Skip to main content
Hide Articles List

3 articles on this Page

V RHYFEL. I I

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

V RHYFEL. Newyddion gyda'r Pellebr. (HAVAS AGENCY.) Mawrth I I. I WASHINGTON.—Mewn atebiad i'ofyniad yn- I glyn a suddiad yr hwyl-long perthynol i Ogledd America gan y wiblong Almaenaidd I Eitel Friedrich, dywedodd yr Arlywydd Wilson y gwneid ymchwiliad manwl er pen- derfynu pwy oedd feius. LLUNDAIN.—Yn y Daily Mail cyhoeddir ¡ gwifreb o Copenhagen yn dyweud y cyd-I nabyddir ya nghylchoedd llyngesol Almaen- aidd fod unarddeg o Iongau tauforol wedi eu suddo cr y i8fed o Chwefror. Ynol gwifreb i'r Dailv Telegraph o Cairo, y mae y mihvyr Prydeinig wedi gwneyd ymchwiliad yu Niffaethwch Sinai, a gweIed Had oes mihvyr Tyrcaidd o fewn taith (march) 15 diwrnod i'r Suez Canal. PARIS.-—Dywed y Le Maiin. fod tanbeleniad cysson, ddoe ar ei hyd, wedi cymeryd lie ar gaerau y Dardanelles. Yr oedd y niwl yn rhwystr i r awyrlongau weled y eanlyniadau o'r tanbeieniad. Dywed yr adroddiad Swyddogol Frengig, Y mae y milwyr Prydeinig wedi cymeryd meddiant o go metres o ffosgloddiau yn agos i Nieucapelle, a chymerasant hefyd feddiant c'r pentref, yr oedd yr ymosodiad yn myned rhagddo yn nhyfeiriad Aubers, 2 kilometre tu draw i Nieucapelle. Mawrth 12. LLUNDAIN.- DVwed Newydduron fod gwaith y mihvyr Prydeinig yn myned rhagddynt yn Nieucapelle a La Bc-issee vii cael ei ystyried yn ddechreuad symudiad pwysig fel peth rhagweiniol i'r symudiad cyffredinol yn mlaen yn yr haf. PKTROGK ATDisgwy 1 IR y cyhocddir hunan- ly wodrac-th Poland yn lied fuan. GENEVA.-Dywecl gwifrebau o Prague fod deugain o ddirprwywyr o Tehzques orfodir i wasanaeth milwrol wecli gwrthod myned dan ddisgyblaeth filwrol a chymeradwyir eu gwaith yn gwrthod gan y cyhoedd. LLUNDAIN—Cyhoeddir gwifreb o Hague yn y Nei-, ydcl-Liroii yn dyweud y cardarnheir fon dsuddeg o Iongau tanforol Almaenaidd, yn mblith pa rai y mae y math diweddaf o Iongau tanforol, wedi eu colli. Cyhoeddir hefyd fod y Morlys Almaenaidd yn ystyried y cwestiwn o roddi i fyny y rhyfel- awd gyda'r llongau tanforol, oherwydd y costau ynglyn a hwynt. PARts. Cadarnheir gan y GweinidogRhyfel fod byddin o dan General Damade wedi mordwyo am Levant, lie yr ymuua a byddin Prydeinig sydd yn dyfod o'r Aipht. SALONICA.-—Dywedir fod Bulgaria wedi anfon cadofter trymiol1 i Jantle ar ftin Groeg- aidd. PARIS-. -Dywecl yr adroddiad Swyddogol —Y mac y fyddin Belgiaid wedi myned rhagddi 500 metres yn Schoorhakkc j'r De ddwyrei'niol 0 Nicuporth. Mawrth 13. BELFAST. -Y mac y wiblong Bacano wedi ei suddo dydd lau diweddaf gan torpedo ar y mor mawr gyferbyn a Coswall Point Scotland. Colhvyd 200 or dwylaw ac achubwyd 216. LLUNDAIN.—Y mae General French wcdi pellebru fod y seithfed adran o'r fyddin yn Ffraigc wcdi myned yn mbcn rhywgymaint heddyw yn nghyfeiried Aubers Yr oedd y frwydr yn un hynod flyrnig, y mae yr Al- ma ec wyr wedi derbyn adgyfncrthiad o ddwy adran os nad rhagor. Cymervvyd 612 yn garcharorjon gan y Prydeinwyr. Dinystriwyd y railway junction yn Douai gan awyrlong Brydeinig. NEW YORK.