Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

12 articles on this Page

Chwalu'r Chwarelwyr

[No title]

DYDDIADUR. !

Cyhseddwyr y Cymod

Advertising

Wrth Golli Drem ab Dremhidydd.…

Gorea Cymro, yr un Oddieartre…

News
Cite
Share

Gorea Cymro, yr un Oddieartre I ASHTOK-IN MAKEKJTELD. — Mae cydym- deimlad cyffredinol yr ardal hon a Mr. a Mrs. Evan Jones a'r teulu 'yn eu profedigaeth o golli eu mab Lewis, a gymerwyd yn glaf yn llinell y tan yn Ffrainc, ac a fu farw wedi ychydig oriau o gystudd, yn 24ain oed. Dyn ieuanc tawel, hynaws, o gyiiieriad disglair, ydoedd. Mae llu mawr wedi ymuno o'r gym- dogaeth hon, yn Gymry a Saeson, er dechreu'r rhj-fel llawer wedi eu colli a'u hanafu, eraill yn aros yn ddewr eu hysbryd. Da oedd gennym weled rhai ohonynt ar ymweliad a'u teuluoedd dros y IS adolig. Bydded Duw yn nawdd i'r cwbl sy'n fyw, ac yn gysur i'w teuluoedd.—Cyfaill. PHESCOT.—Treuliodd Cymry'r cyloh- hwn y Nadolig fel arfer. Yn y prynhawn, caed gwledd ardderchog o de, a chyfarfod amnw- iaethol yn yr hwyr. Manteisi. dd nifer lied, dda o'r milwyr ar y gwahoddiad, i dreuli j'r Nadolig gyda'r Cymry sy'n ymgynnull i Ebenezer. Llywyddwyd yi hwyr gan v dat- ganydd Mr. W. S. Jones, Llanllyfni. Gwa anaethwyd fel beimiaid gan y Parch. J. Williams a Mr. Rd. Jones. Cyfeiliwyd gan Miss Dinah Roberts a'r Pto. Lloyd (Aberdar). Yn canu, Miss May Willis, Miss Mason, Pte. W. S. Jones, Pte. Hugh Lloyd (Colwyn), Mr. Ben Roberts, Robert Owen, D. J. Foulkes adrodd, Miss Dinah Robert. Y canu a'r adrodd 0 safonuche1. Y goreu am areithio, Mr. John Williams am gyfieithu i.r dosbarth ieuanc, O. D. Owen. Diolehwycl. i bawb gan Mri. Isaac Williamp a Shem Jones, a thros y milwyr gan Pte W. S. Jones a Pte. Jones (Fflint) Canwyd Hen Wlad jy Nhadau ar y diwedd, Ben Roberts yn arwain.—E. W. FAKNWOKTII, OEU BOX TON.—-Prudd hys- bysu marw ein hannwyl chwaer, Jane Ann Roberts, merch y ddiweddar Catherine Rob- erts, Rhagfyr 22, sef ymhen ehwech wythnos i'r diwrnod ar ol ei hannwyl fam,a hi ond yn 39 mlwydd oed. Cafodd gystudd trwm a maith, ond a'i dioddefodd yn dawel a di. rwgnach, gan roddi ei hyder yn ei Gwaredwr. Aed a'i chorff i Gymru i'w gladdu, sef i Gae- athro, at ochr ei mam a'i thad, ac yn ymyl bedd leuan Gwyllt a diewri eraill sydd vno. Cafodd eglwy Farnwort): golltd fawr arv ol y ddwy gallwn ddweyd am y ferch fd am ei mam, yr hyn a allodcl hon hi a'i gwnaeth ffyddlon ymhob moddion pan allai ddod, ac yn. fodl-n iwneurl yr hyn oedd. yn ei gallu at helpu'r achos. Yr oedd ganddi gorfi gwan, ond calon uwyllysgar. Gadawodd frawd a phedair chwaer i alani ar ei hot. Duw a fo'n gymorth iddynt ddal y brofedigaeth c hwerw CAPEL M.C. WIIDDLF-SpRqUGH.-YSztbothdiwedd- af, Rhagfyr 31, cynhnliwyd cyfarfodydd arbennig ynglyn a'r eglwys uchod, pryd y gwasanaethwyd gan y Parch. R. Pryce Jones, B.A. Yn y prynhawn o dan lywyddiaeth Maer y dref (y Cyng Joseph Calvert, Y.H.) cafwyd oedfa gerddorol, a daeth cynhulliad aaferth vnghyd. Canwyd yn effcithiol ac yn ddwys gan Mrs. Alec Thomson, Miss Archibald (Royal Academy, Llundain), Mr. W. J. Jones (Stockton) a Mr. Wilfred Brigg, crythor. Cyfeiliw) d yn ddeheig gan Miss Ella Lofts ar y berdoneg, a Mr W. E Davies, organydd. SKELMERSDALE.—Nos Sadwm ddiweddaf, caed yr ail o'r cyngherddau croeso i'r milwyr Cymreig yng nghapel y M.C. Daeth nifer dda ynghyd, ac aed trwy'r rhaglen a ganlyn unawd ar y crwth. Home, sweet Home, Mr. Ismael E. Jones. Cystadleuaeth Spelling B, Kattie Jones can, The Gift, Mrs. J. E. Jones darllen darn heb atalnodi', Mrs. Jones (Colwyn Bay) can. Gal wad. y Tywytoji, Mr. J. R. Morris adroddiad gan Hilda SwiFt, February cAn, The Lowland Sea, Katie Jones adroddiad gan Pte. Owens cys- tadleuaeth canu'r don Joqf?jl 1, Katie Joiie,, 2, Emlyn Foulkes. Adrodd Mr. Moody, y fam a'r plentyn, Mrs. Wright can, Nos Calan, Sally Jones cystadleuaeth cario ystori, Mrs. J. E. Jones -a Mr. John Jones unawd ar y crwth, My pretty Jane, Mr. J. E. Jones can, Home. sweet Home, Gwennie Jones. Cyfeiliwyd gan Mrs. Jones, organydd yr eglwys, a chan Mrs. Jones, Colwyn- Bay. Beirniad ac arweinydd, Mr. J. R. Morris, Lerpwl. Ar derfyn y cyfarfod, rhoddwyd lluuiaeth i'r milwyr, a diolchwyd am y croeso gan Pte. Owens.

[No title]

Family Notices

Advertising

[No title]

Advertising