Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Aelwyd y Beirdd. I

[No title]

Newyddion o Lawer Lie. )

News
Cite
Share

Newyddion o Lawer Lie. ) Nantymoel.-Y Parch. Hugh Jones, Llanelli, fu yng ngwyl Saron eleni. Y Parch. H. Barrow Williams a'r Parch. J. E. Rees (Ap Nathan), y gweinidog, a bre- gethai yn Dinain; a'r Parchn. D. Jeremy Jones, Cwmllynfell, a J. Lewis Williams, M.A., B.Sc., Aberystwyth, ym mhrif wyl Bethel.—Cyfarfu tri a'u diwedd dydd Linn, Mai 6, sef Absalom Lloyd, Brookland Ter- race, yng nglofa'r Ocean, a John Owen, .Fron wen Terrace, Cwmogwr, a W. Thomas Faulter, Oakfield Terrace, Nantymoel, yng nglofa'r Wyndham. Gwasanaethwyd yn angladd y hlaenaf an y Parchn. T. Hir- waun Jenkins, R. T. Gregory, W. J. Bry- ant, a H. Wither. Claddwyd yr olaf dydd Gwener yn yr un lie. Gwasanaethwyd gan y Parchn. T. Glanmor Jenkins, T. Hir- waun Jenkins, H. Withers, ac Air. J. Mills. Llanc 17 oed oedd efe, a lladdwvd ef yng ngolwg ei dad. Ceir gair am John Owen mewn lie arall.—Yr un dydd anafwyd David Davies, Craigfryn Terrace, yr hwn a weithiai gyd ag Absolom Lloyd; ond mae adferiad buan ar ei Iwybr.—Yr un Ltun eto bu farw annwyl briod y Parch. H. R. Byatt, gweinidog y Bedyddwyr Seisnig, yn sydyn iawn, er yn gyfyngedig i'w gwely oddiar ei dychweliad hi a'i phriod i ail-gy- meryd gofal Horeb, o Gaerloew bythefnos cyn hynny. Y dydd Gwener canlynol claddwyd ei gweddillion yn yr un env a'r ddau flaenorol, pan clalwyd teyrnged dry- loew i'w chymeriad gan y Parchn. T. Davies, Penybont; M. J. Mills (M. C.), Nantymoel; W. Paran Griffiths (B.), Melin Ifan Ddu; Cynlanydd Jones, Blaengarw, a W. Reynolds, Pontycymer. Oherwydd prinder bwyd a thraul teithio eynhaliwyd Cymanfa Ganu Plant Bedyddwyr v cylch hwn yn adrannau. Bu cwrdd" y hare yn Saron, Nantymoel, a'r hwyr yng Nghwm Ogwr. Llywyddwyd yn SarQn gan Mr. John Thomas, Bethlehem ae V111 Müthle- hem gan Mr. Sem Davies, Saron. Holwyd y plant gan Mr. B. James, Nantymoel. Ar- weiniwyd y canu gan Mr. D. Evans, Maen- clochog. Efe fydd yn arwain eto y Gv- manfa a fydd ar y Llun cyntaf vn Awst. Cvyrn Ogwr—Gwnaed elw o 3GI). o gan- tawd gan Gor Plant Bethlehem, dan ar- weiniad Mr. D. O. Daniel, ac anfonwyd yr elw i Ysbyty Caerdydd. C^feiliwvd gan Miss Gertie Jone. Mai 12, dewisodd Bethlehem bum diacon newvdd, sef Wm. Lewis, David Lewis, Wm; Richards, Wm. Edwards, a Thos. James. Brynmenyn.—Gadawyd enwau y Parchn. D. R. Pugh, B.A., Cwmogwr, a Rhys Grif- fiths, Tonypandy, allan o hanes urddo gweinidog yma yn y D AH IAN ddiweddaf. Blin gennym am hynny, a dyma ni mewn sachlian a lludw. Maerdy.