Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

QALMAN, , |

News
Cite
Share

QALMAN, | CYNORTHWYO PRYDAIN.—Fel y hys- bys i bawb o ddarllenwyr Y DRAFOD, fod y ¡ "1,t. hwn wedi, ac yn cael sylvv yn y .¡II .on.1 1.v\l.d, c.i1 1 '1. \YI,.J J Wladfa er ys tro bellach. Gwclwn yn ei cholofuau mewn attebiaci i'r apel am gynorth- wy, danysgrifiadau gan bersonau -unigol, a than nawdd Pvvyllgorau ac Eglwysi. Ffurf- iwyd yn y Gaiman dro yn oj, Bwyllgor i gynorthvlYO mewn ystyron eraill,—yn benaf easgiu ceffylau at wasanaeth ei byddinoedd. Bu Mr. E. Davies Recs yn ysgrifenydd a gvveitbgar gyda'r madiad hwn o'r dechreu, } -1. o,, 63 LI £. L.a. "$. J ac y mae yn debyg y parha hyd nes y ceir y peth tnvodd. Wedi i'r gwaith gael ei gario cyn belled, teimlai y Pwyllgor y gallasai fauteisio ar wybodaeth, proliad, a dylanwad un y tu allan i'r pwyllgor, ac mewn attebiad i wahoddiad, cafwyd YMWELIAD Y TRAFNODDWR PRYDEINIG. Y-IWELIAD Y (Chwef. 24), cyrhaedd- odd Mr. S. S. Dixon a'i briod yma, yn nghwm- m Mr. C. T. Alt, Arolygydd y Rheiihbrdd, a'r Peiriauydd-Mr. Holydav. Wedi talu ym- weliad a pherilan Mr. W. C. Davies, a nnvyn- b.111 o'i ftrwythau ardderehog, dygwyd y cwrnai i fyny i dy Mr. H. McDonald, lie y derbyniwyd hwy gan y teulu croesawus. Ytngyinerodd Mr. McDonald, fel un o aclod- au y pwyllgor, a threfnu gvvlcdd o asado a thoraeth o amryw ftrwythau, i groesawu'r ymwelwyr Y nine Mr. Dickson wedi tra- fferthu i gasglu ynghyd y doraeth adroddiad- au hyny o eidfio Capteiniaid y llongau Pryd- einig fu'n talu ymweliad a'r Sefydltad o'r fl. 1865 hyd yn awr, ac c ganiyuiad, y mae yn rhvdd-ymgomiwr cartrefol yn banes y lie ymhyfrydai mewn casglu gvvybodaeth hel- aethacb, drwy non am fanylion pellacli 1 hanes y wlad. Pan yn son wrtho am rai o'n henwogion anghofiedig—y dewr Mr. Edwin C. Roberts, a Mr. Thomas Davies, Aberys- twyth— pioneer RheilfFordd ie, meddwn eto, pan yn son," teimlein y dylid rhoi cam yn nilaen o'r newydd yn hanes y Wladfa, sef yn ei Bywgraffiaeth. Gedy Mr. Dickson argraff ddymunol ar bawb ci fod yn ddyu diymhongar, pwyllog, eraff a gofaliis. Teimla ddyddordeb ninwr yn nadblygiad a Hwyddiant y diriogaeth yn gyffredinol. Cyd- ddymunwn gyda'r lluaws ar iddo ef a'i briod gael iechyd, ac amscroedd hapus tra yn ein plith. Efailai, cyn yr ymedy o'n plith, y gellir cael "cwrdd croesaw" cyHrcdinol iddo yma yn y Gairnan. Y GENHADAETH GARTREFOL. A,' 1 'r' U- "1 1 ttC¡)Ja( yr E. U. S. A. i" }: sgnrenYGG- Mr. ELIAS OWEN. 8 & 9, Essex Street, Strand, London, W.C., iSth Dec. 19,14. Mr. Elias Owen, Chubut. Dear Mr. Owen.—Many thanks for your letter dated October 25th, in which you deal with the question of Mr. Roberts' return to Chubut. I have laid your letter before our Directors, ¡ and the matter has been carefully considered, and they have asked me to say that they feel that under the circumstances perhaps it is better that Mr. Roberts should take up work in the province of Buenos Aires on his .cturn'll The Directors fatly appreciate 1li that you say with regard to the dimcuky of raising funds for the erection of buildings at this time, in addition to finding the partial support of a worker among the Spanish speaking Community, and are inclined to agree with you that the better plan is probably to find another man who will work directly under ¡ your own control. This latter, however, will be, I am afraid, rather a difficult matter. I believe Mr. Roberts has been keeping his eyes open as he moved about Wales for a likely man, but so far has not succeeded in coming into touch with anyone. I shall, however, speak to him again on the subject, while you might correspond with any friends in the homeland whom you think would help. Should we be able to get in touch with any- one that we feel would be suitable we shall gladly put him in communication with you, and be only too pleased to facilitate his out- going in any way that lies in our power. The Board asks me to express to you their warm appreciati^a of your fellowship in this work in the past, and particularly of your generous arrangement to pay the babnce of j Mr, Roberts' allowance to the end of July. They very much appreciate this, and would I be glad if you will remit the sum to our Field Treasurer, Mr. Cook, at Las Flores. ¡ Mr. Roberts will doubtless visit Chubut.on his return to remove his effects and settle any outstanding matters that require his attention, when you will be able to talk over ¡ with him any further details connected with the change in the vtoi-k. Assuring you of our warm appreciation of .l._ldl. 010 ..f' 1.' ''J! Lt1! ':1. (.. your fellowship in. the past, and of our, desire to co-operate with you In any way that we can for the extension of Christ's Kingdom in Patagonia. Believe me, Very sincerely yours, A. STUART MCNAIKN. ¡ fYmddengys fod yr Ohebiaeth uchod wedi I cael ei hanfon cr's tair wythnos yn ol, ond ¡ bore lau yr wythnos hon y daeth i law].

CADVV IBIR. I - I

CYFARWYDOSADAU. .!

— ~ 1: I CYMRU DDEWR. "I I

Gran Cafe Bar Universal

Advertising