Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

;Ein Genetil ymManceinion.…

Advertising

Basgedaid o'r .Wlad.I

Advertising

Clep y Clawdd

News
Cite
Share

rhyw fath adnabyddus. Dyma berygl Anni- byniaeth. Gwelir fod y Deon yn rhoddi mawt bwys ar y gwahoddiad, oblegid bwriada gadw ei gyhoeddiadyn ddiflael, ebe fo, er cymaint yr anawsterau ar ei ffordd. Gellir disgwyl am anerchiadau y bydd tipyn o sOn amdanynt, obledid annerch y bydd y Deon bob amser ac nid pregethu. Mae eisoa-i gryn glep ar yr Clawdd am y peth- a bydd mwy wedi y cedwir y cyhoeddiad Hyd hynny caffed ywlad heddwch Banoir yn cael ei alw ifyny.-Bydd chwith- tod yn. yr Wyddgrug o farw Mr. Williams, liywodraethwr y Banc, sef yr hen N. & S." Nychodd am gryn amser. Brodor o Sir Aberteii fydoedd.. I urdd Aron y perthyn y teulu fwyaf. Brawd iddo ef yw ficer newydd y Groesffordd, a ficer Trefnant, ran hynny; befyd, ac o'r un urdd yr oedd eu tad parchus. OWl tawel, hoff o'rencilion, oedd Mr. Will- iams, yn wahanol i bobl Sir Aberteifi fel rheol. Perch id ef gan bawb, a theimlir colled ar ei ol. Mae ei unig: fab yn y Fyddin. Nid oedd yr ymadawedig fawr trop ei drigain. Gedy weddw a phlant, Owell Dysg na Golud.-Mae hogiau Gwrec- sam yn sgleinio mewn dysg y dyddiau hyn. Bnillodd Herber, fab y diweddar Bareh. John Williams (M.C.), ysgoloriaeth o hanner can punt yn Rhydychen ac Eric Cross, ltogynarall hefyd o'r Grove Park School, ysgoloriaeth debyg yn yr un lie. A dywedir fod Hubert, fab J. B. Francis, y fferyllydd firaeth. wedi ennill anrhydedd, yn y College of Preceptors yr wythnos ddiweddaf. Rhagorol, boys Cipiwch etq fwy Ow! Oer, Oer yw'r' Eira.-Nid yw'r eira wadi gadael y Clawdd eto, ac y mae ei irawd yr oerfel wedi dod yma, i aros fe gredwn. O'r hyn ileiaf, nid oes arwydd symud arno. Mae wyneb pob copa walltog yn las gan ei afael amynt. Ni chofir y fath ias erwin gan yr hynaf ar y Clawdd yma. Yn un pefch, mae'n ihoi tipyn o fynd ym mhawb. Mae hyd yn oed yn symud gweithwyr pen ffyrdd i fwy o fywyd a gweithggrwch i ennill eu gwres. tanks i'w tynnu i'r moddion.—Disgwyliwn am weld y rhai hyn yn Cinemas y dre maes o law. Da fyddai cael benthyg rhai o'r rhain yn y capelau yn ystod yr wythnos i ddenu pobl yno. Hwyraeh y bydd y rhain yn wertii eu gweld yn wir ond y mae hanner y pethau yr eir i'w gweled yn y Cinemas yn gwneud llawer mwy o ddrwg nag o les, heblaw yr arian. a wastreffir arnyrit. Beth pe baj'r Uywodraeth yn dod a'r tank o amgylch y wlad i'w d(iangos a def nydd.iq'r arian ar gyfer y rhyfel? Hwyraeh y talai'r rhyfel amdani'i hun telly. Clemio'r Plant.—Rhyfedd meddwl fod tros liaw mil o blant wedi cael eu hesgeuluso gan rieni yng ?sgl\ymru Lloegr a'r Iwerddon yn ystod y mis diweddaf yn unig. Dyma warth onite ? A pha faint o'r rhain oedd yng 1 Nghymru'n unig ? Credwn fod plant afrifed yn cael eu hesgeuluso ar y Clawdd yma. Gwelir nwy tuallan i dafarndy yn yr oerfel a'u r mam i fewn yn diota a'r tad yn Ffraino. j II eddy tier yn agos i ddeng mil y mis yn cael I Awi hesgeuluso a hynny'n wvbyddus heb son } am y cwbl sydd wedi osgoi Uygad y Gym- j tteithas ardderchog sydd yn gwneud ei goren trostvnt. Toll y RhcUffordd.—Mawr yw'r cwyno ar godi pris t eirhio mewn trfn. Nid oes neb yn fodlon ar fwy n a cheiniog y Glltir. Ym drech ir cael y pris eto metric cynt. Mae'r pregeth- wyr teifhiol yn dioddef fwy na neb bron. Hwyraeh y bydd hyn yn dwyn gwinidogaeth fwy sefydloj i fewn, a da hynny. Pe cenedl- aetholid y rheilffyrdd, hwyrach y ceid teithio llawer rhatach a llawer ychwaneg o gom- fforddiau. "Crefydd Doultiaidd. "—Dyna destyn y Seiat Undebol yn Johnstown y nos o'r blaen. DaethcYllhulliad da o'r gwahanol eglwysi ynghyd, a chaed agoriad penigamp gan y Parch. Wynn Davies. Ymdriniwyd hefyd a'r mater gan arnryw o'r gweinidogion oedd yno. Cynllun rhagorol yw y Seiat Undebol i drin materion pwysig fel y rhain. Hwyl Madagascar.