Hide Articles List

5 articles on this Page

Porth Madryn.

[No title]

Family Notices

LA GUERRA.

INewyddion gyda'r Pellebr.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

yn cychwyn yn fuan am De America gyda dynion masnachol o Loegr a Fraingc i edrych i mewn i'r posibilrwydd masnachol, a dyfod i gyffyrddiad ag'osach, g'ydag" Atgludvvyr De America, ac felly grythau y cysylltiadau rrasnachol, rhwiig- De America a Prydain a F:fraingc. PETROGRAD,— Y mae'r Cynghor Ymher- odrol wedi estyn ei amser hyd Tachwedd nesaf. ATHFNS.—Gwnaeth Twrci atdaliad llawn i Groeo- arri ei gwaith yn cymeryd yngarch- aror un perthynol i'r llynges (naval attache) a'i gyhuddo o fod yn ysbiwr yn Constantino- ple. GENEVA.—W edi brwydro caled y mae y Rwssiaid wedi cymeryd eto y gulffordcl Dukla trwy y mynyddoedd Carpathiaidd gan ymlid yr Avvstriaid yn ol Zhoro, a lladd a chlwyfo 8,300, a chymeryd dros 10,000 o garcharorion. HAVRE.— id oes amheuaeth erbyn hyn fod yr agerlong Brydeinig" Oriole wedi ei suddo gan long tanforol Almaenaidd PARIS,- Dywed yr adroddiad Swyddogol, y mae brwydrau wedi h Jd gyda'r gynau mawr, ond yn mhob parth yr ydym wedi cadw y safleoedd enillasom. Tanbelenwyd ardal Verdun gan ddeg o awyrlongau Al- maenaidd, ond ni wnaed dim niwcd. GENEVA.—Cadarnheir fod yr Almaen wedi rhoddi g'orchymyn i'r holl listroniaid (foreigners) adael y rhanau o Hig'her Alsace sydd hyd yn hyn yn mcddiant yr Almaen- wyr. Y mae y dineswyr eisioes wedidechreu gadael y lie. WASHINGTON, Chwefror 17.—Y mae y teyrngenad Almaenaidd, Count Dernorfi wedi hysbysu Mr. Bryan fod yr Almaen yn bwriadu gosod mwnau (mines) o amgylch cost Prydain Fawr. (Ymffrost Almaenaidd.) RHUEAIN —Adroddir fod torpedo boat Awstriaidd wedimyned i Borthladd Antivari a thanbelenu yr adeiladau oedd yn cynwy .1- nwyddau. Y chydig 0 niwed wnaed. MONTEVIDEO.—Cyrhaeddodd v wiblong Brydeinig" Carnarfon hcddyw, a g'adavvodd wedi arhosiad byr, gan gyfeirio i'r Dwyrain. LLUNDAIN.-Credii- y bydd i'r LLYwodraeth heno neu yfory gyhoeddi y gwaharddiad i gludo lluniaeth i'r Almaen fel mesur o atdaliad am y "bygythiad i warch.te" gyda Iloiio-aii tanforol Almaenaidd, daw hyn i rym yn ddioed. Bydd i'r llong-au anmhleidiol geisia fyned i'r cost Almaenaidd gael ymddwyn attynt fel llongau gwarchae a byddant yn agored i attafaeliad. LLUNDAIN.—Cyhoeddir gan Ricciotto Gar- ibaldi y bydd i Itali alwei milvvvr o fewn y pethefnos nesaf, acos na fyddi'r Llywod- raeth Italalaidd benderfynu cymeryd rhan yn y rhyfel, y bydd i wrthryfel gyffredinol gymeryd lie. BERNE.— Y mae y Uywodraeth Swissaidd wedi g'orchymyn i'r Gweinidog" yn Berlin 1 havvlio eglurhad g'an y Llyvvodraeth Al- maenaidd o berthynas i waith awyrlong-au Almaenaidd yn ehedeg' dros cliriogaeth Swissaidd. BERLIN.