Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

E^JUOINOALJ.--I

I LA GURRA.

- r -...-" - - - V RHYFEL.:

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

zeppelin yn Friedrichshfen, ac er fod tan- beleni yn suo o'i chwmpas dychwelodd heb nivved i Ffr.-ingc. NEW YORK.—Dywed tdegrama,u o Uun- dain fod milwvr Prydeinig wedi g-lanio ar gost Fwropaidd y Dardanelles gyda'r amcan o gymeryd yr orynys Gallipoli. Y mihvyr Ffrengig wedi glanio ar yr ochr Asiaidd a bydd iddynt deithio ar hyd y cost yn gydamserol a'r Prydeinwyr. Ebrill 30. PARIS.-]'-) ywe ul gwifreb arall o Athens trwy yr Havas Agency fod y Cydbleidwyr wedi cymeryd y dref Gallipoli ar yr ochr IVvvropaidd i'r Dardanelles ar y fynedfa i for Marmora. Y mae caerau Nag-ara wedi eu tanbelenu yn dost eto. Dywed brysneges diweddaraeh fod y ilwyr yn parhau i lanio ar yr orynys Gallipoli ac rod y Uynges yn tanbelenu y caerau, LLUNDAIN.—Y mae llong* tanforol wedi suddo y llesfcr bysgota Lilydale ger y Tyne, a darfu i un arall suddo yr agerlong Movile ger ynys Lewis, achubwyd dwylaw y naill a'r Hall. Dywed y Daily Mail fod a wyrlong Al- maenaidd wedi disgyn tanbeleni ar Ispvvich a Bury St. Edmunds yr hyn achosodd peth tan. PARIS, S\vyddogoL-Yr ydym yn enif1 tir i'r gogledd i Ypres ac o amgyJch Steenstraate. Y mae rhai o longau rhyfel Almaenaidd wedi eu (ynveled cycr y cost! Belgiaidd. disgynodd 19 o danbeleni mawr yn Dunkirk gan ladd 25 o bersonau a clwyfo 45. Dinystriwyd amryvv o dai. Yn ol y newyddion o Havre cafodd 4,000 o Almaenwyr pan yn croesi pont y Iperle ger Steenstrate eu liadd gan y Belgiaid. Mai 1. LLUNDAIN,—Y mae yr agerlong Edale wedi ei tharo gan torpedo o long tanforol Almaenaidd tra yr oedd Edale yn dyfod o De America. Y mae'r dwylaw wedi gianio ar y Scilly Isles., ¡ CAPETOWN.— Y iiiae'r inilwyr perthynoli'r Undebwyr wedi gwasgaru yr Almaenwyr yn Gibeon, De Orllewitiol Afifrica a chymer- wyd dau o ynnau mawr, amryw o ynnau eraill (machine guns), saith b swyddogion a dau gant o filwyr. Colledion yr Undebwyr yw 23 wedi eu lladd a 50 wedi eu clwyfo. PAIIIS.-Daeth awyren fawr i lawr heb ei basged yn Gibernay, yr oedd yr awyren yn Ilawii o dyllau bwledi ac yn daenelledig* a gwaed. MONTEVIDEO.—Y mae'r wiblong" Glasgow wedi gadael, ond ni wyddis i ba lel. BORDEAUX.—Tra yn rhoddi ar y dwr long rhyfel newydd Ffrengig Languedoc aeth ar dir ond cafwyd hi drachefn i nofio. PARIS. Dyweel ffoadur Almaenaidd ddaeth attoin, fod yn agos i Dixmude beir- ianwyr Krupps wedi bod yn brysur am y ddau ns diweddaf yn gosod i fyny un o ynnau llyngesol i-nawr -yda'r 'amean o danbelenu Dunkirk 38 kilometers oddiyno. Ond wedi rhoddi arbrawf gyda gynnau xmvy drachefn trodd yr oil yn fethiant. Swyddogol.—Yr ydym wedi tanbelenu y caerau ar y ffrynt deheuol i'r Wersyllfa ffosgloddiau yn Metz. ¡ Mai 3. LLUNDAIN. Cyhoeddir gan newydduron Copenhagen fod llong tanforol wedi suddo yr agerlong Norwegaidd Ellida yn y North Sea, achubwyd y dvvylaw ABERDEEN.