Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Eisteddfod Padeiriol . • y…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Eisteddfod Padeiriol • y Wladfa. nranmBQQMBKuni A GVNKELIR YN TRELEW, Hydref 21 a'r 22, 1915. Rhcstr o'r Tcstynau. Rhyddiaeth. I. Diwydianau priodol i'r Wladfa." Gwobr $30. 2. "Cenedlgarwch," (cyfyngedig i rai dan 25 oed). Gwobr $25. 3. li Rhan y fam ym mhenderfynu cymer- iad ei phlentyn," (cyfyngedig i ferched). Gwobr$25. 4. Stori fer, seiliedig ar unrhyw ddigwydd- iadneu ddigwyddiadau Gwladfaol." Gwobr #15. S. "Adar y Diriogaeth." Gwobr f 10. Barddoniaeth. 6. Pryddest heb fod dan ddau can llinell, 11 Yr Andes." Gwobr $30 a Chadair Dderw. 7. Myfyrdraith, "Ac ni ddysgant ryfel mwyach." Gwobr $20. 7a. Tuchaugerdd, "Ein Cynghorau.' Gwobr $20. 8. Tri Hir-a-Thoddaid Coffadwriaethol-l'r diweddar Barchedigion D. Lloyd Jones, R. Jones, Tryddyn, a J. C. Evans. Gwobr $3°. 9. Englyn, "Jiwbili y Wladfa." Gwobr $5. jo. Emyn Gwladfaol tri penill, ar fesur 44 Hen Wlad fy Nhadau." Gwobr $10. Cerddoriaeth. 11. Y Erif Gystadleuaeth Gorawl.-I Gor heb fod dan 4.0 o nifer,. Liais y Gwan- wyn," (J. H. Roberts, Mus. Bac.), heb gyfeiliant. Gwobr'so a Chwpan arian. 12. Yr Ail Gystadleuaeth Gorawl.-I Gor heb fod dan 30 o nifer, "Ogylch gorsedd- fainc Duw dilyth," (Handel), allan o "Samson." Gwobr $50. 13. Cor o Un Gynulleidfa, Fel y brefa'r hydd," (John Thomas), o Lyfr Tonau y M.C. Gwobr $30. 13a. Cor Meibion, beb fod dan 30 mewn nifer, "Nyni yw'r Meibion Cerddgar," (Gwilym Gwent). Gwobri60. 14. Cor Merched, heb fod dan 20 o nifer, "Can y Clychau," (Gwilym Gwent. 15. Parti o i6eg, "Priod yMorwr," (J. Price). Gwobr $30. 16. Cor Plant, "Madeline," (G. Marks Evans, Mus. Bac.) Gwobr $25. j 6a. Pedwarawd. Gwobr $12. 17. Deuawd T. a B., Arwyr Cymru Fydd," (R. S. Hughes, R.A.M.) Gwobr $10. 18. Unawd Soprano, "Perl fy Nwyfron," (R. Bryan Warhurst). Gwobr$6. 19. Unawd Tenor, Baner ein Gwlad," (Dr. Joseph Parry). Gwobr #6, 20. Unawd Baritone, Pwy sy'n mynd i'w fagu ef," (W. Davies). Gwobr $6. 21. Unawd Bass, Caradog," (R. S. Hughes). Gwobr 56. 22. Deuawd i Blant (S. ag A.) Gwylianr Haf," (Llew Owain), allan o Cymru'r Plant" Awst 1913. Gwobr §4; ail, $2. 23. Unawd i Ferched dan 15eg oed, Can y Fam i'w Baban Cyntaf," (D. Emlyn Evans). Gwobr$4- 24. Unawd i Fechgyn dan 15 oed, "Y Bwth- yn Mynyddig," (D. Emlyn Evans). Gwobr $4. 25, Darnen darn o Gerddoriaeth roddir ar y pryd, i barti ó bedwar. Gwobr $4. 26. Cyfansoddi Toni leisiau plant, S.A. T.B., ar eiriau ddewisa'r ymgeiswyr. Gwobr ar eiriau dde isa'r ymgeit;wyr.Gwobr 27. Dadansoddi y Don Heatherdafe," (Car- adog Roberts),* allau o Raglen Cymanfa Ganu y Wladfa, 1915. Gwobr 15. i' Canu ar y Berdoneg, Ymdaith yMwnc" or "GèlllS of Welsh Melody," (Owain Alaw). Gwobr-$5.. Amryw. t 29. Adroddiad i Feibion, Brwydr olaf LIy- welyn," (Elfed). Gwobr f 10. 30. Adroddiadi Ferched, "Y baban arfin y dibin," (Gwyrosydd). Gwobr $10. 31. Adroddiad i rai dan 15 oed. Gwobr $5. 32. Drama i Blant, Caradog yn Rhufain," (T. Gwynn Jones). Gwobr $30. 33. Cyfieithu i'r Saesneg, Ffydd y Cymry," (Tom Ellis). Gwobr $8. 34. Etto i'r Sbaeneg. Gwobr 88. 35. Cyfieithu o'r Sbaeneg i'r Gymraeg "Pro- greso y Miseria." Gwobr $8. Celfyddydwaith. 36. Clustog Grugweuedig (Crocheted Cush- ion) gycla'r Ddraig Goch wedi ei gweithio i'r Faner Ariauin. Gwobr $20, rhodd- edig gan y Br. J. Howell Jones. 37. Cadach pocedwedi ei frod-weithio (Em- broidered Handkerchief), i ferched dan 12 oed. Gwobr$3 ail, ^2. 38. Cap Tepot (Tea Cosy). Gwobr $3 ail, $2. (Faticy Basket ) o 39. Plethu Basged-dde! (Fancy Basket) o wellt neu wial Gwladfaol. Gwobr $3 ail,.$2. 40. Darlun Pwyntil o unrhyw olygfa Wlad- fa ol. Gwobr $5; ail, $3. 41. Map o Diriogaeth y Camwy, i fechgyn dan I Aeg oed. Gwobr $7. 42. Cadw-Mi-Gei, o unrhyw bren Gwladfaol, gyda chauad a chlo. Gwobr$5. 43. Paentio ar Wy Estrys, Ii Coat of Arms Prydain" ar un ochr, ar Escudo Ar- chentino"ary!)an. Gwobr Ceir yr holl fauylion barthed y beirniaid, etc., ar fyrder. Y Pwyllgor. I

.I AR WERTH. ,:I

..AT EIN GOHEBWYR.i

:, - -: I Adroddiad Cafamyddwyr…