Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

' 8? GOSTEG.1

OYoni ,'{}(JR

Cyh ieddwyr y CymodI Y Sabath…

Bwrdd y Penodiadau i .Gynfu."

I Heddyw'r Bore I

Advertising

I Ffetan y Gol. I

I Goreo eymyo, ye an Oddieantpe…

Family Notices

Advertising

IOAU TU"R ArON.

News
Cite
Share

TRINITY ROAD (A).—Chwef. 3. cynhaliwyd cyngerdd gyda'r plant oedd wedi ymgeisio yn Eisteddfod Plant Bootle, ond heb gael y gwobrwyon cyntaf. Hefyd, rhoddwyd te campus iddynt. Gweinyddwyd yn siriol gan Mrs. Oldfield, Orrell Road Mrs. D. Davies, Beech Street; Miss Gwladys Jones, a Miss Freda Jones, 2 Exeter Road. Rhoddwyd tliritalau yn ehelaeth gan Mrs. J. Jones, Hero Street. Llywyddwyd gan y Parch. W. Roberts. A dyma ichwi. Mr. Gol., raglen Gym- raeg litn loyw. a fuasai'n glod i unrhyw Ysgol Sul ynghanol MOn. Ni threnga'r hen iaith byth yn ein plith cyd ag y'i pareblir mor glir a chroew a'r tro hwn: Hen wlad fy Nghadau, Mr. J. Thomas. Anerchiad gan y ilywydd. Can, Hoff yw Iesu, Ruby Nicholson. Ad- roddiad. Promotion, Doris I>,vies. Can, Nos Calan, D. Leslie Thomas. Adroddiad, Mary fach groes. W. J. Rowlands. Cygtadleuaeth adrodd stori Gymraeg roddid ar y pryd. 1, Rees Owen cyfartal ail, May Jones a Myfanwy Thomas. Can. Yn Nyffryn Clwyd, Jackie Jones. Adroddiad, Y dyn meddw, Rees Jones. Can, Y deryn pur, Ceridwen Rowlands. Adroddiad, Y Ni, Freda Jones. Deuawd, Bywyd yn y wlad, Ceri a Maggie Rowlands. Canu penil!ion,Mr. J. Thomas. Adroddiad, Saner ein gwlad, Myfanwy Thomas. Cftn, Merch y melinydd, Freda Jones. Diolchwyd yn wresog gan Mri J. Jones, Hero Street a T. Williams, Viola Street. Teimlad pa wb ydoedd ei fod yn gyfarfod neilltuol o flasus. Drwg iawn gennym fod Walter Frederick Lloyd, mab ieuengaf Mrs. John Lloyd, 85 Lambeth Road, a chefnder y Caplan W. Llewelyn Lloyd, ymysg y rhai a gollodd eu bywyd ar y Laurentic. Ymunodd &'r Llynges pan dorrodd y Rhyfel allan, fel shipwright. Gwr ieuanc o gymeriad dilychwin, a gerid gan bawb a'i hadwaenai, vn gwir oialu am ei fam weddw. a rhagolygon da o'i flaen. Ond aeth yn aberth i gynddaredd y Rhyfel yn wr ieuanc hardd a lluniaidd pedair ar hugain oed, a chalon pawb sy'n adnabod y teulu yn cydymdeimlo'n ddwfn a'r fam, y brawd a'r chwaer. MARWOLAETH MR. THOMAS JONES. 19 NEWMAN STREET.—BU farw y gwr da uchod Chwef. 1 yn 72 mlwydd oed. Brodor ydoedd o Henllan, Dinbych. Daeth i Bootle dros 50 mlynedd yn ol. gan ymuno ag Eglwys M.C. Bootle. Bu am dymor pur hir yn aelod o Eglwys Peel Road, ond dychwelodd i Stanley Road. Bu'n weithgar a pharchus yn y ddwy eglwys. Edrychid arno fel un o'r athrawon mwyaf llwyddiannus gyda'r plant, a mwynheid ei weddTau gan bawb. Gedy weddw, merch a thri mab i alaru ar ei ol, gwenau'r Nef a fo arnynt. Rhoddwyd ei weddillion i orffwys ym mynwent Longmoor Lane Chwef. 