Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Newyddiosi gyda'r Pellebr.I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Newyddiosi gyda'r Pellebr. I (HAVAS AGENCY.) I Mai28. PETROGRAD, Swyddogol.- Y mae cadluoedd y Rwsiaid wedi cymeryd Urumakiah ar ol gorchfygu y Tyrciaid yn agos i Bachkaia. LLUNDAIN.—Y mae'r agerlong Ffrengig Champagne wedi: myned ar y traeth g'er Saint Nazaire yn agosi enaur Loire. Y mae 9°0 o bersonau wedi eu hachub. Adroddir o Glasgow fod 200 o fasnachdai cig wedi eu cau oherwydd prinderanifeiliad. Adrodda y Morlysfod Hong tanforol Bryd- deinig yn mor Marmora wedi suddo gyda torpedo long Tyrcaidd yn cludo cad-ddar- pariaeth a ffrwydbeleni darfu i'r long tanforol suddollong arall llwythog o nwydd- au, a niweidiwyd llong arall yr hoh aethar l y traeth. Aethyllongtanforol i borthladd Constantinople a suddodd long oedd wedi dangori o fiaen yr arfdy. Cyrhaeddodd yr agerlong Americanaidd Nebraskan i Liverpool wedi ei niweidio yn fawr. Y mae llong- tanforol Almaenaidd wedi suddo yr agerlong, Brydeinig Ceadeby ger y Scilly Isles. Aehubwyd y dwylaw. Cadarnheir gan y Morlys suddiad y rhyfel long Triumph. Y mae'r rhyfellong Majes- tic wedi ei suddo yn y Dardanelles. I -ii iiinfh:-Adeiladwyd yn 1904 tun- elliaeth 11,895; 4 o ynnau 10 modfedd, 14 o rai 7-1i modfedd; cyflymdra 19* knots. Majestic:—Adeiladwyd yn 1895 tun- elliaeth 14,900 4 o ynnau 12 modfedd, 12 0 rai 6 modfedd: cyflymdra 16 knots. ATHENs-Y mae awvrlongwyr y Cyd- bleidwyr wedi tanbelenu safleoedd y Tyrc- iaid ar hyd y Dardanelles. Darfu i' r cadluoedd gymcryd gyda'r pidogau bump rhes o llosgloddiau y Tyrciaid, gan achosi colledion trymion i'r gelyn". PARIS, Swyddogol.—-Y mae pob ymosodiad p eiddo'r Almaenwyr ar y safleoedd gymer- øs,om yn agos i Angres wedi eu gwrthguro. I'r De Or He win o Ablain yr ydym wedi peri colledion trymion i'r gelyn. Yn nghyf- eiriad Soiiohez cymerasom rai safleoedd cedyrn, gan gymeryd 400 o "garcharorion Almaenaidd, gynnau, a defnyddiau. -Mai 29.. PETROGEA0.-Y mae y fyddin Rwsiaidd yn y Caucasus wedi cymeryd Baslau gan gymeryd 26 o offer rhyfel (artillery), nwydd- tiu, a cist trysorau y Llywodraeth. LIVERPOOL.—Y- mae'r agerlong Ethiope perthynol i iinell Elder Dempster wedi ei I suddo gan. Lung-tanforol Almaenaidd. WASHINGTONt- Y mae'r Llywodraeth Al- maenaidd wedi hysbysu yr Unoi Dalaethau fod yn ofynol iddynt yn ddioed rybuddio y -'Hong&u Americanaidd i gymeryd gofal f w, raawr pan vn teithio o fewn cylch y rhyfel. PARIS, Swyddogol .Tr gogledd o Arras y mae brwydrau gyda'r magnelau yn myned yn mlaen. Yr ydym wedi myned rhagom cto ar yr ochr Dwyreiniol i Aixnoulette. Yo Souchez y mae'r gelyn wedi ail ym- osod ar ein. ffpsgloddiau heb ddim effaith, rhwng Albain a Saint Nozaire gwrthgurwyd yn rbwydd pob ymosodiad. GINEVA.