Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Marwolaeth

Ffetan y Gol.

News
Cite
Share

Ffetan y Gol. I I- Mawrth Ynyd. I MR. yn xawr pe cai rhywun yn rhoddi ystyr a tharddiad y gair Ynyd yn Y Brython. Yr ydym wedi chwilio a throi tipyn ar y Geiriaduron, ond heb gael ond ychydig oleuni ar y pen. Dywed un ei fod yn dod or gair Ennyd-dechreu cyfnod, etc. Credwn y byddai cael ystyr a thardd- iad y gair o ddiddordeb i lawer o ddarllenwyr Y Brython.—Yn bur, Pwllheli. DAVID GRIFFITH. ILCymreigiad 0'1'1 nitium (dechreuad neu gychwyniad peth) Lladiri yw Ynyd ac Inidium Quadragesima yw'r term eglwysig am Ynyd y Gra.wys. Y QDL.] i Tysteb Pedrog.  S"Caniatewch' mni'?hysbysu fod yr 1 i dal?r tanysgriRadau at yr uchod yn cael ei estyii hyd y dydd olaf ym Mis Mawrth. Bydded i bawb sydd yn bwriadu tanysgrifio wneud hynny ar unwaith, ac hefyd diolchir i'r rhai sydd wedi iaddo symiau neilltuol i dalu'r eyfryw'n fuan, fel y gellir cau'r cyfrifon yn ddiffael ar y dyddiad hwn.—Yn gywir, I O.L.ROBERTS. R, VAUGHANJONES; J Ysg. Chwff. 24, 1917. Hiwmor yn y Seist, AXINWYL MB. GOL,—DarHenais lythyr Mr. J. R. Morris yn Y Brython [diweddaf o dan y pen uehod a bias, "Fel iarj yn|sengi ar farwor y troediaf innau gyda'r gair hiwmor [yma. Periglhiwmorys am hu- morens fuasai mynd yn Huw -Nioi'i's fel y dywedodd cyfaill wrthyf. Modd bynnag y mae i eiriau benthyg eu hacen eu hunain (cym. ffilosoffi) ac os am dderbyn hiwmor.' i'r seiat, rhaid derbyn 'hiwmorys' hefyd mor bell ag y gwelaf fi. Ond atolwg, pa beth a ddywed y "\bIaenoriaid ?|| Gwelaf John Morris Jones, Ifor Williams, Tecwyn, Gwynn Jones, Peclr Hir, Pedrog, Puieston, J. H. Jones, etc., yn Ilechun ddistaw, yng nghornel y set fawr a ninnau'ndisgwyl; y weledigaeth o'r cyfeiriad hwn. Dowch, wir, frodyr, chvedwch air. Y maelarnaf flys dweyd gair bach am bethau eraill a'm taraw- odd yn Y Brython diweddaf. Yn eich llith ragorol chwi—Y Gol. Oddicartref-gwelaf ddefnyddio ohonocli y gair 1 Haw,' am sig- nature. Ai oni fuasai 1 llofnod yn llawer iawn gwell ? 'Dwn i ddim ond yr wyf yn ei hoffi am ei fod yn cadw'r f sydd wedi colli ar lafar o'r gair llaw(f) a chredaf y dylid ei arfer bob eyfle posibl. Cyn terfynn, dywedaf i chwi stori. Yr oecldwn yn ym- gomio gyda hen iareigai-i unwaith, a di- gwyddais, ddweyd wrth son am rywun: Wel, tydio ddim yn rhyw ddysgedig iawn mwy na minnau." Gwrando, machgen i," ebe hithau, "Twyt ti ddim yn gwneud dy hun yn ddim callach na mwy dysgedig wrth ddweyd fel 'na. Meddyliwn am y digwyddiad wrth ddarllen paragrafE 5 yn illitli Y Gol Oddicartref —y'Gol anllythrennog" yn ei dyb ei hun. Ha frawd, trugarha wrthyt dv hun Yn bur, St, ,1 ?- ? DAVIDf I.O^ LANDS. Swydd fa Yr lf,ydclyi?iig. 0-?.

Gorea Gyroro. yr on OddieartFe…

f Yr Wyl Ddirwestol. )

Advertising