Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

LLONQAU*'

GWAITH CYHOEDDUS YN Y GAIMAN.…

Advertising

V RHYFEL. I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PFTROGRAD, Swyddogol. Ar yr afon Windan gwrthgurasom pob ymosodiad. Y mae brwydr Schavoli yn parhau. I'r gogledd o Przsmysl ail gymerasom y ffosgloddiau gollwyd dydd Sadwrn diweddaf RH UFAIN.-Y mae'r Italiaid yn gysson yn parhau i fyned yn mlaen yn gyffredinol. CETTINJE.- Y mae cadoffer y Monteneg- riaid wedi dinystrio gwersyllfa'r Awstriaid yn agos i'r ffin, diangodd byddin y gelyn i gyfeiriad Plezzo. Dywed carcharorion fod colledion yr Awstriaid yn fawr iawn. Mehefin 16. RHUFAIN, Swyddogol.-Yn Cadore ymae ein byddinoedd yn parhau i fyned yn mlaen. Yn Carina gwrthgurwyd ymosodiad ffyrnig oddiwrth y gelyn a gyrwyd y gelyn yn ol gyda'r bidogau. Ar ffrynt Isongo y mae'r gelyn wedi gwneud amddiffynfeydd hynod gadarn CIIERBU RG.- Y mae cwch-torpedo Ffrengig wedi tare yn erbyn yr agerlong Brydeinig Arlanya. Suddodd y cwch-torpedo a chollwyd chwech or dwvlaw. KARLSRUIIE.-Canlyniacl yr ymosodiad gyda'r awyrlongau yw 19 o bersonau wedi eu lladd, a 14 wedi eu clwyfo yn dost, ac amryw eraill wedi eu clwyfo yn ysgafn. LLUNDAIN, Swydogol.—Y mae zeppelin wedi ymosod yn ystod y nos ar cost gogledd ddwyreiniol Lloegr, a lladdwyd 15 o ber- sonau clwyfwyd 15, a rhoddwyd amryw dai ar dan, ond diffodwyd y tan yn fuan gan y tanddiffodwyr. PARIS, -Swyddo g-ol.-Ddoe cymerwyd gan y Prydeinwyr linell o ffosgloddiau i'r gor- Jlcwin o La Bassee. Dygwyd awyrlong" Almaenaidd i lavvr o fewn ein llinellau, a cymerwyd yr awyrlongwyr i'r ddalfa. PETROGRAD.—Y mae yr Almaenwyr wedi iddynt dderbyn adgyfnerthiad, wedi ail ymosod yn agos i Jaroslaw ac ar ol tridiau o frwydro calccl gorfu i ni encilio. Dydd Sabbath ar y Dneister cymerasom 1,200 o garcharorion, a gwrth-urasom yrymosodiad ar Nijnioff gan gymeryd 1,500 yn garchar- orion. Y mae'r Grand Duke Constantine Cons- tantinovich wedi marw. TOKIO.—Y mae Japan wedi gwrthdystio wrth China yn erbyn y symudiad gwrth- Japanaidd trwy yr oil o China. Mehefin 17. LLUNDAIN. -Y mae llong tanforol Almaen- aidd wedisuddo yr agerlong SeisnigTafonl yn.Moryr Iwerddon. Achubwydy dwylaw Gwnaed ymgais gan y Tyrciaid i ail- gymeryd y ffosgloddiau gymenvyd gan .filwyr Prydain a Ffraingc ar y 12 cyfisol yn Orynys Gallipoli. Gwrthgurwyd yr ymosodiad a gadawodd y Tyrciaid ar ol 50 o'u meirw yn cynwys cadfridog Almaen- aidd. Pan gymerwydy ffosgloddiau y tro cyntaf ar y 12 cyfisolcafwyd 200 o feirw ynddynt. Ysgafn oedd ein colledion ni. PETROGRAD, Swyddogol. — Vn Galitzcia Orllewinol y mae brwydro hynod ffyrnig .yn parhau, y mae'r gelyn yn bai-liaus yil derbyn adgyfnerthiad. Ar y Dneister rhwng yr afon Tisminitza a Sary y mac brwydro yn parhau i fyned yn mlaen o'n plaid ni. Yr ydym wedi cym- eryd 500 o garcharorion a 4 0 ynnau. PARIS, SNN,yd(logol.-Yn y Vosges y mae caniyniad ein mynediad yn mlaen wedi ein gwneud yn feistriaid Lima a'r uchel- fanau gyferbyn a dyffryn Fecht. Yr ydym hefyd wedi eriill tir i'r gogledd o Stembruck a Metzerald, wrth Junction y Fecht Uehaf a'r uchelfanauag sydd YI gwahanu y Fecht oddiwrth y Lanchi.