Skip to main content
Hide Articles List

5 articles on this Page

Advertising

rem 1-W. E. Gladstone. I

Trem ll-Trychineb Llujidain.

News
Cite
Share

Trem ll-Trychineb Llujidain. Trychineb erchyll a ddigwyddodd ar un o gyrion Llundain y dydd o'r blaen, pan aeth un o'r gweithfeydd cyfarpar rhyfel ar dan, ac y lladdwyd neu y clwyfwyd y mwyafrif o'r tua 60 dynion oedd yno ar y pryd. Ond nid yw rhifedi cyhoeddedig ar y fath achlysur byth yn cyfleu'r cyflawn ddifrod a dioddef- aint a achosir. Dywedir fod twrf y ffrwydr- iadau yn peri dirgryndod trwy Lundain, ond canmolir hunan-feddiant y bob! er hynny-y rhai, ar y cyntaf ac yn ddigon naturio] a dybient mai'r Zepps oedd ar eu hynt ddmMtr- iol. Dyry ryw foddhad i ddyn feddwl y golyga hynny fod y bob! y ceisir eu dychryn gan y gelyn yn gallu ymgaledu rhagddo ef. Erhynigyd nidfeleawodolaw taranau yr a Swn ffrwydriadau dinistriol dros nerfau a chalonnau pobl. Dylai'r fath ddigwydd a'r un dan sylw beri inni sylweddoli mwy ar y peryglon y ma'r meibion a'r merched a weithia ynglyn a, darpariadau ffrwydrol i'r rhyfel ynddynt yn barhaus. Pan gofir cyn lleied o gychwyn sy'n eisieu—dim ond gwreichionen yn arnl--i ddinistr mawr ar fywydau dynol heb s6n am eiddo, y syndod yw na cheid llawer chwaneg o drychinebau. Ac mae'r un digwydd yn rheswm da dros inni werthfawrogi'r ffaith nad yw rhuthr y rhyfel ei hun yn troi'n Hynys yn olygfeydd difrodus fel hyn. Dywedir fod tua chwarter milltir sgwar o'r lie y bu'r firwydriad ynddo'n ym- ddangos fel darn o Felgium yn ol trac v Germaniaid. Dim ond darn Diolch am hynny. Pe Uwyddasai'r gelyn i ddod drosodd yn ei rym, eyffelybi Felgium fuasai'n gwlad ninnau. Gobeithio y gellir cyn hir gyfyngu ar allu ei longau tanforol megis v cyfyngwyd ar allu ei Zepps. Mae gennym hyd yma achos i ddiolch fod y Llynges anorchfygol yn unigeddau'r moroedd mewn niwloedd ac ystormydd ddydd a nos yn furiau dur o'n cylch ac yn barod i ollwng v mellt a'r plwm allan yn erbyn y galluoedd a fynnai'n difa. Mae'r adroddiad o'r fiiwydr iad yn gaJon-rwygoI, ond wrth ei ddal ar gyfer galanastra'r rhyfel yn gyffredinol nid yw ond megis ffrydlif wrth y mor. Fel ynglyn ag anffodion cyffelyb yn gyffredin daw rhyw wroniaeth ardderchog i'r golwg. Y tro hwn, daw Dr. Angel—teilwng o'i gyfenw—allar yn ogoneddus. Efeoeddyprif fferyllydd,aphan ddeallodd y sefyllfa, a bod yn bosibl i rai gael eu gwared, archodd arnynt hwy ddianc. a threngodd ei hun wrth geisio diffodd y tan.

I Trem II-Cyffro Cvffredinol

Advertising