Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Cvvrn Hyfryd,-

News
Cite
Share

Cvvrn Hyfryd, Mawrth 23. Ar y i8fed cyrhaeddodd moduro'r Gogledd gydaGoruchwylwyr Cyffredinol y Tiriogaeth- au a Llywydd Tiriogaeth Neuquen, ac ym- adawsant y dydd dilynol am Neuquen. Ary igeg cyrhaeddodd modur y Llywod- raetil- o Rawson ac y ndclo yr oedd Goruch- wyliwr yr Heddgeidwaid Br. Julio 0 Antueno a'i wraig a'r Br. T. T. Awstin. Cyfarfyddwyd y Trafnoddwr Prydeinig a'i wraig yn Tecka gan Mr. Hackett yn modur yr Argentine Southern Land Co. a daethant yn mlaen i Esquel lie y cawsant fyrbryd ac yna aethant yn mlaen i Leleque. Ar yr 2ofed cyrhaeddasant dy Mr. J. D. Evans yn y Cwm lie yr oedd cywestach wedi ei drefnu i baub ddyfod i gyfirfod y Trafnnoddwr. Gwnaeth Mr. Thomas Parry araeth i groesawu y cynrychiolydd Prydeinig cyntaf i ymweled a'r ardaloedd pellenig hyn, ac hefyd llongyfarchodd Goruchwyliwr yr Hedd- geidwaid ar ei uniad priodasol. Atebwyd gan y Trafnnoddwr a'r Goruchwyliwr. Yna datganwyd anthemau Cenedlaethol Argentina, Lloegr a Chymru o clan arweiniad Dalar. Ar ol y Gywestach hy-nod ddyddorol a difyrus y in we 1 odd y Trafnnoddwr a'r Felin, a chymerodcl nodiadau hefyd or wybodaeth gafodd gan y trefedigacthwyr Yn yr hwyr arhosai y Trafnnoddwr a'i briod gyda Mr. Martin Underwood. Oddiyno yr oedd i ymweled a'r "Tecka Land Com- pany's Estaccia" gyda Mr. Chomley, yr Arolygydd. Bwriada y rhai canlynol adael am Trelew ar y 26ain,—Parch. R. R. Jones Newbwrch, John Samuel Jones a Mihangel Ap. I wan. — —

Blodeuyn Cofia. I

---.i Trelew. I

[No title]

Colonia 16 de Oclubre.I

Advertising

LA GUERRA.

V RHYFEL.40 ? x ih?nx r?miL?.…