Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

frem t-M

Irem !)-0chr y Cerub:aid.I

News
Cite
Share

Irem !)-0chr y Cerub:aid. I Pan ysgrifennir y nodiadau hyn, nid oes I newyddion neilltuol neu anghyffredin o feysydd y rhyfel Nid yw perthynas Ger- mani ag America eto'n hollot glir. Hysbysir fed Ilysgennad America wedi cychwyn o Berlin, a Hysgennad Berlin ar gychwyn o Washington ond teimla dyn fed rhyw duedd yn y nail! a'r Hall i eilfyddu gwraig Lot," ac edrych drach eu cefn, fel pe'n anfodlon I ymado, ac yn amheus ai ni elHr atal yr ymddatod. N1 fu difrod suddlongau Ger- mani'r dyddiau diweddaf lawn cymaint a'r dyddiau blaenorol. Dywedir fod Dr. < Wilson yn gwylio a fydd i Germani ladd chwaneg o ddinasyddion Americanaidd, ac os gwna y bydd iddo gymryd cam pellach nag a wnaeth hyd yn hyn. Ar hyn o bryd, nid yw'r ArJywydd yn ymddangos fel pe'm barnu fod achos iddo gyhoeddi rhyfel 3 Germani. Yn wyneb hanes y gorSennoi, anodd gwybod beth yw ei safon gyda golwg ar y trosedd yn erbyn y newtraliaid a dyn- oliaeth fel ag i hawlio ganddo gymryd ochr weithredol yn y rhyfel. Anfonodd y Prif Weinidog, Mr. Lloyd George, genadwri gref,, ar achlysur Dydd CoSa Lincoln, i'r New rork Times, yn tynnu allan gymenad ac yn egluro safle y gwr mawr hwnnw yn y brwydrau a ymladdwyd dan ei arlywydd- laeth hanner canrif yn ol. Carwr hedd oedd Lincoln, ond digon craS I ganfod seiliau hedd mewn cynawnder, a digon dewr I ymladd dros gynawnder pan oedd raid Rhaid 'a fu, ac fe gafwyd salt gadarn I Weriniaeth a safai dros lawnderau dynoliaetb. Dyma'r dyn, pan oedd leuanc, a welodd Sair caeth- welsion, ac a gynhyrfwyd gymaint ya ei ysbryd fel y tyngodd, Os byth y caf gySe i daro'r peth yma, mi a'i trawaf yn galed, yn enw'r Hollalluog Dduw Ac felly y gwnaeth—wcMM rhyfel. Dehgys Mr. Lloyd George yn eglur nad yw'r Cynghreinatd heddyw ond yn ymladd brwydr Lincoln droe ddynoliaeth yn ei btaen. Yn erbyn y caethf wasiaeth y mynnai Militanaeth Prwsia ddwyn Ewrop tano—a'r byd, o ran hynny, Ond gyda golwg ar agwedd derfynol Dr. Wilson at Germani, ni fynnwn geisio proBF" wydo dim ymhellach na'r Seithiau Boct&. Yn y cyfamser, mae'n eglur fod y gwrth- Alluoedd yn ymbarotai ar gyfer yr ymdrech derfynol, ar for a thir. Gellir bod yn sicr fod Germani ar y mor yn gwneuthur cymamt allo I beri gwasganad ar y LIynges Brydemig. gan wylio'i chyfle t ruthr arall ar lannau LIoegr. I'r graddau y gall beri pryder yn Lloegr am ddiogelwch ei llongau masnack yn agos a pheU, gobeithia, allu 1-teneue y rhengau Hynghesol sy o gylch ein Hynys, modd y gallo gael gwell mantais i dorri tros- odd. Ond mae Uygald craS yn gwylio, gwyr doeth a medrus yn trefnu ar gyfer brwydrau'r m6r, a diau y cedwir cyfartal- rwydd yn y trefniadau, heb adael bwlch i longau rhyfel y Caiser ruthro arnom. Nid yw gwaith Hong neu ddwy yn chwarae mig a'n glannau o fawr bwys, a'i eSaith yn dylanwadu ar ddychymyg pobi, ac nid af eu rheswm. Gall y difrod a achosir ar eim llongau masnachol ni ein gyrru i beth gwasg- fa, ond ymddengys yn bur sicr na newynif mohonom fel ag i'n darostwng wrth draed y gelyn. Fel y crybwyltwyd, arwyddion par- atoi sydd ymhob rhan o'r meysydd rhyfel,

Advertising