—-Dywed newyddion o Amster- dam fod adgyfncrthiad mawr Almaenaidd wedi ei hanfon i'r Ypres a La Bassee. PETROGRAD.—Cyhoeddir fod y tanbeleniad Ossowiecz a'r ymosodiadau at' y safleoedd Rwsiaidd yn Prozig wedi gwanychu, a'r Al- maeniaid yn awr yn gweithredu gyda pwylJ. Mawrth 15. ATHENS.- Y mae y cyn-Brif Weinidog Mons Venizelos wedi cyhoeddi erthygl yn y newydduron yn gahv ar y Llywodraeth i roddi heibio ei anmhleidgarwch. Sicrheir ganddo gynorthwy mwyafrif y Senedd Roeg- aidd. PARIS.-Cyhoeddir gau y Pttit Parisien fod M. Venizelos wedi add aw i'r gwledydd sydd yn ffurfio y Triple Entente y bydd iddo anfon 9,000 o lilwyr Groegaidd i gymeryd rhan gvda'r -mihvyr gaif feu glanio ar lanau y Dardanelles. PETROGRAD.—Dywed yr adroddiad Swydd- ogol, Yn rhanbarth Transchoruk y mae y R wsiaid wedi cadarnhau eu safleoedd yn gulffyrdd Dzanoul, ac wedi myned'yn mlaen yn nghyfeiriad Chapa gan yrru y Tyrcaidd o'u safleoedd. Y tnaent hefyd wedi attal ymdrechion y Tyrciaid i gymeryd yr ochr ymosodol. PARIS.— Y inae'r Ilavas Agency wedi anfon i'r Newydduron wifreb o Athens yn cyhoeddi fod aelodau plaid y Tyrcaidd leuainc yn dechreu cael eu hunain mewn dyryswch, ac yn parotoi i ddiangc. Y mae'r Almaenwyr ag y mae eu teuluoedd wedigadael Constant- inople am leoedd diogelach yn ceisio yn ofer perswadio trigoliou Twrci fod caerau y Dar- danelles yn anorchfygol. Mawrth 16. LLUNDAIN.—Yn y London Casette am horeu heddyw cyhoeddir a ganlyn :— Gan fod y Llywodraeth Almaenaidd wedi diystyru arferion rhyfel trwy gyhoeddi fod y moroedd o amgylch Prydain Favvr o fewn cvlch y rhyfel, ac y bydd iddynt ddinystrio llongau perthynol i Prydain neu ei chydbleid- wyr heb ystvried diogelvvch y teithwyr na'r dwylaw, ac fod llongau perthynol i w!edydd anmhleidiol yn agored i'r un perygl, yna y mae Prydain Fawr yn meddu yr hawl i atdalu heb achosi perygl i Iongau anmhleidiol. Gan gvdffurfio a deddfau dynoliaeth cyhoedd- ir gan Prydain na vviw i un long adael am borthladd Almaenaidd ar ol Mawrth J, ac os weeE gadacl cyn Mawrth I ni chaniatteir iddynt fyned yn mlaen ar en taith, bydd yn rhaid i'r cyfryw Iongau fyned i borthladdoedd anmheidiol trwy ganiattad neu ynte bydd iddynt ddadlwytho mewn porthiaddoedd Prydeinig, ac os bvdd y llvvyth heb fod yn drafnid anghvfreithlawu rhyfel ac heb ei neillduo (sequestered) gan y Llywodraeth, bvdd i'r achos gael ei ystyried gan Llys Ysbail. Bydd i long-au yn dyfod o'r Almaen neu o borthladdoedd Almaenaidd gyda llwythi i'w trosglwyddo ag oedd yn wreiddiol yii ei(](-Io"i- gelyn gael yinddvvyn atynt yn yr uu modd, ond ni fydd i werth y nwyddau gymerir neu a werthir gael ei atdalu cyn diwedd y rhyfel. Bydd i Iongau sydd yn morio am borthladdoedd heb fod yn Almaenaidd gyda llwythi i'w trosglwyddo i'r gelyn gael ei gorfodi i ddadlwytho mewn porthiaddoedd Prydeinig neu Cydbleidiol o dan yr un am- odau." PARIS.