Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

DAU LITH EITHAFOL.

MOESOLDEB Y WLADFA.I

! STOPIO'R CAMLESYDI).I

News
Cite
Share

STOPIO'R CAMLESYDI). Chwith iavvii genym weled y Camlesydd wedi eu stopio, dim dwfr i ddyn nac anifail yn rhedeg ynddynt; y mae y ffosydd wedi g%vne,ic.] gwaith da iawn y flwyddyn ddiwedd- af, am ein bod wedi eu glanhau mor dda, ac wedicryfhau y manau gweiniaid arnynt. Da iawn yw gweled hyn, pan y mae y syniad yn bodoli fod liaweroanghydfod a helyution yn ein plith y mae hyny i ryvv amcan a diben neullduol gan y blaid vvrthwynebus tra nad oes un flwyddyn yn hanes y DyiiVyn [Jcbaf wedi bod yn fwy' Hwyddianus nac a fu y Bwyddyn ddiweddaf, pawb wedi caeldigon I edd o ddwfr at ei a!wad a dim un anghydfod wedi bod mewnUll man o achos prinder dwfr, nac o achos un anghyfiawnder arall, mewn na changen na chamlas. Dewiswryd genym ynadon dwr mewn pryd, pan oedd pawb ar ddecht'e" dwfrhTj. o!id fel mai goreu modd ni chafodd, cymaint ac un o'r ynadon eu galw i wneud un math o orchwyl,—ond pawb yn foddlawn ac wrth ben eu digot: a phe buasai yr ynadon hyn yn yr Hen Wlad, cmvsai bob un bar o fenyg gwynion oni fuasai yi well i ninau anfon at y llyvvodraeth a gofyn iddi baratoi pob i bar erbyn y flwydd- yn nesaf ? o ran dim anghydfod fydd 0 ochr y Cymry. Wei, y cwestiwn sydd yn codi yn naturiol yn awr ydyw, beth yw yr achos fod y syniad yn bodoli yn y lie, ac yn y brif ddinas ? Fy atebiad symI i ydyw, mai ceisio gwneud helynt y mae rhai personau i ddiben neill- duol, a hynyer hunan les, ahunan glod nid yw y rhai hyny am wrthod y dwfr am ei fod yn dyfod ag elw neillduol i'w llogellau, ac wedi y caffont y dwfr gwrthodant dalu am dano, gan gredu y bydd i ni wneud helynt o'r herwydd. Ac on id ydyw hyn yn profi yn eglur eu bod fel am eu bywyd yn ceisio creu terfysg, a hyny yn y modd mwyaf an- onest sydd yn bosibl. Onid ydyw yn wrthun meddwl fod dynioii er's pump a chwech o flynyddau heb dalu eu trethoedd, a hyny i ddim pwrpas ond ceisio genym ni godirhyw anghydfod, am y tybiant y cant hwy eu ham- ddiffyn gan y Ilywodraeth yn ngwyneb yr anonestrwydd. Beth pe byddai i ni ofyn i'r llywodraeth ddewis archwiliwr at un o'n heiddo ni fel cwmni, am un flwyddyn, i weled a ddarganfyddai ef rhyw ddrwg o du y cwmni; neu osod un ynad dwr ac y talem ni ef, fel y gallai weled a oes rhyw helyntion o du y Cymry, ai nad oes, ac nid gwrando ar y cyfryw yn arllwys eu hanwireddau mewn llythyrau at y Gweinidogion. Credaf y dylai y rhai hyny sydd yn abl i ysgrifenu yn iaith y wlad, anfon i bapurau y brif ddinas, a nodi yn eglur ein bod yn fodd- Ion iddynt anfon pwy fynant i chwilio a ydyw y pethaii hyn felly; a hawlio gan y Governor i kiodi mewn pa bethau yr ydym yn ddiffygiol, fel y gallwn eu cywiro a gofyn iddo yn bendant i ddod i weled drosto ei hun y pethau hyny y mae cwynion yn eu cylch. l'w bar/lau.

I Cwmni Dyfrhaol Undebol y…

COMPANIA UNIDA DE IRRIGACION…

Remate Judicial.