—Mae Ynys Madagascar a i thrigolion yn cael sylw nid bychan ar y Clawdd y dyddiau hy.n Mae cryn dri chen- hadwr oddiyno yma'n annerch cyfarfodydd bron bob nos. Codir brwdfrydedd mawr yn y cyleh. Da pe gwnai enwadau eraill both eyffelyb bob blwyddyn. Mae angen deffro'r wlad i waith, ac angen y Cenadaethau Tramor hyn.. Y Cip olaf cyn mynd.—Daw llawer o fech- gyn y Clawdd gartref am y tro olaf y dyddiau hyn cyn gadael am faes y frwydr fawr, Edrychant ymlaen yn wrol a disgwyliant ddychwelydet-. Felly y bo, fechgyn glew Gyfarfod Cenlutdol y Rhos.—Cynhaliwyd cyfaif^d blynyddol undebol Annibynwyr y Rhos nos Lun a nos Fawrth yr wythnog ddi- weddaf. Cynulliadau mawrion, a chaed anorchiadau rhagorol i'r plant yp ynhàwn, ac i bobl mewn oed yr hwyr. Yr oedd y cen- hadon a ganlyn yno y Parchn. R. Griffith a Wm. Evans, y ddau o Fadagascar. Yr olaf ar fifyrlo, a'r Hall yma fel ysgrifennydd y Gogledd. Cadeiriwyd y prynhawn gan y Parch. G. J. Owen (Ebenezer), a chan y Dr. Pedr Preis yn yr hwyr. Y nos ganlynol, ymhlith pethau da eraill, caed hefyd amryw. iaeth o ganu ac adrodd. Hwn yn un'o'r cyfarfodydd goreu o'i fath ers blynyddoedd, Newid Da-wn a Newid Bias.—Yngl$n a'r Genhadaeth Gymreig yn y Rhos a'r cylch, caed cyfnewid pulpudau gan y gwahanol enwadau, a molys iawn oedd hyn. Dywed yr holl gynulliadau wrth bob un," Brysiwch yma eto," Gynted medrwn," medd y cenhadon. Jawn y Miners' Agent.-Gofynnorld y Miners' Agent, Mr. Edward Ruws, am iawn oddiwjth Mr. Daniel Dafis, pwyswr y Rhos, am yr hyn a ddywedodd am yr agent mewn llythyran i'r Rhos Herald. Codwvd y peth i'r frawdlys a gynhaliwyd yn Rhuthyn yr wythnos ddiweddaf. Bodlonwyd Mr. Huws trwy i Dafis ymddiheuro a thalu'r holl gostau Colli Caled Colli Cyfaill.—Svrthiodd y Cynghorwr Robert Ellis Llantysilio, yn ddi- 3yfyd i'w fedd yr wythnos hon. Cafodd annwyd a drodd yn angeu iddo, trwy ei ffydd- litndeb i'w vmrwymiad. Gwr da odiaeth oedd Mr. Ellis. Llenwai lawer lie pwysig iawn mewn byd ac eglwyp. Mawr oedd ei ymdrech yngKn a phob achos da. a eharedig hyd eithaf calon. Yr oedd yn gefnder i'r diweddar Tom Ellis, ac o gyffelyb ysbryd. Ca eglwys fechan Llandynan golled anadfer- adwy trwy ei farw. Y Nef a fo'n dyner wrth ei anwyliaid bychain. Gormod o Oleu.—Mae pethau wedi newid. Ychvdig yn ol, cosbid am beidio a chludo goleu disglair ar olwyn neu gerbyd yn awr cosbir am gludo gormod; a'r anhawoter yw gwybod faipt o "leuni syii qngenrl)eidiol i fodloni'r gwr a'r siaced las arymyl y ffordd. Cosbwyd amryw yng Ngwrecsam yr wytjmos ddiweddaf am fod ganddynt oleu disglair wrth olwyno. Dywedai'r rhan fwyaf ohon- ynt nad oeddynt yn hysbys yn y gyfraith ar y ewestiwn; nnd. ni thyciai hynny. Bu raid talu dirwy o chweugain yr un. Gwerthwch eich bicycles, fechgyn, a phrynnwch War Certificates. Fe lydd hyn yn ddiogelach i chwi ac i'r wlad a gwnewch eich rhan drwy hynnv DARLITHWYR Y CLAWDD -Rho, (B ) Y Prege'hwyr Ileiaf y byd gan y Parch Idwal Jones Barddoniaeth Gymraeg gan y Parch C L Williams B A Ponkey Bwcle (A.) Y ddynes enwoca'n y byd gan y Parch. D. Ward Williams Gwrecsam. Acerfair (M.C.) Datblygiad gan y Lifftenant W. Dyfed Parry. Pen y cae Y Tair Telyn gan y Parch Idwal Jones Rhos. n