Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

.---Clep y Clawdd

News
Cite
Share

Basgedaido'f W!ad. NANTLLE.-Rhoddwn y sylw blaenaf i'n milwyr dewr. Dyma'r newyddMn di- weddaraf am danynt:—Ellis, mab Mr. Owen Williams, Tan y line, Tal y Sam, yn beryglus glaf mewn ysbyty yn Ffrainc, er Ion. 4. Un brawd i'r milwr dewr yn gorffwys yn naear Ffrainc. Henry, mab Mr. Robert H. Owen, Pen yr yrfa, Tal y Sam, wedi el glwyfo'n enbyd yn yr un wlad. Hughie, mab Mr. Hugh Evans, Water Street, Pen y Groes, yn glaf mewn ysbyty ym Mesopo. tamia. Brysiwch wella, fechgyn. Dyn,a'r milwr J. Morris Parry, County Road, Pen y Groes, yn canu mewn cyngerdd yn Cairo, "Bwthyn bach t6 gweUt" oedd ei gan, a hiraeth, mi wrantaf, yn llenwi llawer rryn- wes am gael golwg unwaith etc ar fythynod gwyngalchog Cymru———Bu ein haelod sen- eddo!, Mr. Ellis Davies, yn annerch cyfarfod cyhoeddus yn Nhal y Sam nrls Fawrth. Traethodd eiriau'n IIawn gwirionedd a sobrwydd.——Dal i helpu pob achos da y mae ein Cwmni Drama. Nos lau yr oedd- ynt yn Neuadd Dre Pen y Groes, yr elw i Horeb (W) a nos Sadwm yn Ysgoldy Bryn Aerau yn perRormio er budd achos Bedyddwyr Pont Llyfni.——Prynhawn dydd lau bu angladd Mrs. Mary Williams, Canton House, Pen y Groes. Bu farw yn 77 oed. __Dal gyda ni mae Mr. Rhew o hyd, ac wedi cymryd em hafonydd a'n llynnoedd yn garcharoridn, ac yn bygwh y mcr mawr Ilydan.———Nos Lun yr oedd cyfarfod yn Ysgoldy SaMn, Pen y Groes, i geisio sefydlu Cymdeithas Gynhilo yn e;n mysg. Syniad ardderchog iawn, a theilwng o gefnogaeth pawb, end ar hyn o bryd prin yw tairaid y chwareJwr, a lied brin yw ei enilli'-n hefyd er hynny dichon, gyda gofal y gellir cynhilo yehydig, "fel nachollerdim/' O'JS HriN SIP,-SEP SIR FON.-Gwr ieuanc rhagorol oedd y Preifat S. E, Eaton, mab i arolygydd HineII y L.N.W.R. yng Nghaergybi, a fu farw o'i glwyfau yn Ffrainc yn un ar ddeg ar hugain oed. Cyn wyn.ebu r Taro Mawr gwnai ei waith fel stiward ar un o longau y ewmpeini sy'n mordwyo rhwng V dref a Dulvn. —Dyna drwm i 'w deu!u oodd derbyn corR Mr. D. J. T.homas, Myrtle ViUa. Caergybi. Cwympodd dros y lanfa yn Greenore, ac yn y doc yno deuwyd o hyd i'w gorS. Efe'n beiriannydd, ac wedi bod gyda'r cwmni am ugain mlynedd, ac yn anterth ei ddydd.——-Yn y Village Hall yng Nghemaes, bu cyfarfodbrwdi hyrwyddo mudiad y gwirfoddolwyrmilwrol. Y Cyng- horwr W. Hughes Jones, Bryn gwyn, yn y gadair, a Mr. Hugh Pfitchard, LIangefm, yn taau llewych ar y cynUun. Dros bump ar hugain yn ymrestru i gychwyn, a Mr. Ivor Morris, Shop, yn ysgrifennydd.—— Yng nghapel Wesleaid Trefor clywyd PJenydd ar ei hon bwne, a than ei ysbryd a''i ddawn yn llosgi'n eirias. Sieryd'yngryf'dros Iwyr-waharddiad.——Dyna lythyr calr.nnog a anionodd y Priefat Wm. Jones at et natnt, Mr. a Mrs. John Jones, High Street, Llannerch y Medd, yn yr hwn y dywedai ei fod fel Uew, ac nad oedd berygl iddo dorri ei gaion. "WnaiS dim dorri fy nghalon/'ebai, "end ergyd drwyddi." "Aomae'n dda gennyf gael gwasanaethu fy Mrenin am gwlad.- __Y Karmwr piau hi. Un Mr. Owen, Fferam Paradwys, yn derbyn un bunt a thrisain am darw yn Llangefni y dydd or blaen, a dwy bunt ar bymtheg a deugam am darw dwynwydd arall. Paradwys yw hi ar rai, beth bynnag am eraill.——Dyma fel y ceisiasom odii'n teimlad ar ol y ddau frawd hawddgar a aeth dan y rhew yn Rhosneigr :— Dan y rhew, ddau fachgen annwyl, Dyna brofedigaeth drom Daeth eu diwedd heb ei ddisgwyl- Wermod lanwodd gwpan siom Tristwch angeu lanwai'r cartre, Daeth i mewn heb guro'r drws, Chwiliwyd, cafwyd yn y bore Dan y thew ddau frawd bach tlws. Yn y Hyn y ddau yn soddi, Dan y rhew-ar hyd nos Lun Ond heb deimlo dim o'r oemi— Yn eu marwol drymuyd hun Bore drannocth, dyna'r newydd Dorrai dros y fro'n bruddhad Dan y rhew gerllaw ei gilydd, Ofid dwbi ma.m a thad Bore Hun y ddau m.or llawen— Pell y bedd a newid byd Cyn y Sul, yr un dywarchen ? Geid yn cuddio'u gwedd. yn.ghyd Rhy ddiweddar, er mor ba.rod, ? Ydoeddhelp cyfei.!U.on glew .àn.geu'n ddistaw, cyn eu dyfod, W'I)aeth ei wai.f.i o doii. y rhew. I Llygad AgO'f'8d. 11

Basgedaido'f W!ad.

 E!B Cenadt ym ?mBinson.…

Advertising