Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

3 articles on this Page

YSUFELL Y BEIRDD

News
Cite
Share

YSUFELL Y BEIRDD Y eynhyrchion gogyfer &'r golofr hon i'w eyfeirio-PEDROG, 217 Prescot rd,, L'pool, AMRYW yn aros sylw, ond mae'r rhain ar eu ffordd i'r swyddfa,-Yr Awdurdod tit,ch, R. Mon am farw mewn Myfyrion. DR. HUGH JONES, BANGOR, YN 80 MLWYDD OED. WYTH dengmlwydd, mawr eu llwyddiant,—A I'r Iesu'n ogoniant [roisoch Parhewch daith faith, ddifechiant, Yn chwim,—ac ewch am y cant PEDROO. TJinellau a anfonwyd i'rJTctrch J. H. Williams (Canwy), Mynydd Isaf. CANWY, fv hen gyfaill cynnes—p'odd wyt, Erg pwy ddydd, frawd eres ;] Beth heno—ai byw'th hanes ? a j! Jjff A oes llwydd it, was, a lies ? j Rheumatic geir yma eto ;L.- yn awr, Yr wy'n hen fy osgo Bum yn rhwym yn ymdwymtxo Am 'thefnoa o'i achos o. Camelod o grydcy-malau-'n pwnio, Mewn pennyd bum innau Ymlidient drwy'm haelodau,— Fawr o hedd—'rwy'n 'difarhau. Fy nghas drwy fêr fy nghoesau—a lwybrai Fel labrwr erch angau A'i weill yn hir, yn llawanhau, A hel mwyniant hael o 'mhoenau. Rhyw ofn. nos yn araf nesu--gwewyr, A gwaeau'n dirdynnu Gwely o bo en, a galw y bu- Drwy ei ias bron a'm drysu. Am yr eli ymorolwn—ag oil Yrrai'r gwae i annwn Neu ffisig gore'n ffasiwn, Neu Zam Buck yn sim o bwn. Rhwbiais yn cldia-rhebol-fv nghesail A fy nghoesau fllamiol; Chwysais,—a rhin iachusol Ges yn rhwydd—cysgais yn rhol. Awgrymwyd yn hygar imi--gael gwraig, I hel gwres i'm poethi Un diwres, o'm teneuder i, Heb bryder, dylai briodi. 0 ystyried tosturi—y rhyw deg, Ara down i'w hoffi Wir ddyn hoff, yr oeddwn i Am redeg i Imhriodi. Ond cofiais trwy lid cefen—mai ofer Im' hefyd fai meinwen 0 fyw !—dan fodiau hen faeden ? Na gwell yw i mi golli 'mhen. Efo'r tren ddydd Gwener-e fwriadaf Redeg oriau lawer; I wiw fro y tan hyfryd tor, A marchog yn ol ddydd Mercher. Os d<>'i nol, mae distaw awydd—i weled Dy hwyliau, fardd-broffwyd Ag unllais i fardd y Ganllwyd,— Byd gwyn fab-boed digon o fwyd. Treuddyn T. MILES JONES Englynion cyflwynedig i'm cyfaill B. E. Rob. erts, er cof am ei fam, Mrs. Alice Roberts, annwyl briod y diweddar Robert Roberts, Wilkin Street, Ffestiniog. YSIG galon nis celi,—rhydd dy rudd Adroddiad o'th gyni; 0 gydymaith, gad imi Yfed dftfn o'th ofid di. Hyd anial hoff dy hen wlad-hi wyliai'th Ddiofalus rodiad, A thri, ddigrif amddifad, Mor debyg, debyg i'th dad. -Dan iau eu bywyd newydd-gwahanwyd Hwy'n gyrmar-ddau ddedwydd Heb briod pur ei awydd Di wynfyd iawn fu ei dydd. Y' merw'i serch ymroes hi—yn weddw 