Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

wesieaiti Leipwi it ..GUIGQ.i

Advertising

I COLOfN Y DDRAMA. )

.Goreo Cymro, yr uo Oddieartre

News
Cite
Share

Goreo Cymro, yr uo Oddieartre V WARrINGTON.-Ymunodd y Gymdeithas Genedlaethol ac aelodau'r eglwys Gymraeg i gadw cyfarfod Gwol DdeWl yn addoldy Crosfiold Street, Mr. Henry Roberts, Y.H., yn iy gadair. Cymerwyd rhan mewn cftrni ganiMr. Griff Owen (Lerpwl), Mrs. W. T. Williams a Miss Jennie R. Roberts, Mri. A. Woodward a W. Hughes. Enillwyd ar yr unrhyw unawd gan Mrs. Ph. Lloyd Jones, Thatto Heath. Pennill i Lloyd George, 1, Mrs. R. Parry Jones. Cyfeiliodd Nyrs Humphreys (Machynlleth); beirniaid y canu, Mri. Payton a Rickman; a'r farddoniaeth, Mr. W. Parry (Bolton). Dychvvelwyd y gwobrwyon gan y ddwy, aoaeth. holl elw'r eyfftrfod i'r milwyt Cfyrareig. Yr oodd 180 I., n br»s«nnol, phfclfb Ik's lNAia Goek a. I e\ fron. Cafwyd anerchiadau rhagorol gan y llywydd a Mr. E. Lloyd Jones (is lywydd y Gymdeithas Genedlaethol). Diolchwyd i bawb gan y Parch. R. Parry Jones a Mr. D. J. Price, ysgrifennydd pybyr yr wyl. Cyfrannodd y llywydd £10 at yr amcan, a rhwng hynny a ffrwyth y cyfarfod, a gwerthu'r llumanau ar yr heolydd, cafwyd £58 11/- at drysorfa'r Fyddin Gymreig. Go dda Gymry Warrington, onite ? EARLESTOWN.—Cawsom gyfarfod cys tadleuol i'r plant Mawrth 3. Arweiniwyd gan Mr. John Roberts. Beirniaid :—Cerdd, Mr. Abram Jones, adrodd, y Parch. Enoch Rogers a Mr. Edward Roberts; cyfeilydd, Mrs. J. T. Williams. Unawdiaid, Miss Seddon a Mr. R. O. Williams (Leigh). Budd ugol :—Unawd i enethod dan 12, 1, Blod- wen Griffiths 2, Winnie Rawlins. Ad- roddiad i blant dan 12, 1, Eira Tattum,- Atherton 2, Wilfred Jones, St. Helens Junction 3, Emlyn Wynne Jones. Un- awd i fechgyn dan 12, 1, Wilfred Jones; 2, Emlyn Wynne Jones. Deuawd, dan 16, Jessie Leyland a Lilian Sudworth. Unawd i fechgyn dan 16, Edie Roberts i enethod dan 16, Gertie Goslin. Adroddiad i rai mewn oed 1, Mr. Williams 2, Miss Will- iams—y ddau o St. Helens Junction. Parti o 12 o blant, 1, Parti Mrs. J. T. Williams 2, Parti Mr. Edward Thomas. Cafwyd anerchiad gan Corp. Davies (Llundain) yn 11awn thn ac addysg. Diolchwyd gan y Parch. R. Parry Jones a Mr. R. Jones. Y cyfarfod drwyddo yn wir dda.. Y Saboth dilynol unodd y tri enwad yng Nghapel M.C., pryd y cafwyd tair pregeth ragorol— y bore gan Corp. Davies nawn a hwyr gan y Parch. Enoch Rogers.-E.J. PRESCOT.—Ynglyn a'r Gymdeithas Ddiw- wylliadol, cynhaliwyd cyfarfod amrywiaethol. Mr. Wm. Whitley yn llywyddu. Detholiad rhagorol ar yr offeryn gan J. W. Whitley. Y mae dyfodol i'r bachgen hwn. Caed tair o'r hen alawon Cymreig gan Miss Gladys Williams, Mri. John Williams, a D. J. Foulkes. Adroddiad, Elwyn Williams. Cys- tadleuaeth canu i blant dan 16, 1, Hywel Williams a H. Blackwell; 2, Frank Thomas. Adrodd emyn, 1, Tryphena Williams; 2, T. < E. Whitley; 3, Blodwen Trehearne. Araith fyrfyfyr, 1, Mri. Rd. Jones a T. E. Whitley. Rhoddwyd y gwobrwyon i'r plant gan Mrs. Trehearne a Mr. Rd. Jones. Pte. Jones (Rhes y Cae) a Mr. Rd. Jones yn beirniadu'r adrodd, a Mr. D. J. Foulkea y canu. Mr. John Williams yn diolch i bawb. Canwyd Renwlad fy Nhadau" i ddiweddu, Mr. D. J. Foulkes yn arwain. Casglodd Cymry Prescot £ 50/17 /6 at drysor fa'r Milwyr' Cymreig, a diolch i bawb a'n cynorthwyodd.