Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

Y RHVF?E? y m

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Y RHVF?E? y m Newyddioo gytla'r PelSebr. (HAVAS AGHXCY.) Ebrill 9. GENEVA..—Ymae boll gerbydau y rheilffordd £ ir Itin Swiss Itali.ui wedi cu cnrhv gan y Llywodraeth Italaidd i gludo milwyr a llun- iaeth i'r ffin Awstriaidd. PARIS, Swyddogol.—YN 'ystdd nosweithiau y yfed a'r 8fed gwrthgurwvd gan y milwyr Prydeinig ymosodiadau ffvruig o eiddo'r. Al lnaonwvr. Rhwnti v Metise a Moselle v mae'r Ffr-ancod yn parhau i fyned rhagddynt. Yn Les Eoir-r-^ r\.nei asoni v ffosgloddiau Aimaenaidd ag oedd; .yn llaun o feirw, a g wr th guras on ddau y m osodi ad A hnaen a i dd, v n V cvfnos. Yn .goed' AiUev ,cy[nerasom Unve quick firers a dau o ynnau eraili. ULUNDAIN.—Caiocid yr agerlong Thessus i7 nvodd Lr-rpsvl arMawrth 29am am Java e lvmiid gan long tint' rol Aimaenaidd, ond tiu g>TiiiP''s'd ewis "jiin <>gam !'• olierwyd.d v ÜlôrlonogHwvçidocld a ddiangO: ond, derbyniodd peth a wed orldswrtli c ;vdioao'r lion Li* fan fun >1. ) Hr( vr.rsr —Y m.ie vmgais vi \w3triaid ar, ffi 1 Qabtzia' i groesi vr -a fo:n •P.rutti. yu agos i'' I?ojan,wedi tro! vn fethiant, ymddengvs y vti,hol-lnl- ddigalon ac yn. uewyopg, PETROGRAD.—Mewn eylehoedd,, milwrol cadarnheir fod y Rwsiaid mewn. meddiant o'r gwastat-diroedd ucJer a llechweddau C ar p a t h i a n s, v m a e v gweithredi a da u A w s t- raidd wedi eirdvrvsu vn ;iixv I' Y nraei y Svvyddogion Rwsiaidd vn-awr yn ystyried y ffordd oren i oresgvn: Hungari. agcrionuraii Italaidd yn Borthl iddoedd Am erica wedi derbvu srorcirymyn: pendant i ddvclnvelyd cyn Ebrill 2ofed. Dywed Newydduron o New York nad yw eaptei triad y llongau wedi derbyn o gwbl y fath orehymyn. Ebrill 10. ,I PETROGRAD, Swyddng;ol.-Y mae rliai o'r milwyrRwsiaidd wedi, dryllio ua o'r rheil- ffyrdd; yn Poland, nan achosi' i gerbydres fyned oddiary,TheU ffordd.. Yn y. gerbydres yr oedd Cadlywydd Aimaenaidd a'i Swyddog- ion yu Poland, a lladdwvd amryw o honynt a .niweidivvyd llawer.. i GINEBRA.—Dywed y La Tribune a' hyny o fFvnonell o awdnrdod, fod Awstria wedi rhoddi heibio y sy niad o y mosod eto ar Serbia ond erys ar yratljddiftynol. mewn trefn i ryddban milwyr i'w banfon i'r ffin Italaidd. Dywed yr un newyddur fod Awstria wedi penderfynu gofyn i Rwsia am ei thelerau heddweb. LE TREPORT, ( Ffrainc).— Y mae llong tan- fpr^l.A1 maqnaidd wedi suddo yr agerlong taip. hvyylbrenog Ffrengig Chateau Briand, tra ar ei thaitb o Liundain. i New York, ger Isle of Wight. Achubwyd y dwylaw. BERLIN.—Gwneir ymdreeh gan y Llywod- raeth i gael gwybod trvvy yr Argeuadaeth Americatiaidd a ydvw y dwylaw gymerwyd yn garcharorion oddiar y: llongau tanforol Aimaenaidd yn derbyn yr un driniaeth a -charcharorion yn y concentration camps, Y mae'r Lokal Auzeiger yn hawlio atdaliad dioed os yw y dn-nioii achubwyd oddiar y llongau tanforol vn cael triniaeth llymach na charcharorion eraill rhyfel. Ebrill 12. LLUNDAIN.—Y mae Swyddogion y Wasg yn gvvrthod y sibrwd ledaenid ddoe fod brwydr lyngesol wedi bod ger Cost Norway. Ymosdwyd ar yr ageriong Wayfarer 9,500 tunell perthynol i Harrison Line gan lonc, tanforol gyda torpedo ger Scilly Isles ac y mae wedi ei Ilusgo i Queenstown. Cyhoeddir mewn awit-reb o Athens i'r Daily TelegraPh fod y blaid Tyrcaidd Ieuanc trwy gyfrwng llysgenadaeth anrnhleidiol wedi bod yn ceisio am heddwch gyda'r Cydbleidwyr. Gwrthododd y Cydbleidwyr -a rhoddi unrhyw sylw i'r cais. Dywed y Times mai gwir neges Baron Von <3er Goltz a Helid Bey yn Berlin yw hawlio 300,000 ofilwyr i'r Danube i attal y Serbiaid ac i wangaloni Bulgaria, ac y mae'r Tyrciaid yn bwgwthgwneud heddwch os na chydsynir a'r cais uchod. LLUNDAIN. ill it[,) I S,Vi I •inawr i'w glvwcd ger Scarborough 1):)re1 heddyw a clv/merir hyny gan rat vn arvvyd< fod brwydr lyngesol yn myned v'n mlaen.. (Dichon nad oedd hvn ond destroyers yn ymosod ar longati tanforol yn agos i'r cost). PArns, Swyddogol.—Y mae v snfleoedd cii Gwrtligurwyd dau ynlOsodiad Allnaenaidd yn Ngiioedwig Le Petre. \VASHINGTON.Y mac.gw.rtlu-yfel a: alhvc;;i torri ananyn Ngweriniaeth San Domi ngo, y y ong Americana i dd- Desmoinos- wedi ei haufdn. i amddiffy'n' 'y bobl wynion Ebrill 13. PETROGRAD Swyddogol.—Ar vr ieg evf isol tanbelenvvyd t gan yr Almaenwvr, attebodd y caerau gar niweidio eu gynnau An fo.tiw>7' hefyd gan yr Almaenwyr o lon^ai arfog i iawri'r afoni ymosod ar y caerau ond snddwyd hwy yn ddioed gan y Rwsiaid, PARIS.—Dywed y Petit Parisien fod vi Almaen weiji; cynnyg talu i Bwlgaria ;1111 naniattau i .ddefnyddiau rbvfel/i Twrci fyned trwy eu gwlad. Attebodd y Llvwodraetli fod y wlad wedi penderfynu ymuao a'r Cyd- blcidwyr. CHRISTIANA.—Y mae capten y wiblon» Alaiaeriaidd Berlin ag svdd wedi ei ChlrlW yn Throndhjein wedi dianc a thrwy hyny dorri ei addewid. Parbad vn tudalen 4.

* Ceffylau i'r LlywodraetSi…

I O,iz: OGOP. !-