Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Gover4 Gymilo. yt tJ D Oadieartre…

News
Cite
Share

Gover4 Gymilo. yt tJ D Oadieartre j BLACKPOOL.Amlwgiawn oedd yr ysbryd Oymreig pan gyfarfu Cymry Blackpool yng ngwesty y Savoy nos lau ddiweddaf i ddathlu Gwyl Ddewi. Oynhulliad rhagor- ol. Er mai milwrol oedd diwyg y rhan fwyaf o'r owxnni, yr oedd yr ysbr) d milwrol am unwaith yn absennol, a melys oedd cael anghofio popetb a byw yn awyr iach yr hen iaith. Y Doctor E Rees Jones oedd y llyw- ydd. Gwr ywef sydd wedi gwneud llawer lawn ym mhlaid Oymry aChymraeg yn Black- pool. Cafwyd cyngerdd diail gan y rhai a ganlyn :-Staff.. Hergt. Jones, Pte. T. J. Morgan, Sgt. Jenkins, Corpl. Jones, Pte. Jones a Miss Roberts o Ros Llannerch Rugog (caneuou &c.) Adroddwyd Y dedwydd d-r i a Torri amod Priodas yn gampus gan Sapper Hugbes. a chanwyd nifer o donau cynulleidfaoJ a cbaneuou gan g6r a godwyd yn y fan o dan arweiniad galluog Staff Segt. Jones. Cafwyd seibiant yng nghwrs y cyngerdd i fwynhau y danteithio n a baratowyd mor fedrus gan ferched y Savoy. Argraffwyd y roaglen drwyddi yn Gymraeg, ei chlawr wedi ei lunio&'r ddwy Geninen, y Ddraig Goch a'r arwyddeiriau Oas gwr na charo'r wlad a'i maco," &c. Mae'n dyled yn fawr i'r gwr a fu'n gweithio mor ddiwyd er gwneud y cwrdd yn llwyddiant, yn enwedig i'r ysgrifennydd Segt. Wilson, a Lieut. Will- iams, S.,Sgt.J ones Qu. M. Davies, Sergt. Jen- kins, Cpl. Thomas, a Phreifat Jones.—Nos Fawrth yr wythnos bon cynhelir cwrdd yn y North Pier gyda golwg ar llurfio cor meibion Oymreig, a I-Lyderwn y bydd y sefydliad hwn yn rhagflaenydd i fwy o sefydliadauCymreig yn Blackpool.—Ivor 0■ Hughes- ASHTON-IN-MAKERFIELD-Chwef. 28ain ymwelwyd ag Eglwys Carmel ar ran y Cyf- arfod Misol, gan y Parch. R.R.Hughes, B.A a Mr. Hugh Hughes. Da oedd gennym ddeall i'r ddau gael eu bodloni'n fawr. Traddododd Mr. Hughes bregeth rymns hefyd yrunnoson igynhulliad da.—Mawrth 1 caed cwrdd eystadleuol dan ofal Mrs. Tudor T. Jones, Miss Edith Morris, a Miss M. E. Thomas. Y Parch. Enoc Rogers a'r rhai a ganlyn yn feirniaid: Llew Arfon, Mr. Hugh Jones, a Miss M. E. Thomas. Un- rhyw adroddiad digrif Cymraeg, 1, W. J. Lloyd. Spelling Bee, Miss Katie Jones- Canu seiniau wrth y glust, W.J.Lloyd. Oanu t6n ar yr olwg gyntaf, Miss Katie Jones Pilio taten a gorchuddar y liygaid, Miss Katie Jones. Gyiieithu ar y pryd, 1 W. J. Lloyd, Darllen darn heb atalnodau, 1, Mr. Arthur Jones. Can ddigrif Gymraeg, 1, Mr. W. J. Lloyd. EGLWYS UNDBBOL EccLes. Cynhaliodd yr Eglwys uchod Gyfarfod Pregethu neilltuol nos Sadwrn a'r Sul Mawrth 3 a'r 4, pryd y cafwyd gwasanaeth y Parch. T. Idwal Jones (B) Rhos. Cawsom bregethau gafaelgar, a'i ysbryd yn fyw gan drydan Duw. Mae ynddo gymhlethiad o'r elfennau angenrheidiol i'w wneud yn un o gewri'r Pwlpud, a chredwn yr erys y dylanwad yn hir yn ein mysg.- IV.P, EGLWYS M.C. MIDDLESBBO.