Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Gwenlth,

:■-< HEALTH. I

Pwyllbgor Undeb Egwysi Efengyl-…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Pwyllbgor Undeb Egwysi Efengyl- eicfd Rhyddion y WiacSfa. Cynhaliwyd yr uchod yn Hen Gapel y I Gaiman Mai 13, pryd yr oedd yn brescno! y Parchn. Tudur Evans (Cad). D. D. Waiters, Esau Evans, Mri. D. J. Davies Tir Halen, W. E. WiHiams, Trcorci, Benjamin Williai ps' Meurig Hughes, Moriah, Hugh Griffith ac Edward Morgan, Bryn Cnvn, D. Ial Jones, Caiman, D. F. Davies, Nazareth. Darllenwyd a pliasiwyd cofnodion y cyfavfod blaenorol. PENDERFYNWYD I i. Gan fod y drysorfa yn isel, fod yr ysgrifenydd i anfou at bob Eglwys sydd lieb gasglu i erfyn arnynt wneud hyny. mor fuan ag y bydd modd. 2. Fod y gymanfa nesaf i\v chynal yn Trelew a Moriah, y pwyllgor lleol i drefnu. 3. Fod y Cadeirydd a'r Ysgrifcnydd, a'r Parch. R. R. Jones, Trelew, C3 i ohebu ag Ysgrifenydd yr U ndeb Cymreig, er cael gvvybod ar ba seilial1 y mae ei Hundeb hwy wedi ei sefydlu. 4. Yngwyneb y penderfyniad canlynol ddaeth o Eglwys Bryn Crwn, sef, "Ein bod yn anfon at yr awdurdoclau y perthyn iddyut i'r penvyl o sefydlu Beibl Gludydd ar yr I arfordir deheuol yma," pasiwyd ein bod yn gwneyd yr hyn y gofymr am dano, drwy y Gymdeithas Feiblaidd Americanaidd, a'n bod yn gofyn i'r Br. Daniel R. Evans, fel ysgrif- enydd y Gymdeithas Feiblaidd, i ohebu a'r gymdeithas i'r pervvylhwnw hefyd am iddo roddi gwahoddiad cynes i gynrychiolydd y t gymdeithas i dalu ymweliad a ni. 5. Fod y cynrychiolvvyr i ddod ag adrodd- iad o sefyllfa yr achos yn yr eglwysi i'r cyf- arfod nesaf, fel y gall y pwyl!gor drefnu i gyuorthwyo mewn achos o angen. 6. Ein bod yn gofyu i Gynghor y Rhan- barth, ddiolch i'r Rhaglaw am yr hyn y mae wedi ei wneud tuag at atal trvvyddedau y tafarndai, ac crfyn arno atal rhagor o honyr.t. D. F. DAVIES, Ysgrifenydd.

! ———-......""'- I Penderfyniadau…

PEDRO I. MARTINEZ, TWRNAI.

Advertising