Hide Articles List

3 articles on this Page

Hyn alr Llall.

I----, IYmwelacl y Consul…

PenderJynËadau Cwrdd Misol…

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

PenderJynËadau Cwrdd Misol gynha!- iwyd yn Tabernac!, Trelew, Chvvefror 8, 1915 Gogyfer a'r Gymanfa Ysgol ion sydd i'w chymd yn Nhrelew, Gvvener y Groglith. 1. Pasivvyd fod y Parch. R. R. Jones i ffurf- io 10 o gwestiynau ar Hebreaid ix—xiii. 2. Fad j Richard Williams i dynu allan 12 cwestivvn ar y Damegion at yr Arholiad i'r dosbartli cyntaf,—o 21 oed ifynv. 3. Fod i Joseph Jones dynu allan 12 cwest- iWIJ ar y Damegion sydd yn Efengyl Mathew t'r ail ddosbai th,- o 16 hyd 21 oed. 4. Fod i I. J. Roberts dynu 12 cwestivvn ar y Damegion i'r trydydcl 0 12 hyd 16 oed. 5. Fod John O. Evans i dynu cwestiynau ar y pedair pennod gyntaf o Rhodd Mam, i rai dan 12 oed. 6. Fod yr Arholwyr i ddanfon eu cwest- iynau i E. J. Robeits erbyn Cl>wefror 25ainr ac yntau i ofalu am eu hargraffu a'u hanfon .'r gwahanol ysgol .on erbyn Mawrth 6ed, aT arholiad i fod Mawrth i3eg. (Fod dwy awr a haner o amser i'r ymgeiswyr i ateb, a chan- iateir Hcibl). 7. Fod trefnu talu pob treuliau yn y Cyf- arfod M'sol cyntaf ar ol y Gymanfa. 8. Holwyr :—Ar yr Hebreaid, Parch. R. R. lones Damegion, Llewelyn Williams Rhodd Mam, Thomas Jones. 9. Arweinvcldion y cyfarforlydri :-F))r)reu, Parch. Esau Evans Pryduawn, Parch. D. D. W;;Iters Hwyr, Parch. Tudur Evans. 10. Arweinyddion y Gan :—Cyff'redinol, LI. Williams Plant, John O. Evans. (Mabwys- Jadwyd Tonau ac Emyuau o raglen y Gym- anfa Ganu Gyflfredinoi). 11. Ein bod yn perbyn cynllun y Br. R. J. Berwyn o ffurf-lythyr aelodaeth.