Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

f-felyrtlton y Dydd.i

News
Cite
Share

f-felyrtlton y Dydd.  I 'l?,  (GAN -N -,) M.ia yn ymddangos f id gwait'n Pwyllgor; ?ludcb K?!\vys!'r\Viadf;i y;: cyd?yno "Credo'r g :) ¡'; ¡:¡t h?; j:¡ ;{:; ;i;;£; pen eyunwrf d i -i i ?t i cylch- oedd, ac nid heb achos chwaitli o3 y w damcan- iaeth Ial yn gywir. Comlcronia yn ddiarbed y Credo tan sylw fel peth holiol ddiwerth a chamarwairi :ol, a ehynygia yn ci ic esboniad fyddo yn uv: ragori ar csboidad y gwyr cawog y eyfeirir atyrit yn y Drapou Rbii Boo. I i warafumva id do, '?j-g?H gythvyao rywbcth gwsli, ond hyd yn hyu, aid oas dini wedi yin- !;o(; H ;:{,l ;i, (î: ::¡':F:i: ¡ f: ddangos, hebl aw bygytaia I y bydd lddo Disgwylir yn .nddg?r am dano, a chyda Haw gan ei fod wedi tafia gryn ddifriaetb ar y M.C. a'i hathrawiaetb, disgwylir i<ldo wneud yr un tnodd -v y pwuo y sonia am danynt, ynghyd a'r gweddill o r Gyfies, felly bydd gaii yr Eglwysi fantais nculiduol i farnu pa an ddiogeiaf, (r¡"" hd ai y gwyr eawog y cyfeiriwyd atynt L¡:)-. Kid !Id:i w¡'n !nvrj,Hh gwHeud mu-hyw syhvo ysgniau lal, ond ¡{,/ll¡;{;ï,IJ i: r:l ataf trwy gyfrwng y G:u.'ri;nvr, Rhif s-), fel an sydd we d dv?'/end peihau c:'o?s iV gwirion- .j t'!}e t,; rt,(/)Ct )lcltl'l1'¡/ '.¡ rio n- Dywed' Cci-siu ¡\ndronicU3 ""y.n Njirafod, Rhif 793 roddi ar ddeah ib i yr Fndeb Cyn- nuileidfaol yn hawlio i'r aslodau gydymffarfio a rhyw reolan ac erthygiau, ond ni f;i dim erioad mwy ci'oii i'r gwhdoaedd." Fe wel y ■ lariieaydd aad oes vn yr ysgrif y cyfeiria Ial ati, y sail Seiaf i'r houiad, felly ya ei ddyehymyg ef yn unig y cafodd fbdolaeth. Oa fel yna y inae yn arfer dcaU yr awduron elasurol y mac ef yn arfer ci ddarllen, nid oo3 ryfedd ei fod ya gwnead cymaint o gam- gymeriadaa ac i goudemuio Cyftesion, etc. ouid oes gan ragfarn lawer iawn i'w wneud a thywyilu cyngiior heb wybodaeth" ond y mae yn hawdd maddeu iddo, gan nad y\v ond gwr cydmaro! ieuanc a dibrofiad. ac heb arfer pwyso ei Y!11'ldroddion. Yngwyaeb fod yma rai yn cymcryd dipyn ya ysgafa Cry.7io,-i -1 1. C. y crais a chyfclrio at vJ Gyf??a fi"nritwyd yn Llaudain Mai 1832 gan oreugwyr yrAnibya- wyr. Cydaebydd ef fed hyn ya gywir, a dy wed oedd bawl i ddeddfu na bod yn i jjys ape1.H -Cydaabyddaf ilnau bynny, ac nid oe3 dim yn fy ysgrif ya with wyneb i bynny, l y: ,O () j .y: ni ddywedais air beth oc M amc.m yr Uadeb Cyau'ieidiao!, na chwaitli beta ddaethai o bono. Cyfeirials yn yr ysgrif befyd, fod gan yr Anibynwyr Gynes Ffydd ynglyn a gweitii- red gyfreithiol bob capel o'r broil yn yr Hen Wiad. Beth am hyn tybed ? A vwhyn eto yn anghywir ? Diau fod y Cyffesion llyn fwy nea Lii. ya gyson a'r Credo a iTurnwyd ya Lluuduin. Gwei:.vn felly roai y gwahan- raeth sydd cydrlnvng yr Anthymvyr yw, fod gan y blacnaf !«a*».vs nuuvr ("cmwedd os nad rniloedvl o gytfesion P) tra nad ocs gan yr olaf ond un gyftbs i'r Cyfundcb i gyd, eto I aid ocs gan yr Anibymvyr iys i apelio ato os digwyddai anghydwelediad ynglyn a plnvne i o atln'awiaet'j, etc., ond y lays Gwiadol (fc voddais engraiilt o hyu yu yr ysgrjf y eyfeir- ir ati), ond fc ystyrid y Gymdeithaofa gall y Trefnyddio:! Calfinaidtl llys ;1pei mewn acliosion dyrus. Pvvy sydd iawn ? Ni chym- crwn iawera c!?c:s:? pcndcrfyu?, gaa fod y ;t:f'frl>t'l}!:{f\i wahaMo? i'w gdydd, yu?!yn a dtrefuiadan ■eghvysig, end mewa pcrthyuas !'r aL h raw- h'i-?h rnac:? o!! bron yn unfar;m'jr ngo? i'w giiydd fel y mac y dynion mwyaf cyfarwydd YLl dyweud, pc elid or nml¡ gapel i'r Hall, yn uihliili unrhyw enwad, fod yn annihosibl bron cael allan fod YlJa ddim gvvahaniaeth i'w deinilo ynglyn a'r atlirawiaethau syliaen- ol. Gwelir yn amlwg, raeddir, Ii na fydd un- rhyw anhawsder o berthynas i'r athrawiaeth er cael undeb" yn enwedig cydrhwng yr An- nibynwyr. Rhagorol o beth onidc, yw gwel- ed fel y mae gwahanol enwadan wedi dod mor agos i'w giiydd yn hyn o both, a gweled hefyd mor barehus y niae y uaili enwad tu ag at y Hail; mae'r ansnharch a deflirvveitb-■ iaa gtll bersoaau unigol at y nail! enwad, yn dangos diftyg sycuvyr eyifrediu i. raddau ílLnw, os nad dilTyg gras hefyd. Fit! bar ha it.

[No title]

Advertising