Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

l..0I\.i"it( )í\¡,n,-if'.lé\f1rt…

News
Cite
Share

l.. 0 I\.i "it ( ) í\¡,n, -if '.l é\ f1 r t LONDON CI TV MIDLAND BANK, LID. I § S! } blynyddol oyfran- I c d p. y y » }i'' y j a; ij i w. f v V '"■ I Vjf.. 4>>S V ;i ■- ■■ = ■ ■ >. L • I I -■ ■■■■■ « ■• L ;ftW A  ■ ■■ V ? .??. ?' .???????' ??-?-'?' ? ■■■ ?. «■ » >■ '■ v <■ <■ ■■ ■- •- > ■ ?■ V- :■ $: £ >(■ f • ;•■■■ • ■ t I' I r .■ • v. j v- '• V*V *V V WCV ¥■ 1j!n$' 1 ■? -V ■■ i ..i- -■ i- '*■' i' I %v< i i ■ ■■ ■ ■ It v; ■ r t .< »■ ??.??4- ?-?-? \?????????-' '"? '?????????' -\?-' ???.?' .?? ? ?. ? t+J  ??'; i I ?''?-?' .L ? t?'??, ?'?' ?" '??. ??T..?.?-. "? '?.?.t. ????? ??'? ? ——  w mw-m-y-: ■■ ■ ■■■ ?..?. ??????- ■ .lUrV-O « >• -• ■ ■■ .t1???:?'?' '? ?.  ?'?'?. ?.? ■" ■- '• ■ '■ -■ ?' < t ■. ? ?. ????????" ■ ■ ■ ■ • ■ i *>, k .;■"■»r ■■ • ■; V1' ????.?. ?.'? i .?. '?.? •• • • 1 ??ru? "?. •• ?J s ■' v ???????? "? y■■■- ■ -1-■■■'■"•.■ ;■' 4 .t'l f •■'• ■i S i': -trr ■■ I C '• ■ S*<f » :*C-' ■ V,, | p fi' v' ••• #i i '???????/? '? /?????M? ?.? ?..?. '? ?- ? ?'' ■ ?——'? i "'i ■ ■/ I ,4 ■' ■■■ :>,i lit /■; <' St* ■ « -«p*i j '? WiHW- ■ -?.. • .? • S* .iT/'t |j^ r t.>s?^ %'Wi <. ?.  14 ?:?, ? /■' ? ?"-? .? "># ■■•"■ '■ v" ■ ■■ ■■}■ g h Xk" -y 'V> A. Vv* ? ■ r" -?.■■* r«v ■■• ^v 4; S.- L ">N 'I gal v ,«*. £ »' ■ ■ J • • 3,000 swyddogion sydd germym allan yn y ;Üyfel, ae i gyflwyno rhoddion (Bonuses) 1 nifer iuosog o swyddogion eraill. Kefyd "ymorwyd £ (332,501 i gyfarfod a'r gostyngiad y ui irihris yr oil o'n. Buddsoddion oddigerch y War Loan. Heblaw liytiny cymerir i'6(>6,920 i dalu y cyfran-dal arforol o 18 yn y cant am v llwyddyn. Gedy hyn weddill o 1129,941 \v ychwanegu at £113,597 a gariwyd ymlaen r iiwyddyn flaenorol, y ddau yn gwneud io,538 i'w gario i gyfrif 1917. Baina,soin i docthach na rhannu rhagor o'r elw i uiyw amcanion eraill oedd cario SWill 'li ach fel hyn i'r dyfodol. j'y nyledswydd yn awr yw talu teyrnged i'n ddjgion, yn ddynion a merched, am y a'r tfyddlondeb eithriadol a ddangoswyd ..ddynt yng ngltyllawniad eu dyledswyddau ystod y fiwycldyn. Fel y crybwyllwyd cyfrifon y mae dros 3,000 o'n dynion yng .oSanaeth y Fyddin neu'r Llynges, ac y eu habsenoldeb hwy oddiwrthym wedi gwaith trwm a chyfrifoldeb anghynefin jweddill o'r swyddogion. -Y mae yn awr ngwasanaeth yr Ariandy 2,600 o ferched ..mo, y rhai a roddant gynhorthwy syl ,chl iiii yn wyneb yr anhawster yr ydym do oherwydd absenoldeb y dynion oddi- lym, ae yr ydynl oll yn ddioIchgar i'r ddigesau hyn am y diwydrwydd a'r dfrydedd gyda pha rai y cyfiawnant eu clswyddau. Oorchwyl galarus i mi yw hysbysu fod 134 o'n swyddogion wedi kli en bywydau i lawr dros eu gwlad yn d y flwyddjm gwna hyn y nifer a vyd o ddeehreu'r libyfel yn 180, ac y mae i jr gennyf yr unwch gyda mi i g-yflwyno i aynaSau y dowrion hyn ein cydymdeimlad %.< iaf. 3 j Y Wak Loan. I a. dirwyn fy Aarith i ben,carwn alw eich joewn inodd arbennig iawn at y May Lnvr sy'n awr ar ctroect. X Inae'n ?. ,iiH\rydd ar bawb i wneud ei oreu i beri y Ildr&ch hon yn lhvyddiant, ac yr wyf (Jio yn daer at bob un i wneud ei ran (i bai ei allu. Y mae'r Ariandai yn 1 i roddi benthyg arian i gynorfchwyo'r i. odus i gymeryd War Loan, a chymerir > aih af hyngan Inniawr. Ymaegennym Ghwefroryr lGeg i wneud y gwaith, a led pob un na byddo yn pallu i gyflawni ei byddecl fach neu fawr. Bydded i ni cud yr Ymdreeh hon yn llwyddiant mwy 11 ar Loan fawr y Germ an laid, am yr hon ymffrostient fod 4,1 i miliwn o drigolion •.jlan o'r 51 iniliwii oedd wedi, yfre, iin-Li tuag u yn gyfranwyr o £100 yr un a than hynny, lid ( fanswm cyfraniadau y 4f miliwn ) o gyfranwyr bychain wedi cyrraedd y nvr sylweddol o £110,000,000. Os y bydd ar Loan hon o eiddo Prydain yn llwydd- x mawr, gall hynny yn liaw(t(l, I)rysLlro,r t: hi pan geir heddwch drachefn, ond os 'ilu^a'r trigolion roddi eu harian at was i,oth y Vfladwriaeth gall hynny o'r oehr -u 11 achosi narhad y Rhyfel gyda rholledion jilius o ddydd i ddydtl mown bywydau wI. "yn eistedd i lawr, cynhygiodd y Cadeirydd Adroddiad y Cyfarwyddwyr a Mantolen > yfrifon am y flwydclyn. yn cael eu mab- I.a(lu. Eiliwyd hyn gan Mr. W. G. •• lahaw, is-gadeirydd yr Ariandy, a el-iar- h 1 y cynhygiad yn unfrydol. I etholwyd Arglwydd Airedale a Mr. D. Docker yn Gyfarwyddwyr, a Mri. Tiney, Smith & Whinney,- yn Archwilwyr. ■: ol i bleidlais o ddiolch gael ei thalu fel i Gadcirydd yr Ariandy, Bwrdd y wyddwyr, y Rhoolwyr, a'r swyddogion •• tprfynwyd trwy ddiolch yn gynnes i ■ Id ward Hoklen am lvwyddu yn y •Hi

SUFLLL Y BLIRDD I

:Am tyfr T onou Newydd

Advertising