5. Gwasanaethwyd gan y Parch. O. Lloyd Jones, M.A., B.D., alr trefniadau ynq ngofal Mr. P. Lloyd Jones, Stanley Road. GUILD WEBSTER ROAD.—Cynhaliwyd y cyfarfod yn Ysgoldy Webster Road, a chymerwyd rhan fel y canlyn,-CAn, Miss May Hughes, a chan gan Miss Winnie Williams. Darllenwyd ystori ddiddorol gan Mr. T. J. Griffiths, o lyfr oedd wedi ei ysgrifennu gan drafaeliwr pan yn teithio trwy Gymru, a darllenwyd llythyrau oddiwrth ein miiwyr a dderbyniwyd er y cvfarfod o'r blaen. can gan Mr. Emlyn Hughes, ac adroddiad can Mr. T. C. Davies. Arweiniwyd yn ddoeth gan Mr. R. J. Jones.-G.O. W. Y DIWEDDAR AIR. WM. LEWIS.—Un o aelodau ffydd- Ion eglwys Fitzclarence Street oedd ein d.weddar gyfaill ac yn bur adnabyddus i laweroedd o weithwyr y Dref yma. Bu am flynyddoedd lawer gyda'r diweddar Mr.Smallwood a fu o fawr gynhorthwy i ugeiniau o fech- gvn euanc a ddeuai o Gymru—yn eu mysg Wm. Lewis Bu'n gorwedd y pump neu y chwech wythuos ddiweddaf' ond ni welsom anvydd grwgnach amo-yn hytrach' canrno I yr oedd. Mae ein cydymdeimlad yn fawr a'i weddw a'i tri inab--un yn Ffrainc y liall gyda'r Llynges y trydydd ar T reimport, a'r pedwerydd wedi cael rhyblldd i ymuno a fel os bydd raid i'r Hall hefyd fyned y gadewir hi ei hunan, Claddwyd ddydd Mawrth yr wythnos ddiweddaf. Gwasanaeth- wyd gan y Parch. G. B. Jones, B.A., B.D. Tystai Mr. Jones iddo ef eniiill profiad newydd yn ystod ei ymwel- iadau a Mr. Lewis yn ystod ei waeledd. Yr oedd W. Lewis wedi dod yn aelod gweithgar a defnyddiol iawn yn yr eglwys. Yn athro llwyddiannus, a'r Beibl hardd a gafodd gan ei ddosbarth yn brawf fod yna hoffder mawr y naill at y llall. CludwyA yr elor gan bedwar o'i gyd-weithwyr o Mri. Watson & Co., sef Mri. Robert Jones (Mynydd Sion), R. Jones (Webster Road) Thomas Jones (Peel Road) ac Edward Jones (Stanley Road). Gofalwvd am v claddu gan Mr. J. T. Jones, Breck Road Nid oes gennvm ondHyrnuno ar i Famwr y Gweddwon a Thad vr Amddifaid daenu Ei aden dros y weddw gartref,a'r bechgyn yn eu gwahanol fannau —Hen Gyfaill CYMDEITHAS LLEN A CHERDD CHATHAM STREET — Chwef 6 traddodwyd un o'r darlithiau mwyaf adeiladol gan Mr G W Hughes, LT.S.C. ar Emymu, Tonau., a Chaniadaeth Mae Mr. Hughes wedi gwnputhur gwa th rhatjorol ynglyn a chaniadaeth y cysegr a chanddo allu i fod yn ymarferol a diddorol pan yn annerch cyn- ulle dfa ar y mater. Diolchwyd can Mr .i.qhiigh Hughes a J. J. Bebb. Llywyddid gan y Parch. R. R. Hughes B.A -R. E. R. --0--