Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Clep y Clawdd sef Clawdd Offa. fGAN YR HUTYN.] I Bie mae'r Prif.-Y peth pwysicaf yn y Senedd yr wythnos ddiweddaf oedd, nid oedd y Prif Weinidog yno. Yr oedd ei absenoldeb ef o fwy pwys na phresenoldeb pawb arall. BIe mae'r Prif ?" gofynnent. Ond nid oedd Hals ma neb I ateb. Gallai ef roddi cyfrif da amdano't tan. Fe wna hynny pan ddaw'r galw. A pylied ygwybed a iu'n gwaeddi. Nid adeg I golU amser ydyw nac i ddilyn seremoni wag, 4nd i wneud popeth a allwn. A dityn hynny o -chwyl yr oedd y Prif Ue yr oedd galw fwyaf amdano. Ie, ble mae Lloyd George Ble nad yw ? Dywedodd rhywun yn sarug am y thrmry ein bod yn credu fod Llwyd o Wynedd yn hollalluog. Ond conwch chwi," meddai thywun mewn atebiad, nid yw ond leuanc *to. Yng ngolwg y byd i,gyd yn gyian,y <iae y nesaf at yr Hollalluog ers tro mawr. t' mae ei ddlogelwch ef hefyd yn gorfEwys ar ei Mosrwydd at y Dwyfol Ddoeth a'r Netol Nerth. 6adawer ]lonydd i'r Prif wneyd ei waith. Metewch, Solion! y rhew -Mae pob man yn rhewl gan yr <terfel enbyd, pob pwll a Uyn a chamlaa. Ofnir ya awr y rhewa'r m6r, a dywedir fod yr Ellmyn- Mid yn troi eu submarines yn skates er croesi y Gogleddfor tuagatom. Bydd angen yr ,Home Defence yn fuan I diogelu ein gwlad Osld o ddifnf, beth petal y Straits o Dover yn i&ewi trosodd ? Beth wedyn ? Ble mae Lloyd George .è Cewch weld ei fod wedi mynd i nol ti skates, ac ni synnwn ni newyn nad efe fydd y cyntaf i groesi. ? Dechreu'r diwedd.-Canfyddir ei fod wedi <iyfod ar ben ar yr Ellmyn yn awr-gwil hynny « hun erbyn hyn, er mor ddwl yw. Y mae am \ierfynu'ndeilwng ohono'i hun, ac ar yr un UmeIIau ag y cychwynnodd;"seftrwy' erchyll- ter cethemaidd. Ymladd yn ddall y mae ers dyddiau-taro tuagat nid oes wahamaeth pwy-mad, blind, frigbtfulness. Mae y diwedd ar ddyfod Bin John ni ar t fyny.-Fsgyn y mae hwn o ddydd i ddydd tra Hawer ereill yn myned o'r golwg. Mae yn rhol genedigaeth i ryw gynllun newydd neu ei gilydd o hyd at ddyrchafu ei wlad. Efe yw y cenedlaetholwr mwyaf pybyr yn Ewrop heddyw. Ein haelod ni ar Y Clawdd yw ef. Mae dyfodol disglair o'i flaen ac i Gymru drwy ei ymdrechion difUno. Daliwn ei freichiau i fyny, frodyr Pawb yn rhoi Bentbyg.Gwlad gyfoethog yw honno sy'n. medru cael benthyg gan ei deiliaid ei hun i gyflawni ei hangen. Ar ol hyn fe fydd y wiad yn meddwl yn uwch o'i deiliaid, a'r deiHaid o'u gwiad Nid dangos gwladgarwch a wna hyn, end ei ennyn. Noson qo', Delyn.-Clywir sain y Delyn ar y Clawdd yma yn amiach yn ddlweddar nag y bu. 'Does yr un wlad wedi hoiB'r delyn fel Cymru collwyd ht am flynyddoedd o'r tir, end nid yn hoHol. Gwelir ei bod ar ddychwelyd. Mae gennym lawer yn astudio ei hanes heddyw ac yn medru ei chemcio'n swyn- hudol dros ben. Mae y telynoresau yn cynhyddu yn eu nifer o flwyddyn I Swyddyn a thoc ni fydd cyfarfod yn gyflawn heb sain y delyn dant. I fewn a hi,—mae lie iddl. Cenhadwr eto.