Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

Clep y Clawdd sef Clawdd Offat

o 0 LANNAU TAF.

News
Cite
Share

o 0 LANNAU TAF. MAE golwg lewychus ddigon ar Ffostrasol; pob amaethwr yn raenus a'i wraig a'i blant yn cael eu gwala a'u gweddill. Ac y mae'r siopwr yn cael cyfran o'u da. Y labrer sydd yn teimlo fwyaf Y gwr sydd yn ymguraw, A'i dylwyth yn wyth neu naw. Mae galar mewn ambell i deulu, a phryder ar ami aelwyd, a'r cwestiwn a ofynnir i Ifan y Post bob dydd ydyw Pwy newy' sy am y rhyfel heddy' ? Ifan sy'n cario'r newydd- ion o'r Cyfandir oddiamgylch yr ardal bob bore erbyn yr hwyr bydd y siopwr a'r ysgol- feistr, ac amryw eraill o fechgyn darllengar y fro, wedi Ilenwi'r gwagleoedd yn hanes byr y Postman. Syniad dipyn yn gyntefig sydd gan'rai o'r hen bobl am yr hyn sydd yn mynd ymlaen ar faes y gad. Tybiai un hen wr fod yr ochor hyn" a'r "ochor arall"—hynny yw, y Prydeiniaid a'r Ellmyn-yn myned allan i ryw gae gweddol eang ar awr benodedig bob dyda ac yn sefyll gyferbyn a'i gilydd ar ben rhyw gwarter milltir; ac yna-wedi i ryw Sion Bob Ochor roi'r arwydd, yn tanio, ac yn mynd ymlaen i saethu hyd tua amser te yna'r orhor fyddai wedi saethu'r nifer mwyaf am y diwrnod fyddai wedi cario'r frwydr am y dydd Mae gwybodaeth o Saesneg yr yr ardal yn eyflym gyyiliyodii, ond gwneir ambell i gam- gymeriad hynod weithiau gan y darllenwyr anghyfarwydd Daefch un o'r rhain oddi- amgylrh un diwmod gan ddychrynnu hen wragedd yr ardal drwy gyhoeddi fod j Ger- mans wedi glanio-fod y papur yn dweyd eu bod wrth law. Rhedodd yr ysgolfeistr ar unwaith i'r siop i weld y Daily News,jkc yno gw=ilodd mewn lly+hrennau breWiony newydd oedd wedi peri cymaint cynnwrf yng ngwer- syll Capel Cynim—THE ENEMY WELL IN HAND I Ond y mae gwybodaeth o'r iaith fain yn cyflym ledaenu yma 'does dim fel rhyfel i ddvsgu ieithoedd-a daearyddiaeth. Flyn- yddoedd yn ol, 'doedd dim un y cant a fedra I braidd air o Saesneg. Pan elai'r hen bobl i gynhaeaf Sir Henffordd, 'roedd bob amser yn angenrheidiol cael rhyw un i dorrrr iaith. Ar un achlysur aeth mintai o'r fath i ffermdy yn Lloegr, ac i ofyniad y blaenor dwy-ieithog am wr y ty, atebodd y ferch I'm sorry, but my father is gone to the meadows" Beth ma'i n weyd, Jac ? gofynnai un o'r parti. 0," meddai'r arweinydd, "ma i 'n gweyd nag os dim gwaith ma heddy, fod i thad wedi cal mynd i'r madhouse Euthum i roi tro am yr hen wraig gall honno Mari Alltmaen, a hi'n 75 oed, ac ar wely cystudd. Er gwenau ffawcl yn y byd hwn, digon tlawd y teimlai Mari druan, y tro yma gwelai'n gliriach nag erioed nad oedd holl gyfoeth daear ond tylodi, aglynoddbrawddeg o'i heiddo yn fy nghof, geiriau'n cvfeirio at ddiwedd nad. allai fod ymhell iawn I'r os amser yw pob peth, machgen i Y bore hwnnw yr oeddwn wedi hod yn darllen rhan o Carlyle, ac yr oedd geiriau Mari Alltmaen yn symio'r cyfan oil a ddywdeodd A 'does neb ond Shakespeare wedi dweyd y peth yn aingen nag y dywedwyd ef gan yr hen amaethwraig o Geredigion :— We are such stuff as dreams areinade of, And otir little life is rounded with a sleep ? S.

Ein Cwedl ym Manceinion.

Advertising

ITrem IIU-Dilyn Heddwch.