'I Nodded rhag caledi, Ond ei heiddo fu profi Mynych aeth er eich mwyn chwi. Dy ddwy chwaer ddedwydd a chu,—eich Bach trwyadl o'i deutu, [trioedd A'ch hwyliog foddau'n chwalu Ami i don a chwii. wl du. Dan bwys y don buost di-wedi hyn Yn dyner iawn wrthi,— Yn dy waith o'i chadw hi Coronwyd cu rieni. Dwys hiraeth, nid i'w sial'ad,-goIedda'th Ddirgeleiddiaf brofiad,- riM II Tewi a so.D,-trist syniad Rydd guaf ffordd i goffad. Ymweli a hwy ar ami hyrit,-da gwn Dy gynnes serch atynt Bydd, ger llwybrau'th gamrau gyUt.11 Llonjddwch y Llan iddynt. Ymaith ing am Fam a Thad,—rho i Dduw'r Addewid addoliad,— Ni ddaw elwy' i'r fodrwy fad Rwymodd Ef i'r amddifad. Lerpwl. GWILYM DETJDRAETH R. MON AM FARW MEWN MYFYRION I U'R gwaeledd gweiia r gaion,—heb oediad Gad bydew a'i chwaon," Dear 1M I ydyw R. M6n Am farw mewn Myfyrion ? Mae'n hynodL ai gormod gwydd—a gefaist, A'r gofid o'r herwydd ? Dieflig yw dy aflwydd,— Ymaft a thafl ef o'th wydd. Cod dy ben, gad dy boenau,—o'th gyntun I'th gqrjrater dos dithau All anddyn, gwna swll' neu ddau-o elw glan, A erys gwadan, dan bar o esgidau ? MEIRIONFAB R. MOn a grym awen gref—o gastell Ei gystudd gai dangnef A methodd arf dioddef Dorri ei nod arno ef.—BARDD YR Orris. I ATEB I ENGLYN Y CYDWYBODOL. I Y Cydvpjbodol. ENBYDUS gydwybodol—faeddir, Sydd wir feddiant moesol Cry yw ef, gwn, ceir o'i ol Ryw nodau gwirioneddol. I Y Digydwybod. Dy hobi, ddigydwybod,—yw cellwair a'th lac ellyn,-(tafod); Er eu rhin, ni thr:)T y rh6d Ag arfau gwyr y goriod.—J. R. MORRIS. EMYN WESLEY Jesu, Lover of my Soul. GARIAD f'enaid'! Iesumawr Ya Dy fynwes dod im' le, Tra'r llifeiriant leinw'r llawr, A'r ystorm yn siglo'r ne Cudd fi, 0 fy Ngheidwad mwyn, Nes êl heibio'm gwae am cri; ¡iYn y diwedd, atat- dwyn F'enaid gwan, i'th Noddfa Di. Noddfa arall, gwn nid oesl Ond Tydi, drwy nef na llawr; Allan, dan ystorm fy nghroes, Paid a'm gadael, farglwydd mawr Arnat rhof fy mhwys i gyd,— Ti yw'm popeth is y nen Ac o dan Dy aden glyd," Dod im' le i guddio'm pen. Ynot, Iesu, 'm digon sydd,— Mwy na'm heisiau wyt, heb ball; Cod y llesg a llonna'r prudd, Gwella'r claf, go] eua'r dall; Cywir, SaRct, yw'th Enw Di, Minnau yn anheilwng iawn Y pechadur ydwyf fi,1 Tithau'r Perffaith ym mhob dawn. LIawnder gras sydd gyda Thi, Gras enliudda'm pechod oil » Boed i ffrydiau'i fywiol li'm, Gwneud, a'mlcadw,'n bur, ddigoll Ti wyt Ffynnon bywyd gwiw Truan na'd im fod yn hwy Tardd o fewn fy nghalon wyw Yn anfarwol fywyd mwy I (Lledgyifeithiad) CYBI I 0

in CeRedl ym Manoeinion.

Advertising