-Gellir meddwl wrth gynHer y cenhadon yn y wlad hon ar hyn o bryd fod y cenadaethau wedi eu symud o'r gwledydd estronol i'r gwledydd cartrefol, a hwyrach mai da fuasai hynny, Dywedir gan rai fod dych- weledigion y gwledydd pell yn well Cnstion- ogion na nyni. Hwyrach mewn flynyddoedd I ddyfod mai nyni fydd y gwledydd pell ac anwar ac y byddant hwy yn anfon eu brodorion yma i'n gwarelddio a'n hefengyleiddlo. Mae'n ed- rych yn debyg felly'n awr, gan niter y Cenhadon sydd yma. Croeso etc i'r Parch. Dafydd Jones o'r Congo. Anifeiliaid Rbeibus.-Felly y geilw un o bapurau y Clawdd aelodau Cyngor Plwyf Brymbo. Wel, wel, both sydd wedi dyfod iddynt ? LIawer o lysenwi sydd wedi bod o dro i dro ar y Cynghorau hyn, ond dyma y mwyaf ofnadwy eto. Sut y beiddia y cadeirydd mwyn ymddangos ymhlith y fath rai ? Vicious animals y gellw y papur lleol hwynt, a'r cyntaf a enwir yw'r caredicaf a'r tyneraf ei galon o holl feibion dynion—sef y Parch. Talwrn Jones. Rhaid fod yma gam tarn neu gam argraff neu hwyrach gam orgraS. Disgwylir ymddiherad yn y rhifyn nesaf. Rhoir y bai ar Ddiawl y i Wasg, neu ar y Kaiser, cewch weld, neu fe rennir rhyngddynt. Noson eJo'r alawon Cymreig.-Rhaid mai noson ddifyr a hapus fu hon. Ym Mynydd Selon, y Rhos, y caed hi, yn yr ardal lie ceir y rhan fwyaf o'r pethau goreu sydd. Y Parch. J. Hywel a fu'n hulio'r byrddau a'l ddawn a'i wit pared. Cawsom hefyd gan ar lais a thonc ar oSeryn yn dwyn yralawon yn fyw ger ein bronau gan wyr hyddysg a'u crent. Nos&n felys iawn. Llysenwi Lleoedd.-Mac golwg dra thruenus ar yr enwau Cymreig sydd oddiamgylch y Clawdd yma, y rhan fwyaf wedi eu IIIndagu gan estromaid, ac fel y m aent nid oes lun na phryd arnynt. Ceisir yr wythnosau diweddaf gan rywrai osod eu hystyr a'u hanes ar bapur, ond 0 ryfedd y cawdal. Mae y bob lhyn yn meddu dychymyg byw iawn. Fe arferent osod mymryn o synnwyr, gwnaent yn Uawer gwell, a byddent yn fwy agos i'r gwir. Druan o'r hen dref—sef trei Gwraig Sam. Mae whims y doethion hyn wedi yagaru Sam a'i wraig, ac ni cheir y naill na'r Hall er chwilio am danynt —" Ble mae Lloyd George ?" rsgolion <SM/ y Clawdd.-Cynhelir cynad- leddau lawer o dro i dro, i ystyried sefyllfa'r Ysgol Sul,ond I ddim d6nt yn y diwedd. Yr angen mwyaf sydd am athrawon cymwye. Nid yw'r athrawon sydd gennym wedi eu hyrForddi i'r gwaith. Cyn y ceir athrawon wedi eu gwir hyirorddi,ni eUir disgwyl ond myned o'r ysgolion o'r drwg i'r gwaeth. Rhaid cael system newydd a chadw ati. Caed cynhad- ledd wir dda yn yr Wyddgrug yr wythnos ddi- weddai. Talu iair punt <KU ei wely.-Dirwywyd un Dafydd Jones, Rhos, I dair punt am gysgu yn y lofa. Profwyd hyn yn ei erbyn er iddo gelsio gwadu. Felly costiodd ei wely iddo y noson honno yn o ddrud. Gallasai, o arfer synnwyr, brynu gwely cyfan am lai bris, ac hefyd ei ddwyn o naen ei well. Conwch gadw'n enro, frawd. Dal i ddiota.-Yn ol adroddiadau y llysoedd gwelir mai dal I ddiota y mai'r yfwyr o hyd. Credaf fed pethau'n well ar y Saboth nag y buont, er fed He I wella. Ond ni cheir I!wyr wellhad nes cau. DarlÙhwyr y Clawdd.-Rhos (B) Cathrin o SÙna, gan y Parch J. T. Jones, B.A., Dmbych. Cefn (C.M.) Rhyddid Crfyddol, gan y Parch. J. T. Jones, B.A., Rhosddu. Penarlag (M) T Beibl yn Ffrainc, gan y Parch.Ward Willtams, Gwrecsam.p-.Abertawe r Pregethwr a'r,-Gzoran- dawr, gan y Parch Idwal Jones, Rhos. ——o——

.---Clep y Clawdd

Basgedaido'f W!ad.

 E!B Cenadt ym ?mBinson.…

Advertising