—Ar ol brwydro ar hyd y flin i'r gogledd o Lacidro darfu i'r Italiaid gymeryd Stora ac v maent yn awr yn tanbelenu Riva.  Parheir i wneud ymosodiadau g yda' r bidog-au i'r De p GörÚ" y mae'r Awstriaid ,yn.^ncilio yn; araf, y Y nifti. cadluoedd Italaiddwedi cyrhaedd o flaen Grandisca. RHUFAiN;™Dy^;§d jepcilwyr sydd wedi cyrhaedd Carmohsltii Trieste fodj ar hoson J y 23»in, minteioedd o Awstriaid yn Trieste 1 wedidinystrioswyddfa y Newyddur Italaidd In. I '1' Piccolo, a. ilosgi y peiriannau a'r ystor, diangödd y Golygwvr gydag anhawsder. Yr oedd yr Heddgeidwaid yn ITafrio y terfysgwyr, Mai 30. r BARRY.-Y mae llong- tanforol Almaen- aidd wedi suddo yr agerlong Tullochmore ger cost Cymru. Aehubwyd y dwylaw oil. PFTROGRAD I Swyddogol.-Rhwng- Sienawa a Przmysl y mae'r frwydr fawr yn parhau. Yr ydym wedi gwrthgfuro bob ymosodiad ac wedi dechreu ymosod yn gryf ar yr ochr aswy i'r Aviataca ac ar hyd ein ffrynl mor bell a Lombruza. Yr ydym wedi cymeryd 3,200 o ddynion a 72 y swyddogion. RHUFAIN—Y mae Bwrdeisiaeth Rhufain wedi pleidleisio haner miliwn o liras i gyf- arfod a'r costau neiikluol sydd wedi eu hachosi gan y rhyfel. Y mae'r Prif Weinidog- Sr.Salandra wedi anfon llythyr at y Seneddwyr a'r Dirprwy- wyr yn diolch idclynt ameu cynyg hacl- frydig i'r rhyfel. Dywed yr adroddiad Swyddog'ol,—Yr ydym wedi cymeryd pentref Pilcante ag oedd yn cael ei hamddiffyn gan ftosgloddiau. Y mae tanbeleniad Montecrose, Carnico, a Naborghetto yn parhau gyda chanlyniadau llwyadiannus. Yn ystod noson y 27ain darfu i'n awyr- longauehedeg drog diriogaeth y gelyn a! gwneud rtiwed mawr gyda ffrwydbeleni. Dygwyd i lawr awyrlong Awstriaidd a daliwyd yr awyrlongwr. Mai 31. LLI'NPAIN, Swyddogol.—-Y mae c'yfanswm y ]>ersonau g-Qllwyd tr\vy suddiad y Majes- tic yn cyrhaedct 49, X\MSTERDAK.—Darfu i awyrlongwyr Cyd- bleidiol ddisgyn ar Ganixode ger Ghent 19 o ffrwydbelcni a dinystrio y rhan fwyaf o'r Aerodrome milwrol. Lt UKDAix.-—Y mae'k.erlong Isellmyn- aidd (Dutch) Triton ar .dan ger Deal, y mae wedi myned i'w c}-northwyo RHUEAIN, Swyddogol.Ar ffin Tyrol yn1 Nyffryn Guidicario yr ydym wedi medd- iannu sane bwysig- gyferbyn a Spessa yn agos i Storo. '5 Oddiarwastattiroedd ucheLAsiagoclarfu i'n cadoffer ddinystriocaerau Awstriaidd Luserna yr hon ddarfu godi yJancr wen. Tanbelenwyd gan ein cadoffer g.weithiau ar uchelfariau V en- eza, a dinystriw.yd hwy ýn" holloL, Aeth ein meirchmwyr yn miaen mor be 11 a phen- trefVeneza o dan yr ucneHanau adawyd gan yr Awstriaid. Ychydig oedd ein colledion. Dinystriwyd yn fuangan ein cadoffer amddiffynfa Awstriaidd Belvedere sydd yn gorweddtu 01) Sirigio, ac y mae ein mihvyr yn Hawn bywyd ac ysbryd yn parhau i fyned yn mlaen, PETROGRAD, Swyddogol.—Y mae- cyfan- swm y carcharorion gymerwyd gan Rwsia o ddechreu y rhyfel i Ebrill iaf yn fG.734 o swyddog-ion a 605,3 y8 0 filwyr. Mehefin i. LLUNDAIN.