Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Chwalu'r Chwarelwyr

[No title]

DYDDIADUR. !

Cyhseddwyr y Cymod

Advertising

Wrth Golli Drem ab Dremhidydd.…

Gorea Cymro, yr un Oddieartre…

[No title]

Family Notices

Advertising

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

Eistsdcfod Plant Bcotle, yn NEUADD Y DREF, Nos Sadwrn, lonawr 27. DALTER SYLW Rhaid i'r cyfansocldiaclau a'r gwaith celf- yddyd fod yn nwylo'r Ysgrifenyddion erbyn Ioanwr 13eg, 1917. Rhaid i enwau'r corau a'r partion Cerdd Ystum a'r Cyd-Adrodd, a'u harweinwyr, unawdwyr, adroddwyr, !a'r cystadlenwyr lléin, fod yn nwylo'r ysgrifen*. yddion erbyn lonawr tied, 1917. C.N-nter y cystadleuon Ysgrifennu Stori YJ1 Gymraeg, C'yfieithu, Adrodd ac Egluro Geiriau c-cidiar yr adroddiad Mary Fach Croe3, le brynhaw-ll Sadwrn, lonawr 13eg, 1917, yn Ysgoldy Capel yr Annibynwyr, Trinity Road, Bootle, am 2.30 ar y'gloch. Cymer y ddwy gystadleuaeth Iduosogi Geiriau le brynhawn Sadwrn, lonawr 20, yn Ysgoldy Trinity Rd. (A.), am 2.30 ar y gloch Rhagbrofion Canu ac Adrodd yn y Town Hall, dydd Sadwrn, lonawr 27, 1917. Rhifyn yr Xiydref. V BEIRNIAD CYLCHGRAWN CHWARTEROL an nawdd Cymdeithasau Cymreig y Colegaw Cenedlaethol A THAN OLYGIAETH; J. MORRIS JONES. Cynnwys- BARDDONIAETH D. G. ROSSETTI H. Idris Bell AWSTIN^f Y Parch. D. Ambrose Joaeg IEUAN GLAN GKIRIONYDD'IY Pqrch. E. Isaac DYFODOL PRIFYSGOL CYMRU Wm, George GORONWY OWEN Y Parch. T. Shankland HEN DRAMP Y Seneddwr W. Llewelyn Williams HEN LYTHYRAU Dewi Wyn a John Elias ADOLYGIADAU, gan Her Williams a'r Athro T* Hudson-Williams. Hugh Evans a'i Feibion, Argraffwyr, 356-8 Stanley Road. Lerpwl. Llyfrau Cyfrifon Ysgol Sul. LLYFR YR YSGRIFENNYDD, gyda d a- tennau byrion i wasanaethu am flwyddyn beb ail ysgrifennu yr enwau, dwy golofn a* gyfer pob Sul; crynhodeb ar ddiwedd pob chwarter, a nifer 0 ddalennau ar y diwedd I gadw cofnodion. Rhif 1—Ar gyfer ysgolion yn cynnwys 20 o ddosbarthiadau 2/- Rhif 2-35 o ddosbarthiadau 2, V Rhif 3-50 0 ddosbarthiadau 3/# Cludiad gyda'r Post 4c. LLYFR CYFRIF Y DOSBARTH, wedi et gyfaddasu i wneyd am 12mis heb ail 18- grifennu yr enwau i gyfateb i Lyfr yr Its grifennydd. Wedi eu trefnu i gadw Cyfrifon o E lonawr i Ragfyr, neu o Ebrill i Fawrth Pris 1/. y dwsin. Cludiad—Un dwsin 4c, a cheiniog y dwsin ar ol hynny. HUGH EVANS A'I .FEIBION 356 318 Htantey Road. Liverp") LLYFRAl CYMRAEG. BBIBLAU. TESTAMENTAU LLYFRAU HYMN AU A THONAU. (OANEUON. Hugh Evans a'i Feibion, SWYDDFA'R BRYTHON," 388 STANLEY ROAD LIVERPOOL — -■ Printed and Published by the Pr e- prictors, Hugh Evans andisons, sge a8 Stanley Road, Liverpool, in the CeunHy of Lancaster. Tel gfi Bootle.