Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

MT GOSTEG. I

Cyh ieddwyp y Cymod. I

Advertising

.04U TU"R 4F0^1. |

RHIWMATIC AC ANHWYLDEB I Y…

!Ein 6nnsftl ym Maneeinion.

News
Cite
Share

Ein 6nnsftl ym Maneeinion. nOFIO DEWI SANT YN YR ALBERT HALL.Naw-n a hwyr ddydd Iau, dathl- wyd Gwyl Ddewi yn y modd mwyaf eithr- iadol yn hanes ein cenedl yma Ni chaed erioed gynifero Gymry'n yr tin fan o'r blaen mewn dau gyfarfod yr un dydd a'r gynull- eidfa mor amrywiola dieithr i'r olwg. Cyf- lawnodd Pwyllgor y Treat ei waith yn llwyddiannus iawn dan lywyddiaeth y Parch J. fl. Hughes; a cblywais tod pwysau gwaith a chyfrifoldeb wedi bod yn drwm ar ys- gwyddau amryw; yn eu plith y Parch. Robt. Williams a Mr f) Lloyd Roberts. Casglwyd ynghyd y prydnawn tua350 o'r milwyr Cym- reig sydd. yn yr ysbytai, a rhoddwyd iddynt bryd o fwyd a chvfnrfod difyr ar ol. Caed anerchiad brwd gan y cadeirydd, a chaneuon gan Miss Gwen Williams, M rs Sephorah Hughes-Prichard, Madam Walker, Lance- Corp. Eifion Thomas a'r Preifat K Jones Caed gwasanaeth y Seindorf perthynol i wersyll Heaton Park hefyd y prydnawn a'r h* yr. Cadeirydd cyfarfod yr hwyr oedd Mr PhiIJipHughes, acy" ei anerchiad dywedodd fod 200 o ysbytai ynglyn â'r rhan hon o'r wlad a 1,700 owelt anjaoer deel reu y rhyfel gwasanaethant i gan mil o filwyr. Er pan ffurfiwyd y Pwyllgor Cymreig gwnaed Ilawer iawn o waith ganddo, a chyfrann yd llawer o roddion. Cynhwysa 60 o ymwelwyr; ac ymwelwyd a phedair mil o filwyr Cymreig mewn45 o ysbytai. Cinhaliwydamlwledd o fwyd a doriiau i'r afwvr hyn. Yr hwyi hwndaeth o bum cant i chwe chant o'r rhai oedd yn y oatrodau vn(' ymreizHea, ton Ilairk, He mae yn bresennol saith mil o filwyr citf a chlwyfus amrywiol genhedloedd. Daeth cynulleidfa fawr o Gymry'r cyl r boedd i'r wiedd heblaw y milwyr a bwytai pawb dan wr jndo ar gerddoriaeth felys yr hen alawon Cymreig gan Seindorf Yr oeddym yn bwyta yn araf neu rwydd yn ol amser y gerddoriaeth. Yr oedd Miss Gwen Williams Madam Walker a'r ddau filwr Thomas a Jones yneaniiachaedanorchiad difyr ac addysg- iadol iawn gan y Caplan Wyn Roberts. Hefyd ychydig sylwadau gan y Parch Rob- ert Williams, ac anerchiadau barddonol gan W D Evans H E Roberts, a'r Pte. T J Owen. Diolchwyd yn ddoniol iawn gan y Cyrnol Adams ac Uchswyddog araU Darllenwyd gair gofid am absenoldeb y Parch J FeHi oedd yn Llundain, a'r Parch ? Llewelyn sy'n glaf. Methodd Miss Lily Rowland? ftlod yno i ganu. Ar gais y Cadeirydd cododd y gynulleidfa fawr i arwyddo trist- wch am farwolaeth Mr Richard Lloyd gyda ehydymdeimlad dwys a'r Prifweinidog a'r teulu. ER MWYN GWRONIAID EIN GWLAD. —Ddydd Gwener a Sadwrn meddiannwyd heolydd Manceinion a salford yn llwyr gan y Cymry pybyr a wertbai y Victory Flag. Dangoswyd sel neilituol gan niter fawr iawn. Y merched oedd yn gwerthu, ac yn llwyddiannus ryfeddol, rhai mewn gwisg newydd hen ffasiwn; ond pawb yn ddeniadol a thaer iawn. Ni fu llun y ddraig goeh a llun Lloyd George erioed mor boblogaidd. Cymru a Chymro dynoai sylw pawb. Casg- lwyd tua 91,400 cyn dechreu gwerthu y Flag. Pan gesglir y cwbl ynghyd bydd ein clod yn fawr. a Cbronfa y Miiwyr Cymreig yn chwyddedig dalu am y llafur. j

Advertising