-E. W. CREWE.^—Er fod y rhyfel du wedi tlodi cryn dipyn ar ddiadell Gymreig y cyleh yma, eto i gyd daeth nifer dda ynghyd ysgoldy'r Drindod i Wyl Goffa ein Sant, a chaed cyfarfod gwresog dros ben. Agorwyd gydag arlwy flasus wedi ei phara- toi'n ddeheig gan y chwiorydd, ac er fod yr Ellftiyn trahaus yn ceisio ei oreu i gwtogi hyd y dafell, eto i gyd ni chwynodd neb fod prinder yn y wledd hon. Wedi clirio'r byrddau anelodd pawb am ei sedd, yn eidd- gar am gael treulio noson lawen yn awn yr hen alawon a'r tannau. Cymerwyd yr awenaugany Parch. R. Williams, ac ynghyntaf galwyd Miss Mabel Jones i'r llwyfan i'n llonni ag unawd ar y berdoneg, hyhi'n ddisgybl addawol i Dr. Caradog Roberts. Yna caed anerchiadau gan y beirdd. Diolchwn i'r ddau frawd, Mr. Roberts, Henry Street, a Mr. Trevor Owen am gadw'r awen mor fyw a chynnes ar waetha'r tywydd oer. Ymysg y pOr gan- orion gwelwyd Miss Blodwen Prichard o Glwt y Bont, a chyda llais cyfoethog, dat- ganodd Saf i fyny dros dy wlad a Gwalia a mynnodd y dorf ei chlywed eilwaith. Swynol oedd y detholiad o'r hen alawon a gaed gan Miss Arfona Davies. Ni ddis- tawodd y glep nes y rhoes hi ragor o'i phigion melys. Cyfeiliwyd gan ei brawd, Mr. Davies. Annwyl i Gymro'r alltud oedd Cartref gan Miss Ethel Evans, a chafodd dderbyniad gwresog. Cymru Fydd oedd byrdwn ein y Parch. W. Penrhyn Williams a gwefreiddiwyd y dorf nes y canwyd y cydgan grymus drachefn a thrachefn. Mel. odaidd iawn y canwyd Owktd y Delyn gan Mr. T. H. Owen. Diolchwn i'r canwr mwyn hwn am ei ddatganiad newydd o'r hen emyn Yn Eden cofiaf hynny byth. Mwyn, os lleddf, oedd dolef Cloch Dinas Is gan y pedwar-Misses Llewela a Dilys Lewis, a Mri. Conwy Roberts a T. S. Jones. Cyfeiliwyd yn ganmoladwy gan Miss Olive Davies. Cafwyd anerchiadau brwd gan y llywydd a chan y Parch. W. P. Williams, Mr. R. Roberts (Edleston rd.), a'r ysgrifen- nydd. Hefyd caed dau adroddiad campus gan Mr. Trevor Owen a Miss Carvel; ond er mor glodwiw y doniau hyn anghyflawn fuasai'r Wyl heb y delyn. Yn ffodus sicr- hawyd Miss Nansi Richards, a phwy well na'r delynores gu o Faldwyn ? Melys odiaeth oedd y pigion a roes, a moes mwy oedd cri parhaus y dorf. Tarawyd penhill- ion hapus gan Miss Blodwen Prichard i awn y tannau, a 11 phan g!Ln y tafod gyda'r tant, eu mwyniant a drwy'r 'mennydd. Di- weddwyd gyda Hen Wlad fy Nhadau dan arweiniad Mr. R. Roberts. BiRmiNGHAM.-Tach. 10, bu'r gwf daw?- us y Parch. T. Eynon Davies, l?ndM yn darlithio ar 2'? J?T-e?? .B?M?? yn EgIt Annibynnol Wheeler Street. Llywydd y P rch nIndwr Morgan, Saltl?y. Oyfarfod dymunol. Y darlithydd yn 11 awn hiwmof ac yn cadw'r dorf yn ddiddig i fwynhau'i' addysg werthfawr. Diolchodd y Parch. J. Roberts Evans a Gwym Jiwy iddo. Pre-t gethai Mr. Eynon Davies yn Wheeler Sti, y Sul, a mwynhawyd ei winidogaeth )\- fawr. ir ——

Advertising