Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

Advertising

Advertising

Advertising

!Trem 1-Helynt Cinmel.

News
Cite
Share

Trem 1-Helynt Cinmel. Nid oherwydd hoffter o'r mater y cyfeirir at Helynt Cinmel unwaith eto. Atgas i bob un a gar degwch ac iawnfoes yw meddwl am lawer o'r digwydddiadau a ddadlenmvyd yn yr ymchwil diweddar i ymddygiadau rhai swyddogion milwrol ac eraill. Eto, da y crwnaed chwilio a phrofi'r hyn a ddywedid ar led ac er cvmaint a gyhoeddwyd, ac er mor aimymunol y gallai rhai pethau fod, fe deimla llawer y dylid datguddio chwaneg, a rhoi i'r cyhoedd wybodaeth gyflawn o'r dystiolaeth ar yr hon y sylfaenai'r bamwyr eu casgliacl a'u dvfarniad ymhob achos o bwys. Ni fynnem er dim briodoli cymhellion nac amcan- ion annheilwng i'r uchelwyr a eisteddai mewh barn ar yr achos ond, yn sicr, ymddengys rhyw bethau yn eu hadroddiad braidd yn ddiffvgiol i- ewn eglurder a phendantrwydd— yn enwedig ynglyn a'n eydwladwr, yCad- fridog Owen Thomas, o amgylch yr hwn, mewn gwirionedd. y mae'r holl achos yn troi. Ceir yr adroddiad yn cydnabod mai naturiol oedd i'r Cadfridog Owen Thomas dybio, oddiwrtn fel yr y ddaitf-yosai pethau, ddarfod I iddo gael cam. Drachefn, fe resynnir na fuasai wedi ymholi a rhyw awdiirdodau I noilltuol vn ddioed, canys gwelsai, meddir, nad oedd gam gwirioneddol wedi ei wneuthur ag ef. Ond, wc-drr cyian, fe awgrymir mai addas fai i'r awdurdodau ystyried pa ad- daliad y gellid ei wneuthur i'r Cad. Owen Thomas A dvma eiriau'r adroddiad ei hun -wedi dywedyd fod gan y Cadfridog reswm da i dybio ddarfod i'w enw da fel milwr gael ei ddylorni a'i wasanaeth ei ddibrisio The possibility of allaying the sense of "ill-treatment whi-h not unjustifiably rankles in the mind of Brigadier-General Owen Thomas by some appropriate "recognition of his valuable services is a matter for the consideration of the responsible authorities." I Gallmai amddifadrwyddo "judicial mind" a bair i mi deimlo fod agwedd y barnwyr at y Cadlridog Owen Thomas yn wahanol i'r eiddvnt at y personau eraill yn yr achos. Rhoddmt ar ddyn yr argraff eu bod yn ben- derfynol na chai eraill lai o glod na'u haedd- iant, ac na chai'r Cad 0 T. fymryn dros ben ei haeddiant. Anodd meddw1 am, ddim teneuach mewn clod na'r darn a ddyfynnwyd uchod; ac fe'n gedy dan yr argraff mai rhywbeth tebyg iawn i ddim ond tymer, yn hytrach nag egwydd >r, oedd yn" rrtnklo ym mpddwl y Cad O. T. le'n wir, ag ystyried hyd yn oed y dystiolaeth gyhoeddedig, tafell d meu iawn o gredyd a estynnir i ddyn a dd iliodd ei brawf yn drwyadl ac a gerddodd allan ohono'n ogoneddus.

Trem ll-Y Safle Filwrol. I

Trem III.-Y Salfe Foesol.

frem IV.-Bangor a Mr. Lloyd…

Advertising

Wrth Golli Drem ab Dremhidydd.…