Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Y GYMANfA DDIRWESIOL. I

News
Cite
Share

Y GYMANfA DDIRWESIOL. Disgwylir Cymanfa lewyrchus y tro hwn eto, ond ni cheir llwyddiant heb i'rgwahanol eghvysi wneud eu rhau. Gwelir inai yn Bethel, Gaivnan, ar y 24 cyf. (Llungvvyn) y cynhelir y Gymanfa c-leni, ac y mae gwahau- ol Obeiihluoedd y DyfTryn yn brysur ddysgu y tonau a'r penuodau o'r "Hohvyddoreg Dirwestol." Darlienais ysgrif dro yn oi yn 1111 o hen fisolion Cymru, a dywedai awdwr yr ysgrif hono nas gall fod yn destyn dadl beilach mai yn Nghapel Rose Place, Liverpool, ar yr Sfed o Fawrth, 1835, y ffurnwyd y Gymdeithas Ddirwestol Gymreig gyntaf. Ac o'r Gym- deithas fechan hon, medd yr awdwr, yn yr hon yr ardystiodd saiih Dell wyth i lwyr- yinwrthod. a phob math o adiorlydd meddwol, y cychwynodd yr ysgogiad dirwestol grym- usaf a welodd Cymru erioed. Y mae Hyfr Dr. John Thomas, Liverpool, ar "Jubiti y Diwygiad Dirwestol yn Nghym- ru yn foddiou i symbyJu dirwestwyr i iyned rhagddynt. syti b ?,L,?. d. irwest?Nyr 1 yl-eci Pa beth yw ein syuiad a'u hymarferiad ? Y syuiad svdd yn cyfrif am ein harferion, ac y mae ein harferion yn tnaethu ein syn- iada u. Yi) ei lyfr, ysgrlfenwyd yn y flwyddyn 1885, dywed Dr. Thomas,—" Galarus ydyw garfod cvdnabod fod 'y wlad yn llawn o gamwedd vn erbyn Sanct yr Israel' trwy annghymedroldeb, Nid oedd meddwdod yn cael ediwch arno yn ei ercliylldod and gan vchydig." 0 few a pum' mlynedd, o 1835 i 1840, o dan duylamvad anorchfygol y Diwygiad Dir- westol, newidiwyd hyn o!! meddh' wrthym. A dywedir yn mhellach fe! hyn,— Tarawodd A dyk,eCilr yn iiili,, i i f,,?l, li vp,T? _,woc'tcl d'aeth bendramwnwgl mew;? gwaradwydd i'r y g?ire- y wlad ei hymddiried yn y ddiod gadaru meiddiodd can()edd 0 fnoedd Jwyrymwrthod a hi bwriwyd hi allan o'i phrif rodfeydd syrthiodd gwarth ar yr ar- feriad o honi; ac nid gormod yw dweyd, er i'r ysgogiad dirwestol cychwynol wanychu a diflanu, eto fod y nerthoeckl ofnachvy a ddat- guddiwyd y pryd hwnw yn mnlaid Dirwest wedi rhoddi ciymchweliad anadferadwy i syn- iadau ac ymarferiadau dynion gyda golwg ar y diadydd meddwol. I'r neb sydd yn abl i gvmharu sefyllfa pethau yn awr a'r hyn oeddynt ddeugain (erbyn hyn ddeg a tnri- ugain) mlynedd yn ol y mae y cyfnewidiad er gwell yn anhygoel, ac mewn rhyw ystyr yn anesboniadwy." Y mae Dirwest wedi llvvyddo ac fe hvydda. Mae baner rhinwedd ar y maes, A phechod cas yn ffoi, Ac o du sobrwydd, wele'n avrr Af ae'r frwydyr fawr vn troi. o hyftyd ddydd, 0 ddcdwydd ddydd, Bydd dirwest yn llywio'r byd 0 hyfryd ddydd, 0 ddedwydd ddydd, Caiff lesu'r clod i gyd. I lawr a'r eilun yn ddibarch, FelDagan wrth arch Duw Ao fe ddileir, cyn bo hir, Ei goffa o dir y byw. 0 hyfryd ddydd, &c. Aed afon iachawdwriaeth gras Trwy'r ddaear las o'r bron, Ac yfed holl genhedioedd byd 0 ddyfroedd hyfryd hon. 0 hyfryd ddydd, &c.

09p, GOOP.I

TYFU 'COED FFRWYTHAU. I

Cymanfa yr Undeb Efeogylaidd.