Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

Advertising

Trem i—Ai rhy ddlweddarP

Trem li.-Croos-ddad-leuonI

Advertising

[No title]

Trem Ill.-Pwnc y Baril Cwrw.

News
Cite
Share

Trem Ill.-Pwnc y Baril Cwrw. Yr hyn y mae pob carwr sobrwydd yn rhwym o ofidio o'i herwydd yw na chyfyng- esid yn fwy ar y Fasnach mewn Diodydd Meddwol. Llawenheir fod y felltith hon i gael ei chyfyngu i ddeng miliwn o farilau cwrw, ac felly chwanegu 600,000 o dunelli at ddeunydd ymborth. Ond y gresyn yw y bydd eto gynifer o dapiau'n gollwng diod dinistr i'r cwpan yscymun. Dyma'r coffi a'r cocoa diniwed yn cael eu batal, y te co "JI"- diwenwyn yn cael ei gyfyngu, coed yn cael eu gwahardd dros y don, yr afalau a'r eur- afalau'n cael eu cadw draw, a'r un modd v tomato blasus ac iachus. Ow na fuasai'r baril yn cael ei Iwyr wahardd hefyd Ond rhaid cofio mai nid mater i'r Prif Weinidog yn unig yw dwyn Act Senedd trwodd. Mynegodd ef ei farn yn groyw am y Fasnack ers llawer dydd, a chredwn mai ei ewyllys fuasai ei tharo'n ei thalcen baril, a gollwng ei melltith i'r gwter i gyd. Eithr mae yn y Senedd amddiffynwyr iddi, ac nid ychydig yn elwa oddiwrthi, a dyna'r anhawster mawr i'w thaclo hi. A chofier hefyd fod seneddau a chenhedloedd ereill yn y rhyfel hwn. Rhaid i Senedd Prydain fod ya ofalus ynglÇn a rhyw bethau sydd i fewn yn y cynllun cynygiedig. Gwaith cynnil a go anodd yw tynnu allan gynllun syn ymyrryi- a buddiannau gwledydd eretll a chadw'r cytgord a hwynt. Ac mae cytgord ar hyn o bryd o'r pwys mwyaf. Ond darfu i ra ohonync hwy ddelio'n fwy llym a dise-emoni ag alcohol nag y gwneuthom ni Ar y mae'n resyn na fuasai'r wlad hon yn gallu sicrhau cytgord ymysg ei phoblogaeth ei hun fel ag i Iwyr wahardd gwerthiant y diodydd meddwol-o leiaf yn ystod y rhyfel. Yr ydym, yn ol fel y'n rhybuddir gan y Llyw- odraeth ei hun, wyneb yn wyneb a'r misoedd difrifolaf yn yr argyfwng," yatorfeydd eis rheidiau cyffredin yn is nag y buont erioed, ac eto'n caniatau gwastraffu cannoedd o filoedd o dunelli o ddeunydd ymborth ar gwrw brhg haidd." Ac nid mater. ymborth yn unig yw'r gwastraff ar ddiodydd meddwol, eithr hefyd rhwystro'r cyfraniacf cyflawn a theg ar yr ystdr honno, gan wneuth- ur cam a'r dosbarth rheitiaf iddynt gael eu rhan. Er enghraifft, mae rhieni medd-vroni nid yn unig yn prinhau dogn eu hymborfeh eu hunain, eithr hefyd 511 ysbeilio eu plant o'r unrhyw. Mae'r dyn a ad ei deulu mewm eisieu bara beunyddiol er mwyn porthi ei flys ei hun yn euog, nid yn unig o wasfcraff, eithr hefyd o greulondeb at y rhai sy'n di- bynnu arno. Ie, gresyn, gresyn, foci cenedl wedi suddo mor ddwfn i gors soeglyd y Ddiod fel ag i fethu dringo allan ohon pan mae hi mewn perygl bywyd

Advertising