Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

!Trem 1-Helynt Cinmel.

Trem ll-Y Safle Filwrol. I

Trem III.-Y Salfe Foesol.

frem IV.-Bangor a Mr. Lloyd…

News
Cite
Share

frem IV.-Bangor a Mr. Lloyd George. Bu edmygwyr y Prif Weinidog newydd ym Mangor mewn peth penbleth gyda goJwg ar y safle y dylesid ei osod ynddo ymysg enwogion Cymru. Un fam amdano a fynnai mai efe oedd Cymro mwya'r holl oesoedd a'r farn arall mai efe oedd Cymro mwya'r oes. Mae'r ddwy farn yn ffafriol dros ben. Ac efallai nad oes dim gwahaniaeth sylweddol rhyng- dddynt. Ceir stori am nifer o deilwriaid yn Llundain yn cystadlu mewn ymhonni; a chofler eu bod yn byw'n yr un heol. Uwch- I)en drws un ohonv ben drws un ohonynt yr oedd y geiriau, The best Tailor in England"; uwchben y Hall, The best Tailor in Europe uwchben y trydydd, The best Tailor in the World"; ond llwyddodd yr olaf i drechu Lloegr, Ewrop, a'r Byd, heb fynd ymhellach allan na rhiniog ei siop ei hun, canys dyma oedd uwchben ei ddrws ef, The best Tailor in this street." Yn awr, fe welir ar unwaith bod vr heol yn y fan yma. gymaint a'r byd. Wel, ni fedrwn i ddim peidio a meddwl am y stori wrth ddarllen yr adroddiad am y drafodaeth ddoniol ym Mangor—y cwbl, wrth gwrs,mewn tymer dda, ac yn holiol unfryd a brwdfrydig mewn edmygedd o'r gwr sydd wedi sicrhau iddo'i hun anfarwoldeb, nid yn unig yraysg y Cymry, eithr hefyd y Saeson, a'r hoUfyd gicareiddiediy. Ac wrth feddwl am yr am- ryfal enwogion sydd yng Nghyrrl111 heddyw, acymmangoreihiin, efallai, wedi'r cyfan, fod "ei oes" yn cynnwys yr holl oesoedd." O'm rhan i, buaswn yn fotio dros yr "holl oesoedd."

Advertising

Wrth Golli Drem ab Dremhidydd.…