Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

Advertising

I. Basgedaid o'r Wlad.

Ffetan y Gol.

Advertising

[No title]

Advertising

Advertising
Cite
Share

orol iawn o'r cyn-weinidog, y diweddar Barch. 0. R. Jones, a fu'n ffyddlon i'r ddiadall an dros bym heug mlynedd cyn myned ohono Fry. Da oedd gan bawb ail weled ei wyneb siriol unwaith eto ar y ddaear. cyn, syllu arao mewn gogoniant. Tlws o both yw gweld darluniau ar barwydydd y cygegr- leoedd o'r "rhai a fu." Tro yn ei le, ac i bwrpas, oedd i'r plant gyflwyno'r darlun hwn o'u tad gofalus i'w hen ofalaeth. Afagnelau'r Nef ar Sinai.-Cafodd Carey, fab y Parch. W. B. Jones, rehearsal wrth droed Mynydd Sinai o'r hyn a gafodd yr lsraeliaid gynt, sef mellt a tharanau a thym- estl. 0 fraint ryfedd Elusennau'r Clawdd.—Llonnwyd calon lla- wer i dlawd gan elusan. tua'r Nadolig. Dos barthwyd cannoedd o doeynau yn y Rhos, ac uzeinia.'l'r ochr draw i vV re 2¡') am hefyd. Nid pethau enwad)I yw'r elusennau hyn, er eu bad wedi aros dan fawd yr offeiriaid am yn hir. Ceir mwy o degwch yn y rhaniad yn awr na chynt. Mae lie i weila etc- hefyd. Da fyddai i Ymneilltuwyr gadw llygad ar y Chanties, rlias iddynt syrthio'n ol i ddwylo enwadol. Ffeirad mewn Oapel-Bu ffeirad y Rhos ym i yng nghapel yr Annibynwyr Cyinraeg nos Wener ddiweddaf, yn llywvddu mewn cyng- erdd, sof cyngerdd y Gr;)e, Goch. Riyfedd fel y mae'r GM&s yil ennyn brawdgarwch ac yn tynnu pobl at ei gilydd. A minnau," msdd yr Iesu mawr, os dyrchefir fi oddiar y ddaear, a dynnaf bawb ataf fy hun ac o'u tynnu ato'i Hun y mae yn eu tynnu at ei gilydd hefyd. Hwyrach y gwelir y Dr. Preis yn egIwya y plwyi nesaf, yn Uvwydd i neu ynteu'n pregethu. Mae'r Milflwyddiant flwyddya yn ne3 yn awr nag y bu erioed o'r blaen. Cyngerdd y Groes Goch.-Caecl un o'r fath oreu yn y Rhos yr wythnos ddiweddaf y goreuon yn canu ac yn chwarae. Nid gwiw enwi neb) gan fod popeth mor rhagorol. Yr oedd y gwahanol ddarnau hefyd yn rhai awdirol [classic), wedi eu eyfansoddi gan vrft hyglod y byd cerddorol. Llwyddiant parSaith oedd y cyngerdd, a'r goreu a gaed yn y Rhos, er rhagored y cwbl, ers dyddiau lawer. Gwnaed clw da at amcan cywir. Ei-steddfodau'r Clawdd.—Mae'r rhai yma wedi b..d yn llu yn ystod yr wythnos a aeth heibio. Llewychus iawn fuont i gyd. Caed un da odiaeth yn yr Wyddgrug un arall ym Mrymbo, ac un hefyd yn y Cymmau, ac yng Nhefn Mawr. Da fai cael tipyn o'u manyl ion yn Y BRYTHON. Dymunol iawn fyddai i'r pwyltgorau gael dealltwriaeth ymhlith ei gilydd o bsrlhyna* i ddyddiad yr Eisieddfod ymhob lie, rhag fod dwy neu dair yn digwydd ar yr un dydd, ac felly'n milwrio'n erbyn ei gilydd. Nid da fod dwy, megis ym Mrymbo a'r Cym -tu, cyfagos i'w gilydd, ar yr un dydd. Rhaiid cael gwell trefniant yn y dyfodol. Er hynny, llwyddiant perffaith oeddynt, a'r eisteddfod flynyddol yn y Treuddyn hefyd. Priod y Prif yn noddi'r Morwr.—Enfyn Mrs. Lloyd Gaorge-" prid ein Prif,lyhyr gafaelgar a thyner iawn at eglwysi'r wlad ar ran y morwyr. Nid yw'r morwr wedi cael y sylw a haedda yn ystod y rhyfel hwn. Clodi Mrs. Lloyd George am ei ddwyn i sylw. Y mae hi, fel ei phriod byd-enwog,yn anwesu achoaion y gweiniaid a'r anghenus. Hyderwn y cefnogir hi gan eglwysi ei gwlad. Teilwng yw y tal. Sarjant Hywels.