Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

8 articles on this Page

•Or GOSTEG.I

DYDDIADUR, -, I

Cyhoeddwyr y Cymod 1

Heddyw'r Bore,

Advertising

[No title]

News
Cite
Share

Cymro'v wythnos ddiweddaf. Cred y deilliai lies mawr o gael hawl ac ate]) rhwng pregeth- wr a gwrandawr ar hWIlC o bwys i ddeall a buchedd a godir yn y bregeth. Ebe Mr. Samuel b i. Ii p j, K Traddoderpregeth, dyweder, rywnos Sul, gwahodder cwestiynau-ami; gofynned y pregethwyr ofyniadau i'r gwrandawyr, neu'r gwrandawyr i'r pregethwr. Fy "nhyb i yw, y gellid trwy hyn ennyn diddordeb adnewyddol yng Ngair Duw, ac, ennill Ilawer o'n pobl ieuainc sy'n ymrwystro gyda phroblemau na chy- ftyrddir a, hwynt mewn nifer fawr o bregethau fel y'u traddodir yn ein pulpudau. Nid wyf yn meddwl y gellir "mabwysiadu'r cynllun hwn, neu y dylid ei fabwysiadu gyda chysondeb didor, ond credaf mai buddiol fyddai rhoi cynnyg "teg iddo yn achlysurol." Yr ydym yn liollol unfam ag ef pan fo'r pregethwr Ill un o adnoddau a gwerth ei holi, canys y mae'n llawer haws traethu ambell athrawiaeth o bulpud na dal ei dir pe cwest- iynnid ef gan wrandawydd mwy diwylliedig nag ef ei hun ar y diwedd. Gwrandewais Dr. BalIard--amddiffynydd cyflogedig y Wesleaid i'r Ffydd Gristionogol—yn cael ei gwestiynno felly ar ddiwedd ei ddarlith, a'i atobion parod, diamwys, a di-ofn, yn lie argyhoeddieigwestiynwyra'u caeligydnabod y goleuni mwy, yn eu brochi a'u gyrru i golli gras yn lle'i gael. Nid ar ei atebion ef yr oedd y bai am hynny, ond ar eu culni anoddefgar a rhagfarnllyd hwy. Ac y mae llawer iawn o waith dysgu ar y Cymro sut i ddadleu'n foneddigaidd ac urddasol, a bod yn enghraifft o'i wirionedd yn lle'n wadiad ohono. Y mae syniad Mr. Samuel yn un rhagorol, ond cael y dynion iawn i holi a'r dynion iawn ac atebol i ateb. LUfRYW BETHAU ~Y mae'r 2nd Lieut. H. I). Hughes, R.W.F., mab y Parch. LI. R. Hughes, rheithor Llandudno, wedi cael ei ladd yn Ffraine.-Bu -r. Wm. George, Cricieth, yn lied wael yr wythnos ddiweddaf, ond dywedir ei fod yn gwella erbyn hyn.-— Cleddid Syr Pyers Chas. Mostyn, Talacre, ddydd Sadwrn diweddaf. Hen deulu Cym- reig ond Papistaidd yw Mostyniaid Talacre.- Y mae Capten Hughes, ei fab pedair ar bym- theg oed, adau o'r dwylo, wedi boddi oddiar y sgwiier Wm. Lloyd Morris (Porthmadog) a suddodd nos Percher ddiweddaf ar ol taro yn erbyn Ilong arall.Y mae'r Parch. Owen Davies, M.A., ficer Pont, Blyddyn, Wyddgrug, wedi derbyn bywoliaeth Gorsedd. Brawd iddo oedd y diweddar Barch. James Davies, M.A., ficer Dewi Sant, Lerpwl. PEIDIWCIi A'I PHRYNNU.—Cynhal" iwyd cyfarfod cyhoeddus ym Mangor yr wythnos ddiweddaf i glywed y Gwir Anrhyd. Lief Jones, A.S., yn siarad yn erbyn prynnu'r Fasnach Feddwol ar un cyfrif, eithr o "olaid ei gwahardd yn llwyr ac am byth. A chyffelyb oedd barn gweddill y siaradwyr, sef y Parch. Lewis Williams, Arthur Jones, a Phlenydd, a glodd y cyfarfod ag anerchiad eirias ond heb faeddu na thorfynyglu'r dirwestwyr eraill sy'n credu'r un mor gydwybodol mai achub y cyfle digyffelyb hwn i'w phrynnu a fyddai'r gorau. CYFRINYDD LLANELLI.-Yrnae gen y Parch. Rowland Evans, Llanelli, ysgrif dda a chyfriniol ei hergyd yn Nysgedydd Ionawr ar Weddneivid. Tyn y faterolaeth amrwd sydd wedi cuddio cymaint ar wir ystyr a gwerth y digwyddiad Ysgrythyrol hwnnw ac y mae cryn dipyn o naws loan a Morgan Llwyd ac Emrys ap Iwan ar ei feddyliau, a llawer mwy o sug ysbrydol ar ei frawddega.u nag y sydd yng ngwaedd a rhybudd y gwyr byr eu golwg sydd mor ofnus ac eiddigus o lythyren y peth. Gofynned y Gol. i Rowland Evans sgrifen- nu"n amlach, canys rhy fach o gyfrinwyr ehangfryd fel un Llanelli sydd gennym yng Nghymru doriaidd. TRNNU CARRA1 0'1 GROFN.-Apeliai ffarmwr yn Nhribunlys Llanrwst ddydd Llun sdi- weddaf am ollyngdod i'w fachgen rhag gorfod mynd i'r Fyddin, ar y tir ei fod yn ymroi i godi pedair aceraid o datws eleni ond ebe'r Capten T. Roberts (y cynrychiolydd milwrol):- Ni dda gen i ddim gweld Dane fel hwn yn cuddio tu ol i'r tatws." Ond ebe Mr. Elias Williams (cynrychiolydd Bwrdd yr Amaeth) :— Rhaid i chwi gofio fod y ffermwr am gael yr "eithaf o'i dir, ac nid yn gwneud fel y gwna'r cynrychiolydd milwrol, sef cadw'i dir at godi blodau a phethau nad ydynt yn dda i ddim i'w bwyta. Dyna i'r Capten bwyth ac enghraifft o wirionedd yr hen ddihareb J1 Hawdd tynnu carrai hir o groen dyn arall."

Advertising

DAU TU"R AFON.