd a'u harosiad yno wedi codi capetau i'r Arglwydd, ac wedi cael pre- gethwyr o'r Hen Wlad i'w cynorthwyo i gy- hoeddi Efengyl lachawdwriaeth i'r Argentiaid o-gylchoedd Coronel Suarez i Buenos Aires. Cafodd Mrs. Morris a 5 o'r plant y fraint o weled Chubut, sef y wlad i'r hon y CYChWYll- odd ei phriod pan wahanodd y tro cyntaf a'i wraig a'i ferch fach. Hefyd, y mae Eleazer Morris wedi cael gweled wyresi ac wyr bach wedi eu geni yn y Wladfa, sef plant el ferch. D37muuol genym fyddai gweled E. Morris ei hun yn ymweled a'r wlad y cychwynodd iddi pan adawodd wlad ei enedigaeth er ci mwyn. Bendithiodd yr Arglwydd Mrs. Morris a braint ddymunol pan ar wely;altgeu, casglodd y plant adref i gyd, a chawsant weinyddu ar eu mam He ysgwyd llaw a hi pan oedd yn ymadael a'r fuchedd hon. Do, aeth eu mam o'u golwg wedi ei choroni megis yn well nag ag aur, ie nag aur coeth lawer. Credwn iddi deimlo fel yr Apostol gynt pan y dywedodd: Mi a ymdrechais ymdrech deg mi a or- phenais fy ngyrfa." "Ei phlant a godant ac a'i galwant yn ddedwydd, ei gwr hefyd aca'i canmol hi, Llawer merch a weithiodd yn rymus, ond ti a ragoraist arnynt oil. "Rhoddwch iddi o ffrwyth ei dwylaw a chantnoled ei gweithredoedd hi yn y pyrth." Darllenai lawer, ac os byddai rhywbeth a fyddai o fudd yn y dyfodol torai ef allan a cadwai ef yn ofalus. Syniai yn uchel am Chubut, am fod Cymry yma. Pan oedd ei mhcrch yn gadael am Chubut unwaith, dy-! wedai ei mham,—"Alice, cymerwch y daru- au hyn, yr ydych yn mynd yn awr i VJladfa Gymreig." Ac wrth eu darllen neithiwr syl- wais ei bod wedi rhoddi un peth hynod i'w mherch i'w gadw yn Chubut, a chan fy mod, Br. Gol. yn cymeradwyo y dull hwn o gadw pcthau buddiol ac hanesyddol, dymunaf ail godi rhan o hono o Seren Cymru am Hydref 14, 1898 :— "MRS. RACHEL MORRIS, CARNANT, CWMAMMAN Gorphenaf 2ofed, bu farw y chwaeruchod. Gwraig oedd yr ymadawedig i'r h off us frawd Ebenezer Morris, un o ddiaconiaid ffyddlon Bethesda, Glanaman, a merch ydoedd i Thos. Davies, Brown Hill, Cwmaman Ffarwel chwaer a huna'n dawel, Gwylied engyl Duw dy fedd Hyd y horen 'th adgyfodir, ¡ Ac y'th welir ar Ei wedd. Nawdd y Naf fo'n noddi 'th deulu, I Cwmni lesu fo eu rhan, Ysbryd Duw yn arwcinydd iddynt Yna nefoedd yn y man," Dymunwn ninnau ddatgan dymuniadau Seren Cymru i deulu y brawd hynaf i fod yn rhan i deulu'r brawd ieuengaf. Mae 'th le mor wag i'th blant yn siom, Ac felly i'th fabynghyfraith Tom. Cawn gwrdd rhyw ddydd yn deulu dei Pryd hyny derfydd dweud Farewell. O melus pan ddaw pen y daith— Fydd ysgwyd Haw heb ruddiau Haith. Gaimau, Chubut. -0 T. D. EVANS,

LLOfFION GAN ANDRONICUS. I