Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

0 Lofft y St abal.

Clep y Clawdd Isef Clawdd…

News
Cite
Share

Clep y Clawdd Isef Clawdd Offai [GAN YR HUTYN.] Aelod, Min y Olawcld.-Deellir fod Mr. Ormsby Gore, aelod Seneddol dros FinjY Clawdd yma, wedi cael swydd Seneddol, ond un ddidal, fel ysgrifennycld i Argl. N.I,ID,er.1 Nid ydym wedi clywed enw Mr. Gore ers tro ar dafod neb y ffordd hon. Aeth ar goll wedi priodi, fel ilawer arall o'i flaen. Da clywed ei fod yn fyw. Yr eira gwyn.—Kiel oes. golwg ar Glawdd y dyddiau hyn. Gorchuddir pob peth ag eira gwyn, a hynny yn ddigynnil. Daw tywydd gwell hwyrach ar ol hyn. Angladclau, lawer.—Liu yw y rhai a clorrir i lawr ar Y Clawdd y dyddiau geirwon hyn. Peth cyffredin gweld angladclau clyddiol, Caer llawer o ysgolion dyddiol oherwydd afieehydon. Er gwaethaf pob gofal marw wna llawer o'r plant. Mae'r hen hefyd.,yn methu dal yn hwy y dyddiau hyn. Torrir hwynt i lawr, ac ehedant ymaith. ISalwch y mawrion.—Llawenha y Clawdcl fod Llwyd Bach o Eifion wedi cael gwellhad o'i anhwyldeb diweddar. Mae'n myned drwy lawer. Gwelodd lawer sgwt ar fyd oddiar y mae yn y Cabinet. Cydymdeim- lir yn gyffredinol ag ef yn ei brofedigaeth chwerw trwy golli ei fam-dad tyner. Rhisiart Llwyd.—Gwnoir coffa ym mhob- man, ond nid fyth ormod, am yr hen gy- meriad hofi ac adnabyddus hwn. Gwnaeth ei waith-gwaith mawr ei tywyct, set pregethu Crist a chodi George-yn ardder- chog iawn. Ni wasanaethodd neb ei gonedl a'i wlad yn well ac ni fu neb mwy ffyddlon i'w Dduw. Coder colofn uchel uwch ben man fechan ei fedd" yn ddioedi. Llawn haedda'r cwbl. Deheulaw y Prif.—Mrs. Lloyd George yw honno, Ni fu priod fEyddlonaeh i Weinycldiaeth a, gwlad erioeel na hi. Dy- wedodd bethau da odiaeth y clydcliau diwedd- af hyn am goginio. Dengys lie y curir ni gan geginwyr Ffrainc, a lie y gwastreffir cymaint gennym ni yn ddiangenrhaid, ac mewn anwybodaeth. A ei haddysg gar- tref bob gair. Y fetch fcddiv.Dywedir fod tros tigai-ti mil o wragedd wedi eu cosbi am yfecl i ormodedd y tiwyddyn ddiweddaf-a bonllo'n flwyddyn lawn o ryfel. Sobrwydd anwyl! mae meddwl am y fath beth yn meddwi synnwyr. Hefyd, dywedir ma.i gwella y mae pethau, ond nid ar y Clawdd y gwelir hynny. Ofnaf mai gwaethygu. y mae pethau yn yr ystyr yna y ffordd hon- y fercll a welir yn feddw ym mhobman— ae ami i wraig o ddyn. Rhaid cati, wir Eisteddfodau diddiwedd.—Mae'r Clawdd wedi gwallgofi ar fan Eisteddfodau. Peth eyffredin yw clywed am ddwy neu dair yr un wythnos. Gorlwythir y beirniaid a gwaith a gorlenwir yr ystafelloedd â gwrandawyr ac ymgeiswyr. Rhaid y gwneir peth wmbredd o arian drwyddynt, a chodir hefyd ym mhrisiau y gwobrau. Yr adrodd sydd fwyaf ar i fyny. Da gweled fod cymaint yn ymgynnyg yn yr adran hon. Kid oes dim yn talu'n well am yr amser a roir iddo. Cofier penodi beirniad da ymhob lie— meistri yn y grefft. 'Ste,ddfodGwyl DdewiBwlchGivyit.-Llwydd- iannus iawn fu hon—fel pob peth o'r fath ym Mwlch »(wyn. Da oedel caol yr INSPECT. OR yn y gadair. Gwelwyd hefyd fod y bechgyn llwydwisg--y milwyr—yn dal i garm ac ennill gwobrau er gwaethaf y Caiser a-i belenni tan. Mae gofyn cael diwedd ar fyd cyn y taw can y Cymro. Erddtfr gerddi.-Y.Lu mhentre'r Brytlion caed cyfarfod profiadol iawn i ystyried bethellirwneud at ddefnyddio pob modfedd o dir yn ystod y rhyfel. Dywedwyd y gellid gwneud y lie yn hunan-gynhaliol yn yr ystyr o godi pytatws, etc. Ffurfiwyd pwyllgor cryf a phenodwycl ysgrifennydd frwd ia wn.. Caed anerchiad godidog gan y chwaer Wordsworth, o dref Gwraig Sam. Torchwch eich llewys.—Dyma genadwri Mr. Steel Maitland a Mr. John Rowlands i drigolion Gwraig Sam y nos o'r blaen. Caed dau anerchiad—ynaill gan y Sais a'r llall gan y Cymro gwlatgar. Gwthiwyd y peth i mewn at gydwybod gan eraill hefyd. A wneir chwaneg nag a wneir ? Ceir gweld Darlithwyr Y Clawdd—Rhos Ddu, Pen- hillion Cymreig, gan y Parch. J. Miles Jones, Treucldyn, Glanrafon (C.M.), N erth Gweddi, gan y Parch. W. Roberts Jones, New Broughton. Gwrecsam, 11 on Gymeriad o Clernyw, gan y Parch. Ward Williams. Yn 8wit ar ei gilydd.Syrthiodd y Parch. Pywel Griffiths, gweinidog y Bedyddwyr yn y Rhos, iiiewn serch dwfn a Miss Lillian, geneth fwyndeg Mr. R. R. Jones Y.H., Johnstown, ac ni fu heddwch nes ei chael yn eidclo iddo'i hun. Gwnaed hynny I yr wythnos hon yng Ngwrecsam. Hir oes a hil iddynt ill dau.

I Basgedaid o'r Wlad.

Advertising