-— Y mae holl swyddogion y rhyfel long Majestic wedi eu hachub. Y mae'n ffaith fod zeppmitiswedi ahedeg dros Llundain" ac y -n-laer.awdurdodau, yn rhoddi nianylion allan. i'w cyhoeddi. Gellir d y v Gellir dyweud fod yr holl ddinas yn an- wybodus o'r peth hyd nes i'r newyddion ymddangos yn y newydduron yn y boreu. •Rhoddwyd ychydig. o dai ar dan yn ftiniau y ddinas fu ?dan ymosodiad. Ni 1 achosvvvd unrhvw deriysg gan y nevvydd hwn a:m ymg'ais yr A!maeh?yr i ddychryn Llundain-meintlrl1I1us fu eu hymgais, PARIS, S-.w.),ddog-tjl.-Y mae brwydro caled yn ngogledd Anas. Yn ystod y nos i'r d.IN"Yr('tiji AixroLIette SPachez aethom i me\vri}i goedwig fechan lie y bu brwydro l^wyn^iaw, eavysdm yr oruchairaetfv y .mae'r gWltrrhaau:;yn y Du':4ae!lt'sj wedi bod ysn. |lai ffYJ:1J:g ers rh«*ii dyddiau,- -C:f.>c. nid yw ymosodiadau dyddiol y gelyn mor gryf oherwydd y colledion trymion y mae wedi ei gael oddiwrth y Cydbleidwyr. Y mae'r Prydeinwyr wedi gwrthguro ymosodiad ffyrnig- yn agos i Kilid Bahr. ATHENS.'—Y mae cludiad miiwyr Tyrcaidd i'r Dardanelles wedi ei ohirio oherwydd presenoldeb llongau tanforol Prydeinig yn mor Marmora. Y mae y llongau tanforol wedi ymddangos eto ger Constantinople. CETINTE.—Tra yr oedd dwy awyrlong- Italaidd yn gwibio o amgylch, saethasant i lawr awyrlong Awstriaidd ag oedd yn ehedeg dros y lioi-au. Mehefin 2. PARIS.— Y mae Roumania wedi cytuno rhoddi i Bwlgaria tiriogaeth DobnJdja, a bydd i'r ddwy wlad fyned i'r rhyfel yr un adeg. Y mae y drafodaeth rhwng Rwsia a Bwlgaria o berthynas i Iinell ffiniol yr afon Pruth, ac o berthynas i Banat i Roumania wedi dvfodyn ymarferol i derfyniad, ac os bydd i Rwsia dderbyn y penderfyniadau bydd i Roumania ddechreu rhyfela. HAVRE, Swyddogol'.—Ar- y 3lain o Mai ar y ffin Belgiaidd bu brwydr ffyrnig e-v,,Ia'i- magnelau, dinystriwyd ffosgloddiau a safl- eoedd Almaenaldd. 0 rai pwyntiau y mae cadoffer y Belgiaid mewn safle i ymosod ar y ifyrcld tu ol i ffrynt yr Almaenwyr. ATIlEi,S.-Y inae llong tanforol Brydeinig wedi suddo dwy eto o longau Tyrciaidd yn mor Marmora, yr oedd un b honynt yh llawn p filwyr. PETROGKAIV Swyddog'ol.—-I'r gorllewin o Kurkovony y mae'r bnvydro yn- parhau; Yr ydym wedi cymeryd pen i ref Travliany ag bedd wed i cA gadarnhau yn gryf gyda ffosgloddiau. I'r gorllewin ac i ogledd orllewiri Prze- mysl yr ydym wedi,gvvrthguro ymosodiad- au ffyrnig- gan achosi colledion mawr i'r gelyn. Ar hyd yr afon S.try y mae'r brwydro yn parhau, ar yr afon Svitza yr ydyf-h yn parhau i fyned rhagom. Yn y rhanbarth hwn yn ystod y brwydra-u diweddaf yr ydym wedi cymeryd 10,452 o filwyr a 239 o swyddogion. ■ RHUFAIN, Swid(ft)-ol.-Darfu i Awstraidd pan yn gadael Ba riehecleg dros MoK<rtta a disgyh taÍ1bleJiigan iadd un r !2:Welthrwr. > "T

...:.I.. ! NODION GYDA'R LLYTHYRGOD.…

I-*r -.,, , . TREUEl?" . -…