Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

DRAW O R INDIA

Advertising

I rSUFELL Y BEIRDD

News
Cite
Share

I rSUFELL Y BEIRDD I Y cynhyrchion gogyfer a'r golofn hon i'w cyfeirio-PEDROG, 217 Prescot rd., L'pool I GWYNT Y DWYRAIN DIHAREB gwynt y dwyrain, "—y dyn gwan Dan ei gwir sy'n ochain Arf fy heliwr a filain Drywana'm mer,—druan main PEDIiOG I YR awdurdod xrvvcH. Mi fynnaf gariu, er fy mod Ynghanol terfysg byd, Ac er fod llawer telyn bcr Yng Nghymru heddyw'n fud. Mae swn y ddrycin yn fy nghlust Mae'r rhew-wynt ar fy ngrudd Mae meib fy ngwlad o un i un Mewn estron wlad yng nghudd. Mae galar ar ei orsedd ddu, Mae hiraeth ar bob Haw, A Chymry n mhedwar cwr y byd Wynebant Frenin Braw. 'Rwyf innau ar fy hynt yn mytid I'r mannau droediant hwy, A chyn bo hir, fy Ngwalia Wen Ni'm hedwyn innau mwy. Ond canu'r wyf, er gwaetha'r ing A'r loes wrth ado'm gwlad Mae gallu uwch na gorsedd byd Yn cyfarwyddo'm traed. Pa beth i rri os ydyw raid Rboi mywyd yn y gad ?- Os da gan Dduw, wel, bodlon wyf- Mae'r ollyn llawfy Nhad. Mi ganaf bellach ar fy nhaith Hyd derfyn eitha'm hoes, Gan gofio'r Uit fu'n ufudd Fab Hyd angau ar y Groes. Machine Gun Corps RHYS JONES Glipstone, Camp, (Y Bontnewydd) Notts. Y BWTHYN. I Ger y lli ar gwr y llyn Ba iaith ddisgrifia'm bwthyn ? Hardded ar lenni'r merddwr Yw Hun ei ddull yn ei ddwr Diwall y darlun dillyn O'i do gwellt a'i bared gwyn Ni fwriodd ia eira 'rioed Wynnach na'i furiau henoed, A chawod o dog flodeu Hyd y mur wedi ymweu. Dilesg yw'm serch hyd elawr I'r hen fwth a'r dderwep fawr, A geidw'i d6'n gysgodol Er rhwyg gwynt, A'i thewfrig g61. W an wyn braf caf yn ei brig Unawdau Nef.anedig"; A charaf drin gaeaf gau Yng nghynnwrf ei clianghennau. Os diwall oddiallan Yn wyn glyd yw'm bwthyn glan, Achles gu ei gynnes g61 Du mown sydd fwy dymunol. Fwyned im' ar derfyn dydd, Ydyw oed y diwedydd Ym min hwyr, O fel mwynhaf Din ei aelwyd anwylaf- Hudol wen fy mhriod dIos) A helyntion fy mhlantos Difyr bob tro yw dyfod '1 hud y bwth, wedi bod Draw ymhell yn crwydro'm hynt Yn awch eira a chorwvnt- Hyd lethrau'r trumau tramawr Drwy'r dydd ar y mynydd mawr,— A chau'n ddiogel fy helynt Y dd6r gu ar ddyar gwynt, A gwrando ei lid didor Yn gwario'i ddig ar y ddor Hen fythynod fyth annwyl! Eu mawrhau gar Cymru wyl, Tan ei chraith i'w heniaith hi Ei nawdd roi'r bwthyn iddi. Er garwed ystryw gerwin A brad Sais a thrais a thrin, Yn ei g61 cai ymgeledd A mwyn borth ym min ei bedd, Pan ydoedd tras y plasau I'w ing oil aa dorau'n nghau. Goludog awdnip gwledydd A gwr doeth goreu eu dydd, Oil honnant tardd eu llinach A'u gwreiddyn o'r bwthyn bach. Hir gofir y gwyr gyfyd Aelwydydd bach gwledydd byd Ni wyr urddas y plasau, Er uchter eu gwychter gau, Fagu gwir bendefigion Dewr wr a phroffwydi'r 16n I'w gofio ein Duw gyfyd O'r bwth Ei waredwyr byd 1- T. MORRIS OWEN.

Advertising