Hide Articles List

5 articles on this Page

Y GYMRAES HYNAF YN EIN GWLAD.…

Priodas yn Bryn Gvvyn.

! ,Cipolwg ar Fyfyrdolau NapoleonI…

larrieidiau gan Hwn a'r Liall.

News
Cite
Share

larrieidiau gan Hwn a'r Liall. "Yroedd Arglwydd Byron, meddai Mi-. Dallas, wedi tynu ei huii i laxvi- o i-aii ei chwaeth i'r ymborth ysgafllaf-ond yr oedd nwydau ei galon yn rhy gryfion, ac ni fedd- yliodd erioed am eu gorchfygu hwy. Yr oedd diaiedd, a Ilid, a chasineb yn cael lly- wodraeth arno; a'i hvfrydwch y pryd hwnw, oedd 11anw ei ysgrifell a bustl yn erbyn per- sonau, ei wlad, y byd, y greadigaeth, a'r Creawdwr—yr oedd casliieb a bliticier- ei fywyd, yn ei arwain i amheuaeth ac annuw- ioldeb." Dyma ran o weddi gwraig ieuanc ar ran Arglwydd Byron,—" Bydded i'r hwn yr wyf yn cvfeirio atto gael ei ddeflroi i ystyriaeth o'i berygl ei htm, a'i arwain i ymofyn am y tangnefedd rneddwl hwnw sydd mewn ystyr- iaeth briodol o grefydd, yr hwn y mae efe wedi gweled na ddichon y byd hwn mo'i roddi." C,-iniata fod i'w ymddygiad rhagllaxv fod yn foddioti i effeithio mwy o ddaioni, nac a wnaeth ei fywyd a'i ysgrifeniadau-o ddrwg." A bydded i Haul y Csfiawnder godi clrtJO mor ddisglaer ag y bu tywyllwch cymylau euogrwydd arno o'r blaen, a rhoddi esmvvyth- dra cyfatebol i'r trétllocl a barodd cosp ei ddrygioni arno, yr hyn a hyderwn a fydd ryw bryc1 rhagllaw." Pwy a vryv nad gweddi y wraig ieuanc il.Clioci, (anfonwyd ei gweddi iddo) a tu yn foddion i arwain Arghvydd Byron i ddyweud fel hyn ar derfyu ei oes, Cristioiio,aetli ydyw y grefydd buraf q rhyddaf yu y byd.. Yr wyf yn cymeradwyo yi egwyddorion cariadlawn gwir haelfrydig a osododd Crist c?Ai-iacilaxvi.i ,wil- liieli- y d-? ?i osodo(ld Ci-ist Dywedir fod y llinellau canlynol wedi eu hysgrifenu gan Arglwydd Byron, ac wedi eu cael yn ei Fibl :— Mae yu y gyfrol hon i lawr Ddirgelwch y dirgeliou mawr. Dcdwyddaf ddYll o d lynolryw, Yw'r sawl agaiodd ras gan Dduw, I ddarllen o gweddio'u ddwys, I godi'r folIt--IIlYd'd trwy y drws; Ond gwell pe lias ganesid hwy, Sy'u darllen er amheuaeth mwy." —q— "Y mae gvvirioneddau Cristionogaeth yn ddigon eglur i'r gwerinwr, ac yu duigon ddwfn-dreiddiol i'r athronydd. Y mae dir- gelwch yn ngoruchwyliaethau gras, yu gystal ac yu nhrefniadau natur. Y mae yr anffyddiwr yn gwrthod y naill, o herwydd hyuy, ac yn gorfod addef y lhdl, er hyny. Pa fodd bYllclg, "y mac cadarn. sad Du w yn sefyll." —o— "Y gwahauiaeth rhwng yr anffyddiwr a'r cristion ydyw, tra y mae y ddau yn cyd- deithio tu a'r glyn, ac yn prysuro at yr un bedd, fod un yn gwrthod y gauwyll a'r ffon, ac yn ymddiried yn ei dybi-au ei hun, a'r llall yn dewis cael eu help with fyned yn mlaen." —u— or p llkvys y Ar yr anffyddiwr y gorphwys y gwrth- brawf, neu y dasg o brofi nad ywdyn yn an- larwol oblcgid y Illae hytJy yn ddyledswydd ar bob dyn a godo yn erbyn yr hyn a addefir yn gyffredinol gan bawb." --0-- "Tra y mac y creaduriaid direswm yn gweithredu wrth reddf, ac yn cyrhaedd y perffeithrwydd priodol i'w hanian ar unwaith, y mae yn natur dyn tyned I hagcldo, ac ym- wella byth o— "A oes rhyw rcswm dros i ui gredu, y bydd i'r enaid deallgar gael ei dioi yn wag- nod o tythol gwsg? A oes rhyw argoelion fod y Creawdwr wedi lilli-fio y disgwyhadau sydd ynddo am fodolaeth 'tu draw i'r bedd, i'r unigddyben o'i boenydio a siomedigaeth? Os felly, priodol lawii a fyddai gofyn eto, "Paham y creaist blant dynion yn oter ?" -0- Ar y gofyniad byr hwn, 'A ydyw dyn yn anfarwol, neu ai nid yw ? y dibyna pob peth sydd werthfawr mewn gwyddoriaeth, mewn moesau, ac mewn diwinyddiaeth, a phob peth sydd fwyaf pwysig i ddyn fel bod cym- deithasgar, ac fel creadur deallgar, rhesymol a chyfrifol." -0- Y mae gormod o achos i gredu fod y di- faterwch sydd mor gyffredin at grefydd, yn enwedig yn mysg y rhai sydd wedi eu codi ychydig uwchlaw y werin anwybocius, a'r tueddiadau liygredig a'r ymarferion niweid- iol a achosir drwy hyny, mewn graddau mawr ohervvvdd diffyg argyhoeddiad cyflawn am vvirioneddolrwydd sefyllfa ddyfodol, neu o achos rbyw amheuon a wibiant drwy y meddwd mewn perthynas i'r pwnc pwysig i-iied(j%vl iiic"-i.i perth?/i.iis I. .)wile p%v?,s l, hwn." "Bydd j'r ystyriaeth am y posibiirwydd, a hyd yu oed tebygolrwydd y gwirionedd am barhad tragwyddol dyn, fynu ei le ar ryw amserau, ar feddyliau y rhai mvvyaf anystyr- iol a halogedig."

- lev-Iv-STRAUSS.