—CwnstabI yw'r Seargeant hwn, sy'n gwne id gwaith d t ar y Clawdd yma. Y mae'n ddyohryn i ddrwgweithredwyr, a da hynny y dyddiau hyn. Mae hwn yn sicr o ennill tir uchel-haedd-i hynny. Dywedir hefyd ei fod yn gapelwr heb ei fath. Mae gandd) fab yn y fyddin. Sgowtiaid Gwraig Sam.—Mwynhaodd y Sgowjiaid, sef Sgowtiaid tref Gwrecsam, arruerhwyjus a llawen y Nadolig. Buont yn adlonni eu rhiaint a'u cyfeillion yn ystod yr hwyr, a gwnaethant hynny hyd birffeith- rwydd, Yn unig prudd oeddynt oherwydd ym idawiad y meistr, y Sgowtfeistr H. P. Jones. Ond" meddent, gan fod raid ichi fynd, hwdiwch dvma ffon ichwi a chlopa arian iddi, rhag iddi fynd yn brin arnoch unrhyw adeg. Bydd gennym gof da bythol a.mdaoch, bIe byùnaó ybydd)ch." Diolch odd Mr. Jones yn gynnes iddynt. Dyma'r tro cyntaf i'rmeistrgael y ffon fe fu'r Sgowts tani lawer tro. Red Riding Hood.-Llawer o son a fu am hon trwy'r blynydd Jedd, ond ni chlywais erioed iddi fod mawn capel Methodist cyn yr wythnos ddiweddaf. Yn y "byd" y byddai hon, ond eglur ei bod wedi cael tro." Rhyfedd y cyfnewidiadau yn ystod y rliyfel. GobarTaio na fydd raid ei thorri allan o'r seiat eio. Dywedir ei bod wedi talu'n dda i'r achos eisoes, er cygilydd i laweroedd eraill Ym Mharc Stryd, Rhosddu, y mae Red Riding Hood wedi ymaelodi. Ymddiswyddiad y Doctor.Ar ol dros hanner can mlynedd yn y weinidogaeth, y mae Dr. Oliver, TreSynnon, wedi ym- ddiswyddo. Gwrieuanc o drem ac osgo yw'r Dr., ac wedi cyflawni coflaid o waith anode yn ei ddydd. Teilwnl yw o bob anrhydedd. Derbyniodd lawer, ond nid gormod. Efe hefyd yn un o flaenion oi enwad. Ni fu neb erioed mwy dygn nag ef gyda'rCyngorCenedl- aethol, a gwir haedda'r gadair. Dylasai fod w.3di ei chael. Pe bai Sais fe'i cawsai. Lluest i'r Lliaws.—Sonnir am adeiladu Cuts yn lie tai yn y cyjfiniau hyn, i gyfarfod anghenion y boblogaeth. Gwelir nad yw'r rhyiel yn gwneud fawr wahaniaeth yn y b oblogaeth, nac mewn gofyn am dai. Byddai adeiladu bungalows yn gaffaeliad mawr i dlodion y wlad, a hwyrach y byddai'r dref yn iachach. Gobeithio nad adeiledir byth efco dai y.i s-ryd--edd, ond pob tý, fel pob parch en ty, yn medd i ei dalcen ei hun. Y Oenhadaath Bapur.—Yr ydym yn ddiweddar wedi caelma hau newydd o genad- aet-hau.^ Cawrom y gyntaf gan Eglwys Loegr, ond y mae'n del yg na ddaeth fawr ohoni mae'r Hall yma gan y Methodistiaid Seisnig. Du'l hon ydyw darllen papur ar fater neilltuol bob wythnos, a heidio'r bobl vno i'w wrando, a siarad arno a gweddïo o'i herwydd. Cen- hadaeth ryfedd a gwreiddiol iawn yw hon, ac ofnir na fydd diwedd hon fawr amgenach na'r llall. Nid oes dim fel pre;e',hu ner'hol at greu diwygiad gwirioneddol yng nghymer- iadau pobl a moes gwlad. Gwell caclw at yr hen ddull sydd wedi gv/rieitd ein gwlad yr hyn ydyw. Yn ei dy dan ei do.—Hyn yw hanes dlweddaraf un o genhadon jjonnaf a mwyaf hoffus y Clawdd—y Parch. John Smallwood, Cymmau. Annifvr y w arno yn ei dv, a'r vsfa bregethu mor gryf ynddo. Hyderwn yr helac/hir arno'n fuan, ac y clywir ei lais bas per yn cyhoeddi megis eynt Y newydd am y dwyfol waed." Diolch i'r Gol. am ei air caredig yn y rhifyn diweddaf am yr Hutyn ANAD." ( o Tnt J t:W P-LLER:V < OLD POST OFPICE PLACa (QW9 CHUKOT STUEBT) LARGEST SELECTION -LOWEST PRICES TELEPHONE 3075 ROYAL.