—Cawsom ddwy Gymanfa Ganu, y naill gan y Bedyddwyr, a Mr. Dan Davies, Merthyr, yn arwain; a'r Hall gan y Methodistiaid, a'r Athro Dafydd Ifans, Mus. Doc., Caerdydd, yn arwain. Cyfeil- iwyd i'r Bedyddwyr gan Mri. C. L. Jones, L.L.C.M, Ferndale T. W. Mathews, Nasareth; T. Thomas, Scion, Maerdy. Cyfeilwyr y Methodistiaid oedd Mri. Joiin Jones (Alaw Rhondda), W. J. Evans a Miss Eunice Davies. Ni ddistawa rhu'r magnelau mo swn y gan.—Y Sulgwyn a'r Llun o'r un lliw bu'r Parchn. R. B. ijoiio-s, Ynyshir, ac S. J. Leeke, Cwmaman, yn pregethu yn Seion, ac yr oedd mm ar y tafodaii.-H-el) awr o gystudd hu tariv'r cyfaill hoffus Joseph Davies, Richard St. Y parlys a'i dug ymaeth, ac efe'n ymolchi ar ol dod o'i waith. Bu'n fireman am lawer blwyddyn ym Mhwll No. 1. Cafodd un o'r angladdau mwyaf a fu yma erioed, a'r Parch. Hope Evans yn gweini. Cydyni- deimlwn yn ddwys a Mrs Magdalen Davies, ei briod, ac a'r plant. Treharris.—Bu Cwmni Drama Ebeneser, Trelewis, yma'n chwarae "Ble ma fa; (W. T. Davies) a "Machan mawr i" (Dyfn- allt). Gwnaed "Ble ma fa?'' in Bessie Davies, Miss Jennie Kinsey, Mrs. M. J. Gaines Mr. John Davies, Mr. T. J. Williams. Roedd pawb yn dda, a Miss Bessie, fel Marged, y weddw, yn neilltuol felly. Gwnaed "Machan mawr i" gan Mr. Phil Davies, Mr. Henry Morris, Mr. W. T. Kinsey, Mr. E. T. Evans, Mr W. T. Wil- liams, Mr. D, J. Evans, Mr. W. P. Thomas, Mr. D. Lloyd, Mr W. Jones, Mrs P. Watkins, Miss Gwyneth Davies, Miss Rachel Jones, Miss Lizzie Kinsey. Caf- wyd hwyl dda. Yr oedd y neuadd yn or- lawn, a hynny oedd yn galondid mawr. Brysient eto i'n difyru. Clandwr, Tabernacl. Bu cwrdd yma i anrhegu Mr. Wm. Henry Jenkins a chloc prydferth am ei hir wasanaeth fel ysgrif- ennydd yr eglwys. Symiodd y Parch. Wal- ter Davies mewn anerchiad cryno hanes ffyddlondeb a defnyddioldeb y brawd mewn cylchoedd eVaill hefyd. Ar ran yr eglwys I cyflwynodd Mrs. E. Anthony, un o chwior- ydd hynaf yr eglwys, yr anrheg mewn dull swynol a theimladau dwys. Derbyniodd Mr. Jenkins yr anrheg gyda diolch mewn teimladau drylliog o herwydd caredigrwydd yr eglwys tuag ato, a datganodd ei hoffder o'r eglwys, yn enwedig pan gonai am yr hen frodyr oedd wedi blaenu, ond y bu eu dylanwad ar ei feddwl ieuanc yn annile- adwy. Cafwyd ychvdig eiriau gan Mri. H. Walters, W. Rees, T. James, S. George, W. Jones, W. Henry Thomas. Oherwydd afieehyd inethodd Mr. David Henry (Dewi Aman) a bod yno. Cafwyd anerchiadau gan amryw feirdd, a diweddwvd y cyfar- fod gyda "Dan dy fendith. Pontyberem. LJongyfnrchwll y bardd ieuanc, D. Awelfryn Price ar ennill o hono Gadair Soar y Llungwyn. "Myfyrdraeth Y Rhvfel," oedd y testun. Glowr ydyw, ac nid yw ond 25 oed. Eniilodd y prif wobrau mewn eisteddfodau o'r blaen. Pontrhydyfen. — Clwyfwyd y milwyr Joseph J. James a Joseph Rowles yn Ffrainc. Mae'r olaf Ysbyty Netley. Dymunwn iddynt adferiad buan.