Skip to main content
Hide Articles List

4 articles on this Page

ATGOFSON AM r. B. PHILLIPS,…

ADDYSQ.I I

News
Cite
Share

ADDYSQ. Er maint ein cri dros Addysg, ac uched ein bendithion, a'n mawrhad o'i cliofleidwyr, eid(iii.tid(i a gvjael, ofet- CCIL.] yw'ii lie-iiioti a'n hymdrechion o'i phlaid. Nid beio yr wyf, cofier, ond rhyfeddu. Onid naturiol yr ymholiad, beth yw'r hepian poenus, a'r llon- yddvvch cysglyd arafa'n cerddediad hvd Ivvvbrau llithrig a serth Bryn Addysg? Pa beth a'n lluddias rhag cyraedd safle anrhyd- eddus mewn dysg a irioes ? Yn sicr, nid diffyg gwerthfawrogiad mohono, eithr di- ffrwythder mewn svlweddolian. Disgwv I pethau gwych i ddyfod," heb ystyried na ddeuant heb en cyrchu. Svrth bob auican a chynllun bron i gors anobaith, ac yno yr erys, heb bvth dreiddio i gvmvdogaeth ymfifurfiad cvhoeddus. Llavver bwriad gwyn a gollwvd, ac ami fefldyl'dn eh prydferth ddiflaflodd heb ymgoi tforiad. Cafodd un hen freuddwyd penwyn gan henaint, lion addefwn, ym- gnawdoliad adeg sylfaeniad yr YsgoI Ganol- radd, ond inynegiant anghyflawn yn ddiameu o ddeUrvdau ucliaf plant y Gamvvy ydoedd hyd yn oed y mudiad dyngarol a bendithiol iivvni vv. Ni s\Kveddohvyd mo'r haner eto. Ni chyferfv dd vr addysg ganolradd ond ag mghenion v rhai sydd a dydd eu mahoed wedi diflanu a machludo, a chyfnnd gvvan- vvvn eu b\ wyd wedi ym. gor a bio euo. Beth ydyw ein paratoadau ar gvfer medd- vliau ieuanc a thy 1 er sydd heb gefnu ar idyddiau mebyd ac ieuenctid ? a beth yvveu Illé1llte;sioll a'u cvflellsterau \1m iiioi-e oes ? Nid oes unrhyw ddarpariaeth geny.11 er cyf- lwyno "d lysg deilwug i bl.int bychain dau y i4eg oed. NsgalI yrYsgoIGanolradd weini addysg iddy, t hwy, ac anmiiosibl iddynt hvvvthau "U dei-bvii. Beth amser yn of, -of- uais i t:.chgenyn bvvviog ac effro, a gara' ef fyned i ysgol ? Fflachio d ei lygaid Hon newn bod thad wrth gIvwed son am ysgoI, ac atebo,ld fi "0 mi liewn fynd i ysgol yn ohiadw, ond cloes dim vsgol i gal." Aeth ei eiriau olaf fel saeth i'm calon, ac aflonyddant ar fy ysbryd byth er hvnny. Yr oeddwn n vmwybodol In vnddo wane a syched aniwall am wybodaeth, a gwybyddwu hefyd nad oedd cytrwng cyfleus ¡'W (i I wvs i'r iawn gyfeiriad er ei chael. Yr hen, y canol oed, a'r ieuanc, a ddylai hyn fod mewn difrif? A iecirwi) lawel huno, ac eneidiau ieuainc o'n cwmpas \'n cr no a marw o newvn? Mae'n bryd cvftroi bobl, a chyfi ewid sefvllfa resvnus pethau, ac hefyd creu avvyrgylch frafrinl i feiihrin nerth nerth cymeriao, grym moe^ol, a chrytder me 'dyliol. Pa focld y mae hvu yn bosibl ? Drwv gvfranu addysg briodol i'r plant, a'Ll hvfiforddi ym mhethau goreu'r bvd. Ar vvahan i addysg a diwylliant, nid oes wir lwyddiant yn bosibl. Mae geuym waitl. nid hychan o'n blaen, a mawr fvdd ein cyfrifoldeb os esgei.luswn ei g\flawni mewn amser cyfaddas. Mae'r nos yn dyfod." R. H. R.

Gwladgarol o Hyd.

"Wales' Recruiting Record.