Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

BILLY SUNDAY.

I TAMEIDIA ODDIAR WAttANOL,…

Nodion Rhyfel.

News
Cite
Share

Nodion Rhyfel. Dengys ffigyrau swyddogol fod colledion yr Awstraliaid sydd yn ymladd yn erbyn Twrci Yll 376 wedi eu lladd a 3,047 wedi eu clwyfo. Y mae miloedd o'r Italiaid yn Llundain yn disgwyl am gael eu gaiw i faes y frwydr, y maent yn lla,vvn b*vvdfrydedd dros eu gwlad a thros ryddid y gwledydd. Gorymdeithiant flaen yr Argenhadaeth Itaiaidd. Dywed gwifref o Tenedos fod amryw o filwyr Groegaidd ar fyrder i gael eu glanio ar lanau y Dardanelles. Y mae dros ddwy fil owirfoddolwyr. Groegaidd wedi gofyn am géeleu rhestru y.n gadluoedd y Cydbleidvvyri Bu agos i'r Kaiser a'i warchlu golli ei bywydaU tra yh gwylio y gweithrediadau yn agos i afon San. Dywed gwifreb o Buda- pest fod ffrwydbelen fawr wedi disgyn heb fod yn mhell oddi wrthynt gan niweidio amryw o gerbydau modur gan gynwys un y Kaiser. Gadawodd y Kaiser a'i gwmni y lie yn ddioedr Y mae nodyn swyddogol wedi ei gyhoeddi y caniatteir, tra y bydd i'r rhyfel barhiau, i wirfoddolwyr i fyny i ddeugain oed ymuno a'r fyddin Brydeinig. Dywed gwifrebau o Rotterdam for yr AI-: maenwyr yn parottoii ymosod eto yu Bel- gium ac fod byddinoedd y cydbleidwyr yn barod iddynt. Y mae deg o Awstriaid wedi eu cymeryd i'r ddalfa yn Smith Falls Canada gan yr awdurdodau milwrol ar yr amheuaeth o fwriad i ddinystrio pont rheilffordd Ogleddol Canada yii Smith Falls. Yn Guildhall Llundain cynhaliwyd cyfarfod mawr er rhoddi mynegiad cyhoeddus i'r teimlad o ddioichgarwch am y cynorthwy sylweddol ddrbynir gan y Trefedigaethau. Anerchwyd y cyfarfod gan y Prif Weinidog a chan Arweinydd yr Wrthblaid, a gwnaed cyfeiriadau arbenig at y dewrder ddangoswyd gan y Canadiaid yn Ffraingc, a chan yr Aws- traliaid Ar-orynys Gallipoli. Dywedir fod y Kaiser yn myned i Inns- bruck gyda'r bwriad o gymeryd arweiniad y rhyfelawd yn erbyn Itali; hefyddywedfrfod nifer rnawr o filwyr Bavaria wedi eu hanfon yn uniopgyrchol i Trient. Hysbysir o New York fod dau gwmni perthynol i fasnach glo yn Philadelphia wedi derbyn archeb oddiwrth y Llywodraeth Itai- aidd am 200,000 tunell o'r glo llosaidd, a hwnw i'w anfon yn ddioed. Ganwyd brenin Itali yn y flwyddyn 1869, ac y mae yn 46 mlwydd oed. Mab ydyw i'r diweddar Frenin Humbert a'r Frenhines Mar- gherita o Savoy, Y mae yn awr yn ei bym- thegfed flwyddyn o'i deyrnasiad, gan iddo ddilyn y brenin Humbert yr hwn lofrudd- iwyd yn y flwyddyn 1900. Priodwyd ef yn y flwyddyn 1896 gyda'r Dywysoges Elena, merch Tywysog Nicholas Montenegro, yr hwn sydd erbyn hyn yn frenin Montenegro. Y mae Victor Etnmanner III, brenin presenol Itali yn hynod boblogaidd.

———? ??? <——— MRS. STONER…

Family Notices