—Bu cvf- arfod blynyddol Jerusalem (M.C.) y Sul a'r Llun cyntaf o Fai. Pregethwyd gan y Parchn. J-. M. Jones, Pontrhydyfen, a J. Ro berts, M. A., Caerdydd. Yr oedd yr Efengyl dan y gwlith. Cyfeiliwyd gan Mr R. Griffith.—Dywenydd gennym weld Pte. James Jenkins wedi dod adref am dro o ffosvdd Ffrainc. Mae yntau wedi ei ddal ¡ nwy y gelyn, a'r dwymyn, ond yn graddol wella. Da gennym fod ein cyfaill I v Morwr T. John Davies wedi dod adref am dro, ac yn edrych yi-i dda.-Llongyf- archiadau lawer i Mrs. E. A. Morgan I (Llinos Dderw) am gipio'r unawd soprano yn y Bryn Sadwrn, Mai lleg, o dan feirn- iadaeth Dr. Vaughan Thomas. DeaHat ) fod Cor y Merched yn prysnr barotoi i ddvsgn darnau clasurol o dan arweinydd- iaeth Llinos Derw. Ystradfellte.—Mai 9, a'r awel falmaidd il yn sibrwd trwy goedydd yr ardal, bu farw Mrs. Catherine Jones Plasydarren, a hi, I yn 63 mlwydd oed. Ni fu erioed ledneis- iach gwraig na Mrs. Jones. Magwyd hi ar fron yr Ysgol Sul a'r Ysgol Gan, a bedydd- iwyd hi'n ieuanc. Fel eraill olr teiilti meddai hithau ar dalentau disglair. Mae gennym atgof melyiS am Ben Davies (Ben Bach) o Gttmidar, gynt, yn dysgu Cor y Bontpren ar gyfer eisteddfodau, a'r chwaer I vmadawedig yn un o'r prif sopranos. Wedi iddi ymbriodi a Mr. Hywel Jones, aethant i fvw i'r Rhondda. Ar ol hvnny buont yn cadw Hotel yn y Garw am flyiiyddait- a c-hodasant rai plant. Rhyw wyth mlyn- edd sydd oddiar y daethant i amaethu ty- ddyn Plasydarren. Dygodd y Parch. Washington Jones, gweinidog Hernion, air (la. i'r chwaer yn ei hangladd ddydd Mawrth, ei bod yn canu hen ernynau gyda hwyl nefolaidd yn ei chystudd. Daearwyd II ei gweddillion ym mynwent yr hen eglwys ynghanol arnyddion o alar. Gwasanaeth- wyd gan y Fieer Jones. Nawdd yr Ar- ghYvdcl fyddo ar ei phriod a'i mab. Wrth droi ymaith daeth englyn Ap Hefin i'm cof am Ystradfellte Trof (> wag ddwndwr trefydd,—i wvlltedd Ystradfellte lonydd; Cerrygog, walltog elltvdd,—gaf heb haid, A synna f'enaid yn swn afonydd. —Dewi Cynon. Clannau Plenna.-Swil galw i'r fyddin sydd yma a'r bechgyn yn rnynd. Ymwel- odd a ni o faes y gad a mannau ereill yn ddiweddar Pte. James Jenkins, a fu'n gor- wedd yn 1111 o ysbytai'r wind am beth am- ser, ar ol ei wenwyno gan nwv v gelyn. Helyd wele Stoker T. J. Davies a Sergt. Eddie Thomas a Sydney Lewis, R.F.C. Trodd yr eisteddfod allaii yn llwyddiant nos Sadwrn, 18fed cyf. Elai yr elw i chwyddo trysorfa y milwyr a'r morwyr, ac v mae clod yn ddyledus i'r pwyllgor gweithgar am ei ymdrech yn y cyfeiriad hwnmy. Cyflwynodd y Bonwr W. Jenkins, Y.H. ar- weinydd yr eisteddfod, ffon a chod o ai-jaii- ail, Pte..Jame, .Jenkins.-Yn ddiweddar bu Eghvys Bethel (B.) yn clewis diaconiaid, ac ii-eleli- pedwar gwyr da eu gair: John Rosser, M.E., Morgan Rees, Joseph Wil- liams a Jenkm Lewis.