—Dywed y Le Journale fod Vice Ad- miral Garden yn ystyried y bydd i'r Cyd- bleidwvr fyned trwy y Dardanelles cyn y Pasg (Ebrill 2, Groglith.) MADRYN.—Y mae'r Ardrafnaeth Brydeinig wedi derbyn gwifreb yn cadarnhau y newydd- ion gvhocddir genym ynglyn a'r 12 Hong tanforol Almaenaidd, y symudiad yn mlaen yn Ffraingc. tanbeleniad Smyrna a'r adgyf- nerthiad Almaenaidd yn Ypres a La Bassee. Y DARDANELLES. Y mac'r tanbeleniad Jlwvddianus ar yr agorfa i'r Dardanelles (chvid yn yr hen am- seroedd yn Hellespont) gan y Cydbleidwyr wcdi tynu sylw at y safle gadofyddol bwysig hon sydd yn amddiffyn Constantinople ar For y Canoldir. Y mae y culfor oddeutu 40 milldir o hyd (Trclew i Madryn) a'r lied yn ol y cyfartaledd o 5 i 6,000 meters. Pymtheng milldir o'r genau y nine y lied wedi culhau i 1,700 metres yn ypwyntehvir Charnak y prif gaerar yr ochr ogleddol neu Ewropaidd yw Ki!id Bahr, yr hwn sydd eis- ioes wedi ei ddinystrio, ac ar yroclir Asiaidd y mac Chanak-Kalessi, yr hwn danbelenir gan y llynges yn ol y newyddion diweddaraf. Wedi myned yn mlaen y nnc'r culfor yn lledu drachefn. Ar yr ochr Ewropeaidd y mae pump o gaerau yn rhagor, a saith ar yr ochr Asiaidd, ar ba rai y mae gynau diwedd- .iraf Krupps yn barod i amddiffyn. Bydd i'r llynges ymosod ar y caerau hyn mor fuan ag yr ant heibio i Chanak. Unwaith y lhvyddant i fyned trwy y culfor ac i for Marmara bydd Constantinople at drugaredd y Cydbleidwyr, er y bydd peth gwaith i'w wneud i fyned rhwng ynys Marmara a Ganos ar y cyfandir gan fed y ddau yn ddiaineu wedi ei cadarnau. Y mae Hong fechan ar y culfor yn gwneud gwaith mawr trwy ddifa y mwnau, ac y mac yn wrthrych crgydion yn gysson, er nad yw y gynnau Tyrcaidd hyd yn hyn wedi achosi llawer o iiiwed. Mawrth 15, derbyniwyd ar y 19eg. LLUNDAIN.—Cyhoeddir gan y Morlys fod y gwiblongau Glasgow a Kent, a'r wiblong (auxiliary) Orama wedi dyfod o fewn cyr- haedd y wiblong Almaenaidd Dresden ger Ynys Juan Fernandez, Chili. Wedi pum munud o frwydro chwifiwyd y faner wen gan y Dresden. Ffrwydrodd ystafell bowdr (powder magazine) y Dresden a suddodd. Achubwyd yr holl ddwylaw, clwyfwyd yn dost 15 o honyut. Ni chafwyd colledion o du y Prydeinwyr, ac ni niweidiwyd y llongau. Mawrth 18 a ly. LLUNDAIN.—Dywed y Daily Telegraph fod' gwifreb o Athen yn hysbysu fod y wiblong Brydeinig Amethyst wedi derbyn amryw niweidiau yn ystod tanbeleniad y Dardaneles. Lladdwyd 22 o'r dwylaw a chlwyfwyd 30. P ARIs.Dywcd brysneges Ffrengig fod awyrlongwyr Prydeinig wedi taflu tanbelen- au ar dref Colmar gan beri braw i'r trigolion. LLUNDAIN.—Gwefreb o Madrid ddywed ddarfod i wiblong Brydeinig ddal y Hong Ellmynaidd Macedonia oedd wedi dianc o- Las Palmas. ATHENS.—Y mae ymgyrch y Cydbleidwyr yn erbyn Smyrna wedi ei goiiirio yn ddar- bodol. Ond nid yw y Tyrciaid yn manteisio ar yr oediad i gyfanu y niweidiau wnaed ar y caerau a'r magnelau.

I Porth Madryn. 1

AT EIN GOHEBWYR.i