Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

V FAkCMNAD I -I

AT EIN GOHEBWYR.

V RHYFEL.

News
Cite
Share

V RHYFEL. Y mae llawer lawn o syhv ac ysgrifenu yi. cymeryd lie ar yr adroddiad am y Gwarchae nawr sydd i fod ar Prydain acidechreuar y 18fecl cyfisol yn ol Newydduron Almaenaidd. Ar ol 8itrocld yr holl .wethredoedd y mae Pi ydain wedieu cyflavvni i'ramcan o rwystro luasnach Almaenaidd ar dir a mor, dywed awdurdodau yr Almaen yr hyn wneir gan- Idynt hwythau. Yn yr un modd ag y mae Prydain Fawr vvedi cyhoeddi fod cylch y rhyfel yn cyrhaedd IhWIIg Scotlaild a Norway, y mae vr Almaen vn cvhoeddi yn awr fod c\ lrh y rhvfel yn vmestyn dros yr holl dd\froedd sycld yn am- gylchu Prydain fawr a'r Iwerddon gan gynwys v Mor Udd ( English Channel.) Mewn canlvniad i hyn clechreua'r Almaen "I' i8fed cyfisol i ddinvstrio holl longau Prvdain yn v cylch hvvnw, a gall yr holl iersonau fyddo ar y cyfryw longau gael eu suddo hefyd. (Golvga hyn na roddir rhybudd t'i- teithwyr a'r dwylaw adael y llongau.) Dylai ineddir, yr holl wledydd anmheidiol rvbuddio eu llongau i gaow al Ian o'r cylch hwn, ac er fod y llynges Almaenaidd wedi lerbyn, gorchvmyn i osgoi ymosodiad ar longau annmeidiol pan adnabyddir hwynt, eto oherwydd fod Prydain wedi rhoddi gorchvmvn i'vv llongau chwifio baneri gwled- dd anmheidiol, dichon i longau anmheidiol gael eu suddo gan torpedoes fyddo yn cael (ju saethu at longau y gelyn. Y mae y Llywodraeth Almaenaidd "edi rhotlcli v rhybudd hwn allan vn mlaen llaw fel y byddo V llongau anmheidiol yn ogystal ag eiddo ^e!yn gael nmser i gadw'n glir 0'1' cylclJ peryglus. Tnv,v i'r gwlerlydd anlllheidiol gadw'n glir o'r cylch nodir gan yr Almaen, bydd i hyny hw\ luso'r gwaith oddwyn y rhyfel ddinstriol lioli i ben. Cafodd y Lusitania ddiangfa gyfyng rhag cael ei suddo gan longau tanforol ger Cost yr Iwerddon, ond derbymodd hysbysiad cliwefl gan y Morlys i chwifio y faner Americanaidd, a dyfod i Lerpwl inor gyflym ag oecld modd. Yr oedd hi llawn o deithwvr deimlant eu hunain yn Iwcus eu bod wedi cael glan. Y mae awyrlongwyr Ffrengig a Prydeinig wedi d isgyn ffrwydbeleni ar Canstantinopl e ac Adrianople gan achosi niwaid mavvr, a chyffo. yn mysg y bob I. Y mae awyrlong Almaenaidd wedi disgyn III- iiioi- ger llaw cost Denmark, a dywedir fod y dwylaw wedi boddi. Ymndengys fod yr Almaenwyr wedi rhoddi i (vny hymgais i gymeryd Warsaw, y maeeu colledion trwy ymosod yn ddifucid ar ffos- gloddiau Rwsiaidd yn ddychrynllyd o fawr. Yn mrwydr Borjimow collasant 25,000 o ddynion. Y mae y newyddion, sydd yn dyfod i law ynglyn a'r brwydro diweddaf yn Nwyrain Prwssia a'r Carpathians yn gwrth- ddyweud eu gilydd, y mae y lIaill ochi fel y Hall yn hawlio buddugoliaeth. Yn Flanders y mae holl vmosodiadau Al- maenaidd wedi troi'n fethiantacy mae'r Cyd- bleiclwyr yu mynedyn mlaen yn araf ond sicr. Ceir adroddiad fod collechon y Prydeinwyr lJadèedigion, elwyfecligion, a rhai sydd argoll, er dechreu y rhyfel hyd diwedd lonawr yn 104,000 o ddynion. O'r clwyfedigion y mae dros 60 y cant yn abl i fyned yn ol i'r fyddin. Y mae y Morlys wedi gofyn am awdurdod i gynyddu y Jlyngcs gyda 25,000 o swyddog- ion a dynion. Ar waith y Lusitania yn cyrhaedd Lerpwl cymerwyd wyth o ysbiwyr Almaenaidd oedd ar ei bwrdd i'r ddalfa. Y dydd o'r blaen ehedodd awyrlong Bryd- einig dros Zabrugge, acyn ddiystyr o'r bwlecli oedd yn suo o'i chwmpas, disgynodd i lawi, o fewn rhyw 100 mftre i'r llawr a disgynodd ffVwydbeleni ar awyrlong Almaenaidd oedd yn rhwym vvrth y porthfa gan ei dinystrio yn llwyr. Mewn ffordd o atdaliad i'r MorJys Almaen- aidd y maey Morl\s Prydeinig wedi cyhoeddi y b\dd i'r holl hv,thi o ydraun a bLnvil l'r Almaen gael eu attaf'aelu. Bydd i'r perch- euogion v llongau a'r llw\thigael eu digolledu gan y Llywodraeth. Er fo Newydduron yn uawdus yn cyleirio ;it f\g\ thiad r Almaen lei Gwarchae p.-pur" ( toy mae Prydain weO ei chynhyitu \n fwy nag un amser bron darfu i Napoleon UIJ- waith gyhoeddi Gwarchae cyffelyb. Y niae'r holl tygythiad yn brawf pellach o lethiant llys gwleidyddol yr Almaen, ac y mae wedi pellhau teimladau y gwleoydd an mhleidiol odchvvrth 1. Gan nad ywHoigautanforoiAlmneoaxtd vn rhoddi rhybudd i'r dwylaw adael y llong- au cyn eu suddo, dichon y bydd ielm lit, gall ddeddf rhyiel, gael ymddw^n atyrt fel nmr- ladron, ac y mae Arglwydd Beiesloid wedi gofyn yn y senedd 0111 L, dd i ddw) L,w llong tanlorol Almaenaidd gymerir i'r ddalfa gael eu ciogi yn gyhoeddus? Bydd l'i- wll)loiig Del ff IIger ni wcidiwyd yn dost yn mor y Gogledd gymeryd chwe mis i'w hadgyvveii io, a'r Seydlitz 10 mis.

INewyddion gyda'r Pellebr.