Hide Articles List

7 articles on this Page

Cwmni Masnacholy Camwy.I

COMPAXIA MERCANTIL DEL CHUBUT.

-Irelew. Trelew.I

Gwyl y Gobelthlu.I

Qwerthfawroglad.

News
Cite
Share

Qwerthfawroglad. Wn i ddim, Foiwr Golvgydd, a fyddwch arfer a derbyn llith o fath hon ai peidio; ond pa fodd bynag, nis galhlf adael i'r cyfleustra iynd heibio heb roi fy nhipyn diolch am y wledd gawsom gyda'r plant yn y Tabernacl nos Fawrth diweddaf. Nid mwynhad yn unig, ond anadl ysprvdolrwydd. Ac wrth wrando arnynt o un i un yn canu neu yn ad- rodd eu gwahanol ddarnau, aethom i synio am y cyfoeth oedd gennym am y fath bosibil- rwydd byw. Pwy feiddia wadu nad all fod yn em mysg,-Detrazzini, Patti, King Sarah, Burke, Lloyd George, Disraeli neu Ladstone? Y mae rhai o honom wedi cael y fraint o wrando ar adar inaii Cymru yn perori yn ei lhvyni anwyl, oud dyma i chwi rhywbeth mwy. Yr unig gyffelybiaeth allwn feddwl am dano oedd, tine clychau arian yn nistaw rwydd nos Ie, af yn mhellach, nid yn ullig posibilrwydd, ond tebygolrwydd. Nid oedd gan Plato, Aristotle neu Homer fwy o obaith dod yn fyd-enwog pan oeddynt blant. Dyma i ni ddefnydd Amazoniaid geidw ein hiaith a'n barferioll yn fyw yn y dyfodol. Os oedd gan yr Aifftiaid eu Horpheus, a'r Groegiaid eu Hapoilo, a'r hen Gymry eu Harthur, y Inae y plant gennym ni. Os oedd gan wlad Sparta ei Helen raewn tlysineb, y mae gen- nym ninnau emau llawn cyn dlysed, llawn iiior brydferth a naturiol. Yr oedd clyvved rhai bach,- rhai o honyntprin yndairblwydd oed, yn adrodd ac yn canu, yn wledd odiaeth. Peth arall ddaeth i'm meddwl oedd, y gwyn fod y plant yn colli arfer ar yr hen iaith anwyl, ond nid oedd fymryn o ol lles- teirio ami yn y cwrdd. Dyma iaith Ceiriog siarad a'r adar onide. Drwy gyfrvvng hon yi oedd Pantycely.11 yn canu emynau i'r ang- gylion ac i Dduw. Dysger gymaint fyth ag sydd bosibl o leithoedd, ond cofier nad oes raid anghofio iaith ein mam er mwyn dysgu iaith estronol. Pan yn dewis rhvvng dwy iaith estronol yn yr ysgol, meddyhais mai dysgu tipyu ychwaneg ar y Gymraeg fyddai hawddaf I mi—beth bynag am oreu Ond, meddai'r hen feistr, dysgweh y ddwy fachgen, gwnant y lies mwyaf yn y byd i chwi. Rhag cyrn- eryd gormod o ofod i draethu rhyw syniadau crwydredig fel hyn, a gaf fi ofyn faint o gyn- orthwy ydym yn roddi i ddatblygu'r planhig- ion a gofal ydym yn gymeryd i \vyho'r gemau ?—Yr eiddoch yn euog, DAFI DAFIS.

Subscriptions raised in Colon=…

Porth Madryn.