Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

I ,??0 Big y  frO Lleifiad.

DAU TU"R AFONO

News
Cite
Share

DAU TU"R AFONO Y DDIWEDDAR MRS. W. O. WILLIAMS, ST. JOHN'S ROAD- -Nid oedd fawr o amser er pan fu farw Mr. W. O. Williams, ac yn awr mae ei weddw wedi ei,ddilyn, gan adael amddifaid i alaru ar ei hoi. Hanna Tomley ydoedd ei henw ÙlOrwynol, ac yn perthyn i deulu adnabyddus a pharchus. Cyfansoddodd lawer o ddarnau prydyddol, a phed ymrodd- asai yn ieuanc i astudio'r gelfyddyd gall- asai, o ran ei liawen, fod wedi dod i-amlyg- rwydd. Yr oedd o duedd fyfyrgar, yn wraig ddeallus iawn, ac yn bur grefyddol. Diodd- efodd gystudd maith a blin, a synnai rhai meddygon tddarfod iddi fyw gyhyd. Cleddir heddyw (Mercher) yng Nghladdfa Fazakerley. GUILD WEBSTER ROAD.-—Cynhaliwyd yr uchod yn ysgoldy Ramilies .Hoad dan lyw- yddiaeth Mr. Owen Morris. Cymerwyd rhan mewn adrodd, canu a chanu penillion gan Miss Morris, Mr. Emlyn Hughes, a Miss Lily Owen; darllenwyd amryw lythyrau oddiwrth y milwyi^^ a ^cliafwyd gair gan Meistri Isaac Davies, T. J. Griffiths, a Rd. W illiams.—W. G. J. TYSTEB PEDROP.— Eglwys Annibynnol Abersoch, trwy law Mr. OwenWilliams.-Y Parch. J.Mostyn, 2/6 Mr. Richard Jones, 2/6; Mr. Ellis Thomas, 2/6 Mr. Owen.Williams, 5 Mr. William Williams, 2 j- Mr. G. Davies, 2/- Captain Hughes, 2 Mrs. Ctept. Griffiths, 2/6; Mrs. Capt. Williams, 2/ Mr. C. Davies, 2/ man roddion, 1 j3. Eglwys Marsh Lane, Bootle, trwy law Mrs. Albert Jones Mr. a Mrs. Edward Roberts, Bank House., 10/6 y Parch. a Mrs. 'Albert Jones-, 19 Earle Road, 5/ Capt. T. WilliamS) 5/_ Mr. Lewis Jones, 2/6; Mr. a Mrs. Martin, Boundary Street, 2/6; Miss Gwladys Rob-. erts, 2/ Mr. J. Hughes, Beatrice Street, 2 man symiau, 3 Eto, trwy law Mr. R. Williams :—Mr. R. Williams,' 137 Thornton Road, 2/6; Mr. W. H. Roberts, '170 Peel Road, 2/6; Mrs J mea, Oak Street, 216; Mr. J ohn Evans, # 32 Monfa Road, 2/6: Mr. W. Thomas. 60' Isaac Street, Dingle, 2;- Mr. R. J. Griffiths, 58 Tennyson Street, 2 /(j Miss Nelli(I Griffiths, 58 Tennyson Street, 2! man symiau, 0 Birmingham, trwy- law Mr. R. Jervis Mr. W. James, Salisbury Rd., I l,'l Sergt. R.O. Morgan, Australian Imp. Force. 10/- Mr. H. Glynn Jones, Island Lodge, 5,)-- Mr. R. Jervis, Lo ells Street, o Mr. D Evans, South Road, 3 Mr. E. Lloyd.. Anglesey Street, 2/6; Mrs. Lloyd, eto 2/6 Miss Gwladys Lloyd, A.N.C.M., eto, 2/6 Mr. W. Evans. Gmldford Street. 2/6; Mr W. Wa-tkin, Frances Road, 2/6 Mr. L. Ll Davies, Bushney Street, 2.16; Mr. Llew Hughes, Weston Road, 2/6 Mr. J. T. Ed wards, !Bennett Street, 216; Mrs. Edwards. eto, 2 j6 Mr. Llew Davies, Barker Street,2 /6; Mr. Ed. Jenkins, Anglesey Street, 2/6. Misses E. a M. Pritchard, Archibald Road 2/6 Mrs. Humphreys, Sutton Street, 2/6 Mrs. James, Wheeler Street, 2 /6 P.C. Her bert Williams, 2 Mr. T. J. Evans, Carpen- ter Road, 2 Mr. D. Davies, Guildford Street, 2/- Mr. J. E. Roberts, Smethwiek 2 man symiau, 4 — £ 4 /11 FY EWYRTH WILLIA-li.-Se-f y diweddar Mr. WM. Williams, 18 St. Johns Road Bootle. Ato ef, pan letyai yn Romeo St. y deuthum gyntaf tua chwe blynedd ar hug- ain yn ol. Yr oedd y pryd hwnnw newydd syrthio mewn dwfn gariad a'r cynghaneddkm. ae yn ymgyfathrachu a'i gyfaill Treflvn., Caergybi anfonai englyn iddo fel puzzle. sef dim ond y geiriau blith draSlith, iddo ef eu dwyn i drefn yn englyn taclus. A gwnai. yntau gyda mwynhad. Ond un tro bu mewn penbleth efo Ilinell. Dywedais wrtho nad oedd y Ilinell yn iawn—ei bod wedi wedi twyllo'i hawdur,ni amheuodd mohonom. ond rhaid oedd mynd a hi i'w dangos i John ei frawd, ac wrth gwrs dwedodd yntau'r un peth amdani. Gwnaeth lawer o linellau pert. Cofiaf yn dda fod Dr. Pan Jones yn bwriadu dod hyd y wlad i efengylu mewn I an, ac_iddo yntall wneud englyn cyfiawn iddo ;— Cadarn ei bwnc vdvwr hen Ban,—a'i let Drwy y wlad fel taran Yn ei ddull, pan ddaw allan, A'nboeth ar fyd byth o'r Fan." Ybore cyntaf y deuthum yma euthum gydarri cefnder Johnny bach i weld bedd Modryb. sef ei annwyl Magi(y soniai gymaint"amdani) yn St. Mary's. Bootle, a deuthum yn (>] Q'?" englyn yma iddo Yn syn drist o swn y dre—y deuais I'r dawel fud fangre Er wylo uwch ei hoer le • Ni ddaw Modryb ddim adre. Aeth adref heb unwaith edrych—ar fyd Y trafodion rnynych Ni fynnai ef fyw yn wych Neu gyrraedd enw gorwych. Min nos, difyr mewn 'stafell—fyddai et A'i ddiofid bibell, Yma'n wir fai dim yn well I'n awch llawn na chael Ilinell. V Cadd lonydd—cadd oleuni-y nef wen I'w fanwl hyfforddi, O „'wydd ofn ehedodd i Wlad fyg i wel'd ei. Fagi. Gwilyrn Deudraeth, -0-

; MARW

Advertising