Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

Hyn a'r Llall.

I GAIMAN.

I Rortli Madryn.

News
Cite
Share

Rortli Madryn. Y mae pwrllgor prisio ar ran y Cyngcr wedi bod wrthi yn brysur y dyddiau diwedd- af hyn yn prisio holl eiddo y drei. Dealinf ei fod wedi penderfynu gwneud gostyngiad o 25 y cant yn y prisiad. Gwnaed y prisiad diweddaf bedair blynedd yn ol, ac yr oedd y prisiad yn dra uciiel, he y mae yma deimlad Pur gyffredinol y gwneud gydag yehyd- ig ostyngiad yn y pris. Digwyddodd damwain arall ddydd Ian, i ddau o ddwylaw yr agerlong Ellmyuaidd Bakia Btanca, tra yr oedd un o'i chychod yn hwylio j'r tir o'r Hong dan ofal y prif jswyddog. Yr oedd y gwynt yn chwythu'n gryf, yn ddisymwth trodd yr hwyJ a tharodd dyn ieuanc o'r dwyJaw i'r mor. Neidiodd y swyddog yn ddiatreg i'r dwfr i achub y llanc, a thra yr oedd efe yn nofio ato aeth y eweh flneii y gwynt ar tonnau gan nad oedd rwyfau ar y bwrdd. Yn ffodus gwelodd y rhai oedd ar uno ager-gychod y Rheiiftcrdd eu bod mewn enbydrwydd ac aethant yn ddioed i'w hachub. -0- Cyrhaeddodd y Gludlong I() de Mayo yma nos lau gyda nwyddau i Swyddfa y Porth, ym mysg y nwyddau, sylwais er fy sYIJdod, fod yno amryw fwndeli o wair wedi ei anfon o Buenos Aires. Gadawa y glud-long am arfordir y De ddydd Sadwrn. Daeth llythyr- god gyda hi hyd yr 19 cvfisol. Oddeutu un ar ddeg o'r gloch heddy\v, dydd Gwener cyrhaeddodd y wiblong Ar- geiit-eiicid BiieiiosAii-cs, i'r porth gyda'r Gwein- idog Amaethyddol ar ei bwrdd. Wedi rhoddi iddo groesaw swyddogol bydd iddo ef a'i gymdeithion adael yma oddeutu tri o'r gloch y prydnawl1 am Drelew. I KELT.