— Dywed adroddiad Swyddogol, Gan mai llesol i Brydain Fawr fyddai i wledydd sydd yn awr yn anmhleidiol ymuno yn y rhyfel yn erbyn yr Almaen, credir yn nghylchoedd llyngesol Almaenaidd fod Longau tanforol Prydeinig" yn bwriadu suddo llong-au anmheidiol a beio yr Almaen am hynny. Y mae yn hysbys hefyd fod Pryd- ain wedi rhoddi nifer fawr o mwnau o amgylch y cost fel amddiffyniad yn erbyn Ilotigau tanforol. (Dyma ymffrost Almaenaidd arall i'r amcan o geisio cael gan y g'wledydd anmheidiol gredu mai mwnau Prydeinig" fydd g-yfrifol am y llong-au suddir gan longau tanforol Almaenaidd.) LLUNDAIN, Chwefror iyeg. —Cyhoeddir yn swyddogol fod deugain o awyrlongau Pryd- einig ae wyth o rai Ffrengig wedi taflu ffrwyd- beleni ar weithfeydd milwrol a llyngesol Al- maenaidd yn Zeebrugge, gan achosi niweid- iau eufawr. ATHENS.—Y mae byddin newydd Awstio- Germanairld wedi ei ffurfio i weithredu yn erbyn Serbia. BERLIN.- Cyl:ioe(ldir yii swyddogol, lod yr Almaenwyr wedi cymeryd 50,000 o'r Rwsiaid yn garcharorion, ac hefyd wedi cymeryd 50 o'u gynnau yn y brwydro o amgylch y Maz- urialJ Lakes yn Nwyrain Prwssia. LLUNDAIN.-Ar y 23 cyfisol bydd i Bank of England dderbyn tanysgrifiadau i'r Treasury Bonds hyd at y swm o ^20,000,000. PARIs.-Dywed yr adroddiad swyddogol fod y Prvdeinwyr wedi adgymeryd ddoe, y llinell o ffosgloddiau gollasant y noson flaen- jiol rhwng Saint Loo a'r Ypres Canal. LLUNDAIN.— Yn yr arwerthiaut gwlan yn Melbourne, y mae Americaniad y Gogledcl n pryuu yn rhwydd. NEW YORK.—Cyhoeddir ytna fod Hong tanforol Almaenaidd, wedi suddo naw 0 long- tu glo Prydeinig. Darfu i destroyer achub 22 o'r morwyr, v mae 31 argoll. Cymerodd liyn le gerllaw Caergybi. PARIS, Chwefror 18.—Dywed adroddiad swyddogol, fod awyrlongau Ffrengig wedi led fan dros Freibourg yn Baden, Almaen, ac wedi dinystrio gorsaf y rheilffordd BERLIN.—Y mae y Kaiser wedi anfon wefreb i Lywydd Talaeth Dwyrain Prwssia y'u Konigsberg, fod y Rwssiaid wedi eu difodl n llwyr gan ad ran aswy y fvddin Almaen- lidd, ac lod De Ddwyrain y Dalaeth yn glir yn awroddiwrth y gelyn. LLUNDX\IN,—Gwrthoda y wasg gredu y newydd am fuddugoliaeth fawr yr Almaen- wyr ar y Rvvssiaid, ac arhosir am ganlyniad J frwydr gyda'r olfyddiu ar hyd ffryut caerog v r afon Niemen. T\'br gall teirniad milwrol fod ymosodiad yr Almaenwyr arddvvy ystlys y fyddin Rws siaidd wedi troi yn fethiant. BUENOS AIRES.- Y mae yr agerlong AI- maenaidd Halger wedi dyfod i'r porthladd 4yda teithwyr a dwylaw agerlongau Prydeill- g sydd wedi eu stiddo gan y wiblong Al naenaidd Kronprinz Wilhelm fel y caulvn 9° oddiaryr Highlander (Highland Brae?); 273 Hemisphere; 37 Pottaro. 22 „ y Hong hwyliau Sumatra. 7 „ y W If red. LLUNDAIN.—Y mae 14 o dwylaw y Zep- pelin ddillystriwyd gan ffrwydriad yn y Faroe Islands wedi eu cymeryd i fyny a'u cadw yn Denmark. Y mae bygythiad yr Almaenwyr i "warchae" wedi parlysu trafnyd teithwyr rhwng y cost Dwyreiniol ac Holland, ond heb gael dim eftaith ar trafnidiaeth i borthladdoedd Scandinavia.