Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

V FAkCMNAD I -I

AT EIN GOHEBWYR.

V RHYFEL.

INewyddion gyda'r Pellebr.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

Newyddion gyda'r Pellebr. (HAVAS AGENCY.) Chwefror 11-12-13. LI.UXDALX.—Mewn cvfarfod o'r Senedd dydd Mercher cymeradwywyd gyda brwd- trydedd y ddeddf sydd yn avvdurd-di'r lyddin i gynwys 3,000,000 o ddynion. NEW YORK.- -Y mae agerlong wedi gadael Nurfulk, V II ginia, yn Uvvytbog o cotvvm i'r Almaen. ( Y mae Prydain wedi cydsynio a'r Unol Dalaethan i gOLwm heb ei weithio gaerei gludo i'r Almaen ond i hyny gael ei wneud mewn llongau (bottoms) American- aidd. MELBOURNE.— Y mae y Llywodraeth wedi gwahardd eto allfurio crwyn detaid. COPENHAGEN.—Dywed gwifreb o Berlin fod y Senwr (Censor) wedi caniattau i ohebwyr y wasg i ymweled a manau y brwydro. Adroddir fod y tyddin Almaen- aidd ar yr afon Bzura yn Poland mewn sane hynod ddyrus. ROTTERDAM.-Y mae awyrlongau perthynol t'r Cydbleidwyr wedi ehedfan drus Dussei- dorf, yn yr Almaen, ac wedi disgyn yn nwyddianus danbeleni ar ystordai cad- ddaipanaeth a'u rhoddi ar dan. Darfu i awyrlongau eraill ddisgyn ffrwydbeleni ar gaerau Antwerp gan ladd 3.5 o hlwyr Al- maenaidd. LLUNDAIN.—Yn y London News cyhoeddir hysbysiad o Poland fod trigolion Insterburg Dwyrain Prwssia wedi eu rhybuddio gan yr Awdurdodau Almaenaidd i adael y dref gan fod y Rwsiaid yn nesau tuag yno. HAVRE.— Y mae y Swyddfa Sosialaidd Rhyngwladvvriaethol wedi galw am gyn- rychiolvvyr o'r gwleclydd sydd mewn rhytel aco wledydd anmhleidiol i gyfarfod cyffred- inol sydd i'\v gynnal yn Hague. MONTEVIDEO —Y mae y wiblong Brydeinig Bristol wedi gadael, ond nid yw yn hysbys i ba le. (Dichon y ceir clywed yn fuan am dynged Karlsruhe. Mae'n debyg fod Glasgow, Carnarvon a'r Bristol yn gweithio i fyny cost Brazil, ac y mae'n wy bydd us fod gwiulongau eraill cyflymach a mwy yn symud i'r un cyteiriaid, Gvvnaed rnwy o niwed i fasnach gan y Karlsruhe na gan v lleill gyda'u gilydd o'r.gwiblongau Almaen- aidd oedd allan ar y m6r pan ddcchreuodd y rhyfel.) PETROGRAD.—Dywed adroddiad Swyddogol fod yr Almaenwyr yn Nwyrain Prwssia wedi derbyn adgyfnerthiad anferth ac fod y Rwssiaid oherwydd hyny wedi encilio ond y maent yn abl i gadw y gelyn yn ol. MADRID. Ofnir fod torpedo Brydcinig Rhif 93 oedd ar gylchwiliad yn gulior Gibraltar wedi ei dryllio, ac 16 o'r dwylaw wedi boddi. BERLIN—O'r 22ain cyfisol ni fydd i ddim un o'r gwestai na'r bwyd-dai wcrthu bara i'r rhai aiff yno am ymborth. LLVNDAIN. Y mae cwmni Seisnig wedi breintioli agerlong" Ffrengig yr hon fydd