—Dywed capten llong by sgota fod llong tanforol ddoe wedi ymosod a suddo dwy long bysgota eraii!, ac ofnir fod y dwylaw wedi boddi. LLUNDAIN, S wy d dogol. — D ydd Sadwrn J gwrihgurasom ymosodiad ffyrnig ar Hill 60. Dydd Sabbath yn agos i Saint Julian darfu i ni achosi colledion trymion i'r Al- maenwyr er iddynt eto ddefnyddio nwy llysmarol, Dygwyd i lawr genym hefyd a wyrlong. LLYS YR ISI,'I,-DIROli"-)D Y mae llythyr o Itali yn cynghori Senor Genvin, prwyadur i Gynhadledd y Merched gynhelir yma, i beidio dychwelyd inNY yr Almaen oherwydd y teimladau cynhyrfus i-hwno- y ddwy wlad' LLUNDAIN.—Y mae zeppelin s{ wedi ehedegf dros ynys Vlieland ar doriad y dydd heddyw. Dywed y newydduron Americanaidd mai pod w ar yw nifer y rhai gollwyd oddiar yr agerlong Americanaidd Gulflight, ac fod un o honynt yn deithydd. Y mae yr Y sgrifenydd Bryan wedi rhoddi gorchymyn i'r teymgenad i ofyn i'r Almaen am eglurhad ar v digwyddiad, hefyd i ddangos i'r Llywodraeth adroddiad y Trafnoddwr Americanaidd yn Rotterdam. Mewn cylchoedd gwleidyddol yn Wash- ington y mae mater y Gulflight yn cael ei ystyried yn un difrifol. RHUFAIN.—Dywed y Tribune fod teithwyr sydd yn dyfod i Brindise yn dyweud fod y Tyrciaid eto yn parotoi i ymosod ar y Suez Canal. ALGECIRAS.—-Y mae'r 110ng Almaenaidd Macedonia, yr hon aeth allan ychydig am- ser yn ol o Las Palmas, wedi ei dal ger cost Morocco a'i dwyn i Gibraltar, y mae y dwylaw wedi eu cadw yn carcharorion. lVlai 4. ATHENS.—Dywed brysnegesau dderbyn- iwyd yma fod y milwyr Cydbleidiol wedi meddiannu Mattos ar y Dardanelles. Ar olbrwvdr galed cymerasant hefyd adfeilion amryw bentrefi osodwyd ar clin gan Y I Tyrciaid pan ceddynt yn oil gadael. PARIS.—Gwrthgurwyd yr ymosodiadau Almaenaidd neithiwr ar v ffrynt Prvdeinig- i'r gogledd o Ypres, ac hëfyd yn nglioed- wigoedd Le Petrie. CETINJE, Swyddogol.-Y mae yr A wstriaid eto yn brysur ar hyd fIrynt Montenegro ond yr ydym wedi gwrthguro pob ymosod- iad. LLUNDAIN.-Y mae Hong tanforolAlma cn- aidd wedi suddo dwy eto o ag"erlongau Norwegaidd ac un bad Swedaidd yn y North Sea. Dywed gwifreb o Capetown fod y milwyr Undebol wedi cymeryd Otymbingue i'r gogledd Ddwyreiniol i Windhoek yn Ne Orllewinol Affrica Almaenaidd, ac wedi cymeryd 28 o Almaenwyr. -INTADRIID.-Y mae Banc Yspaen wedi derbyn £ 30,000 o Uundain. Y mae'r "Palas of justice" wedi ei losgt i lawr, yn ystod y tan lladdwyd amryw. bersonau. Mai. 5. PETROGRAD, Sw y ddog -,o I.-Y mae y gallu- oedd Almaenaidd ag oedd yn bwgwth Liban a Milan wedi eu hattal, a rhwng Netta ac Egbna yr ydym yn meddianu y pentrefi ar hyd lanau yr afonydd Omulero a Pilica wedi troi yn fethiant. Dinystriwyd genym y safleoedd Almaen- aidd yn Krasneff, a chymenvydgenym 400 o g'archarorion. Yn Galitzcia rhwng Dunalec a Stryj, cymerasom safleoedd y gelyn a 1,200 o garcharorion. Trodd yr ymosodiadau, yn agos i'r afon Sritz, yn fethiant hollol. Tanbelenwyd amddiffynfeydd Tchataldja gan lynges y Black Sea. PARIS.-Y mae y Pab wedi anfon 40,000 francs i'r dioddefwyr oddiwrth y rhyfel .Yii Ffraiiie-anfonwyd yr arian i'r Arch- esgob yn Paris gan ddatgan ei duedd y benaf at feibion Ffraingc ag sydd wedi bod bob amser yn tab hynaf yr Eglwys.