—Treuliwyd v Liun- gwyn fel arfer gan yr Y sgoJion Sabothol. Wedi gorymdeithio, awd i fwynhau te wrth y byrddaxi; er nad oedd y bara brith wrth law fel arfer, cafwyd disglaid o de a phob peth yn ddymunol. Wedi seibiant ac yeh- yctig chwarae, bu cyiarfodydd adloniadol. 0 Ben eioo Mawr Tredegair Bum ym ouah, Rymni'n ddiweddar yn gwrando ar y Parchn. John Williams, Brvnsiencvn a af r Atliro Joseph Jones, Abe.honddn. Da oedd bod yno. Yr wyf yn bur gyfarwydd a Mr. Wilhams er's 25 mlynedd.—Bu farw Mrs. Joan Thomas, Prince of Wales Hotel, yn dra sydyn, a hi yn 49 mhvydd oed. Roedd yn enedigol o i- dref ac yn hanu o deulu parchus. Dynes hawddgar oedd hi. Tawel hUll- iddi. Claddwyd ei gwr beth amsex yn ol, efe'n frawd i'r bardd. Cyn- nwyd ac y mae amryw blant ar eu liol.- Diolch a i Ap Hefin am ei benhillion buddugol i mi yn Eisteddfod Tafanrau Bach. Enw dieithr yn yr ardaloedd hyn oedd Ap Hefin, ond bydd yn boblogaidd yma yn y man gan ei fod yn bregethwr mor gymeradwy.—Bydd hen Weithdy Undeb Bedwellty yn debig o fod yn ysbyty i filwyr clwytecng ar fyr, ac yr ydym ninnau'r Guardians yn gwneud ein goreu i gael lie cymwys i'r tlodion dina,iii.-Y Sadwrn di- weddaf claddwyd gweddillion Mr. Saull- ders, arolygydd heddgeidwaid y cylch yn Ebbw Vale. Bu farw'n sydyn. Treuliodd 14 mlynedd yn y cylch, ac vr oedd iddo an- rhydedd yn ein plith. Mae Mrs Saunders yn aelod byw lawn o'r Cynirodorloii.-Ap Noah. Tonyrefail.—Cynhaliwyd Cymanfa Ganu y Bedyddwyr Mai 13 dan arweiniad Mr. J. H. Richards, Tonyrefail. Cyfeilwyr, Miss Maggie Lewis a Mrs. L. W. Thomas, a gwnaethant wasanaeth teilwng. Llyw- vdd cyfarfod y b.ore, Mr. Griffith Jones, Penrhiwfer, ac yr oedd mewn cydnawsedd hollol a'r plant. Llywydd y prynhawn, Paich. T. Thomas, Tonyrefail. Yr hwyr, Mr. Gethin Evans, Cwmlai. Cafwyd anerchiad gan Mr. Lewis James, C.1\1. Diolchodd y cadeirydd i Mr. Richards am ddod i r adwy yn lle'r arweinydd apwynt- iedig, sef Mr. Conwil Evans Caerfyrddin yr hwn a lnddiwyd i fod yn bresennol o herwydd afieehyd. Llongyfarchwn yr ar- wenydd a'r cantorion ar safle uchel y can. f ii,-?, 1 -)o d fod Pte. Clydach;—Blin gennyf wvbod fod Pte. David Jloyd mab Mrs. Lloyd, o Heol y Fardref, wedi colli ei fraich' v'l y frwydr fawr. Annwyl yw David gan bawb cr'i gydnabod.—Clywsom fod Pte. Hendry Rees, mab i Mr. a Mrs. Hendry John Rees, y grocer, o Heol Dwynybedw, yn un o gar- charau Germani. Brysied y dydd pan y cfiift waredigaeth .—Canwyd vn un o gapeli Clydaeh yn ddiweddar Beth am y nos, wyliedydd? Y nos sy'n toi ar fyelP Pa luyd y daw dros wledydd Oleum'r nef? pa bryciP Duodd ein claear deg yn awr, Gwtsgodd am dani'r fagddn fawr,- Cyhoedda agoshad y wawi-, Wyliedydd Seion." A chredwn fod pob calon yn vr emvn. Gelliwastad.

I HERMON, TREORCI.

[No title]