—Cynhaliwyd gwasanaeth arbennig brydnawn Saboth i goflo Dewi Sant. Gwneir hyn yn flynyddol y Saboth o flaen yr wyl genedl- aethol. Pregethodd y Parch, R. P. Jones, B.A. i gynhulliad astud. Canodd Miss Jen- nie Davies a Miss Dolly Steplumson. Chwef 28. caed ymgomwest yn yr ysgoldy. Daeth torf anfertu yughyd a chaed gwledd o ganu ac areithio. Cadeiriwyd eleni eto gan Dr. a Mrs. Edwards caredigion yr achos, a phleidwyr eiddgar pob symudiad Cymreig, achaedarawdgref a hyawdl ganddo fo. Pas- iwyd i anfon cydymdeimlad y cyfarfod a gweddw y diweddar Jonathan Samuel A. S., dros Stockton-Cymro o waed ac ysbryd. Diolchwyd gan Mri. Denis Owen a Robert Howela, i'r llywyddion, i'r merched tirion am y te a'r bara brith, ac i'r canorion, ST. BUDEAUX, DEVONPORT—Rydym yn y gwersyll hwn ers mis. Ceir yma ychydig o'r catrodau, Cymreig ac un neu ddau o Gymry ymhiith y catradau eraill. Dydd Sul diweddaf cynhaliwyd Gwasanaeth Cymraeg yn y Y.M.O.A. a chawsom bregeth gan Mr. D. G. Griffiths, (gynt o Aberys- twyth) pregethwr cynorthwyol gyda'r Wes- leaid Seisnig yn y gylcbdaith hon. Ddoe (Dydd Gwyl Ddewi) trefnwyd Cyngerdd Cymreig yng nghapel y Wesleaid Saesneg. Llywydd, Mr. D.G. Griffiths. Canwyd gan Miss Newton, Petty Officer Sellwell, Pte- Vaughan Morgan, Pte. Guy, Pte. W, Lloyd, Pte. R. S. Roberts, a Pte. Llew.Chambers, ac adroddwyd gan Sergt. Winpenny a Pte Pollitt. Canwyd Aberystwyth,. Rhondda, Hudderslield, Crugybar, a theimlem fel pe baem unwaith eto yn yr Hen Wlad Oyfeil- iwyd yn rhagorol gan y Parch. R.Rowlands, gynt o Ffestiniog ac un o ddisgyblion Daf- ydd Rolant y Bala. Diolchwyd i bawb gan Sergt. Winpenny, a Pte. Pontin. Trefnwyd y rhaglen gan Pte. Jack Williams (Coleg y Bala) a theimlwn yn dra ddiolcbgar iddo am ei lafur.—Pte. IJgw. Chambers. SOUTHPORT-Ohwef.17 bu farw Miss Jen" nie M. Roberts unig ferch Mr. a Mrs. W. H Roberts, teulu ddaeth i'r dref o Pendleton. Ymunasant a'r Eglwys Gymreigyn Portland St. Gwelwyd eu gwerth fel teulu yn fuan, a phan etholwyd blaenoriaid yn Nhachwedd, dewiswyd Mr.Roberts. Bu hi'n athrawes yn Ysgol yCyngor yn Nantyr ac aeth yn ddwfn i serchiadau y plant a'r rhieni. Mewn un llythyr oddiyno adroddai tad foduno'i blant lleiaf, pan ddeallodd ei bod wedi marw, yn dweyd eu bod hwy yn edrych arni fel lesu Grist. Heblaw bod yn Ilednais yr oedd yn llawn o arabedd, er na theimlai neb mai ysgafnder gwag ydoedd. Claddwyd Chwef. 22. Gwasanaethwyd gan y Parchn. W. Hen- ry (Waterloo) a R Davit's (gweinidog). Caf- wyd gwasanaeth coffa y nos Sul dilynol yn Portland St., pryd y canwyd rhai o'i hoff emynau a phregetbodd y Gweinidog ar Diar. x. 7. Yn y seiat siaradwyd gan Mri. Jacob Jones, W. D. Owen a J. R. Evans, a cbafwyd gair gan ei hannwyl dad. Mae'r cydymdeimlad dwysaf a'r rhieni wedi colli eu hunig anwylydac a Mr. R. Morris, ei dyweddi. ELLESMERE PORT.—Nolwyd Arvon Hope, a'i facwyaid canu ac adrodd o Lerpwl i gadw oyfarfod yn y Central Hall yma nos Sadwrn Mawrth 3, ar ran yr eglwys Gymraeg. Y Cynghorydd J. W. Nicholas yn y gadair; Mr. T. E. Davies yn ysgrifeanydd y Parch. J. H. Hughes yn diolch i'r doniau pob un o'r rheini'n cael encor, ac Arvon Hope yn gorfod dod i'r llwyfan saith o weithiau. Y rhain oedd y macwyaid %—Mr. W. J. Roberts, wrth y piano; y Gwalia Quartet; Miss. Cissie Jones; Mr. Arthur Roberts; Mr. Llew. Roberts; Miss Mabel Roberts; a Mrs. Oorbin yu adrodd.

j Ffetan y Gol. I

YS I AfLLL Y BEtRDDl

Advertising