Hide Articles List

5 articles on this Page

Y GYMRAES HYNAF YN EIN GWLAD.…

Priodas yn Bryn Gvvyn.

News
Cite
Share

Priodas yn Bryn Gvvyn. Dvrld Mercher, wvthnos i'r diweddaf, gan Ynad v Gaiman—v Br. Richard Nichols— 1 unwvd^trwv gwlwm priodasol v Br. William Owen Evans, a'r Fonesig Jeannie Hughes, Filches Wen. Y mae y naill a'r llall yn dra- adnabvddus M rhai svdd wedi rhoddi llawer o'u hamser a'n llafur i wasanaethu y Wladfa yn v cv!ch cerddorol, ac nid vchydig o waith wnaed gan v Fonesig Jeannie Hughes yn y ,eyleli llenyddol. Eglwvs Rrvn Gwvn syrlrl wedi derbyn fwvaf o'u llafur. Y Ronwr W. O. Evans yw blaenor v gan yno er's blvnvddau lawer, a gwerthfawrogir ei lafur gan yr eglwys, ac efe sydd wedi arwain Cor Brvn Gwyn rnewn Cvngherddau ac E'steddfodau. Gyda'r Gob eithlu vn Bryn Gwyn bu y Fonesig Jeannie Hughes yn hvnod lafurus a lIwyddiannns. Bvdded iddvnt barhau i weithio yr un mor ddiflino yn y naill faes a'r llall yn y dyfodoi. (D^mniuvn iddynt bob llwydd yn eu bywyd ( prodasol. Y mae yr "Emvn Ymgvsegriad" gan O. ,J. O. vn cael svlw mewn cvsvlltiadau priod- asol, ac am hvny rhoddwn ef yma. EMYN YMGYSEGRIAD. Rho'f fy mvwyd, Arglwydd mawr Yn gysegredig i Ti'n awr. Rho'f bob munud o fv oes I'th foliannu am Dy Groes. Rho'f fv nwvlaw, hwv gant fod < Yn genhadon i Dy Glod. Rho'f fv nhraed, cant redeg mwy Ar negesau'r Dwyfol glvvy. Rho'f fv llais tra bvddaf byw I'th foliannu Di, fy Nuw. Rho'm owf-fus-iu; gwna hwy'n bur, Ac yn wrol dros y gwir. Rho'f fy aur a'm harian oil Cei bob hatling yn ddigoll. i Rho'f fv neall; derbyn Di Holl gyneddfau fenaid i. ( Rho'f f'ew -vllus'ii eiddo i Ti, Nid yw mwy yn eiddo i mi. Rho'f fy nghalon gorsedd hall Fo'th eisteddle dan fy mron. Rho'f fy nghariarl, Iesu mawr, Derbyn ei drysorau 'n avvr. Rho'f fy hunan, derbyn fi ( Byth yn llvvyr vn eiddo i Ti.

! ,Cipolwg ar Fyfyrdolau NapoleonI…

larrieidiau gan Hwn a'r Liall.

- lev-Iv-STRAUSS.